Библиография

Назад

От нея

 

Книги

Ангел Кънчев : [Разказ]. - София : Ново у-ще, 1938 (София : печ. Воен.-изд. фонд) 1938. - 32 с. ; 18,5 см. - (Велики българи : Животописни разкази ; № 37).

 

Ангел Кънчев : [Разказ]. изд. - София : Ново у-ще, 1942 (София : печ. Стамболиев) 1942. - 32 с. ; 18,5 см

 

Велики сенки : Разкази. - София : Древна България, 1935 (София : печ. Древна България) 1935. - 180 с. ; 18,5 см

 

Велики сенки : Разкази. - София : Ив. Коюмджиев, 1940 (София : печ. Доверие) 1940. - 220 с., 1 л. : портр. ; 18,5 см

 

Велики сенки : Разкази от нашето Възраждане / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Худож. Георги Недялков. - София : Нар. младеж, 1967. - 356 с. : с портр. ; 18 см. - (Малка историческа библиотека ; № 12).

 

Велики сенки : [Разкази от нашето Възраждане. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1970. - 232 с. ; 25 см

 

Верен и безстрашен : [Истор.] разказ за Ангел Кънчев : [За деца] / Фани Попова-Мутафова ; Нарис. Красимира Дренска. - София : Отечество, 1976. - 32 с. : с ил. ; 32 см. - (Библиотека България - древна и млада).

 

Възцаряването на Калопетър : [Истор. разказ] / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Наум Хаджимладенов. - София : Древна България, 1940 (София : печ. Древна България) [1940]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. XI, № 234).

 

Доктор Петър Берон : [Биогр.] роман. - София : Нар. младеж, 1972. - 412 с. : с ил., факс., 8 л. ил., портр., факс. ; 25 см. - (Библиотека България в образи : Книги за видни българи ; 20).

 

Дъщерята на Калояна : [Роман] / Фани Добрева Попова-Мутафова. - София : Древна България, 1936 (София : печ. Древна България) [1936]. - 411 с. ; 25 см. - (български исторически романи ; Г. VI, кн. 2, 3 и 4).

Кн. е ч. II от трилогията Асеновци. Хроника за едно семейство. Ч. I е Солунският чудотворец, ч. III - Йоан Асен.

 

Дъщерите на цар Самуила : [Истор. разказ] / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. С. Пенчев. - София : Древна България, 1937 (София : печ. Древна България) [1937]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. IX, № 189).

 

Дъщерята на Калояна : Истор. роман. - София : Бълг. писател, 1962. - 517 с. ; 25 см

 

Дъщерята на Калояна : Истор. роман. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1968. - 538 с.: 1 л. портр. ; 25 см

 

Дъщерята на Калояна : Истор. роман. - София : ОФ, 1981. - 367 с. ; 22 см

 

Дъщерята на Калояна : Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1983. - 472 с. ; 21 см

 

Дъщерята на Калояна : Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1985. - 472 с. ; 21 см

 

Дъщерята на Калояна : Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1989. - 472 с. ; 20 см

 

Една жена : Разкази. - София : Вестник на жената, 1936 (София : печ. Стоп. развитие) [1936]. - 96 с. ; 18,5 см

 

Една нощ в Цариград : Разказ. - София : Древна България, 1936 (София : печ. Древна България) [1936]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VIII, № 173).

 

Жената на приятеля ми : Разкази. - София, 1929 (София : печ. Юнион) 1929 (кор. 1930). - 143 с. ; 18,5 см

 

Жени : 12 разкази. - София : лит. кръг Стрелец, 1927 (София : печ. Юнион) 1927. - 128 с. ; 18,5 см

 

Зарко и хвърчилата : Повест за юноши. - София : Факел, 1934 (София : [печ. С. М. Стайков]) 1934. - 151 с. : с ил. ; 25 см

 

Иванко : [Истор. разказ] / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Наум Хаджимладенов. - София : Древна България, 1940 (София : печ. Древна България) [1940]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. XI, № 235).

 

Измени : [Истор. разказ] : [Кн. 1-2] / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Илия Петров. - София : Древна България, 1939 (София : печ. Древна България) [1939]. - 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. X, № 210 и 211).

[I]. - 32 с. : с ил.

[II]. - 32 с. : с ил.

 

Йоан Асен : [Роман] : Кн. 1-3. - София : Древна България, 1938 (София : печ. Древна България) [1938-1939]. - 25 см. - (Български исторически романи ; Г. VII, № 8, 9 и 10).

Кн. е ч. III от трилогията Асеновци. Хроника за едно семейство. Ч. I е Солунският чудотворец, ч. II - Дъщерята на Калояна.

1. - [1938]. - 151 с.

2. - [1938]. - с. 153 - 311.

3. - [1939]. - с. 313 - 471.

 

Йоан Асен II : Ист. роман / Фани Попова-Мутафова ; [С предг. от Вера Мутафчиева]. - София : Бълг. писател, 1986. - 480 с. ; 21 см

 

Йоан Асен II : Ист. роман / Фани Попова-Мутафова. - София : Бълг. писател, 1989. - 488 с. ; 20 см

 

Княгиня Мария Луиза : [Биогр. очерк]. - София : Хр. Г. Данов, 1939 (София : печ. Право) 1939. - 104 с. : с ил. ; 25 см

 

Княгина Мария Луиза : [Биогр.]. - София : П. К. Яворов, 1994. - 174 с. : с ил., портр. ; 20 см

 

Когато бяха малки : [Истор.] разкази / Фани Попова-Мутафова ; Худож. Ясен Васев. - София : Отечество, 1979. - 120 с. : с ил. ; 20 см

 

Край Ловеч : [Истор. разказ]. - София : Древна България, 1940 (София : печ. Древна България) [1940]. - 32 с. : с ил. ; 25 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. XI, № 227).

 

Крали Марко : Приказки / Фани Попова-Мутафова ; Худож. Стефан Марков. - [Ново изд.]. - София : Просвета, 1992. - 56 с. : с цв. ил. ; 24х24 см

 

Краят на едно царство : [Истор. разказ] / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Илия Петров. - София : Древна България, 1939 (София : печ. Древна България) [1939]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. Х, № 212).

 

Мария : [Истор. разказ] / Фани Добрева Попова-Мутафова ; Илюстр. в текста са от худож. Илия Петров. - София : Древна България, 1939 (София : печ. Древна България) [1939]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. X, № 209).

 

Момина скала : Легенди. - София : Хр. Г. Данов, 1930 (София : печ. Хр. Г. Данов) 1930. - 66 с. ; 25 см

 

На кръстопът : Повест. - София : Завети, 1937 (София : печ. Полиграфия) 1937.- 152 с. : със ск. ; 18,5 см. - (Библиотека Завети ; Г. II, кн. 1).

 

На кръстопът : Роман / Фани Попова-Мутафова ; [С предг. от Луко Захариев]. - София : Стрелец, 1996. - 175 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см. - (Библиотека Забранени книги ; № 5).

 

Недялка Стаматова : Повест. - [София] : сп. Модерна домакиня, 1933. - 79 с. ; 25 см

 

Несломимият : [Истор. разказ за цар Симеон] / Фани Добрева Попова-Мутафова; Илюстр. в текста са от худож. Илия Петров. - София : Древна България, 1935 (София : печ. Древна България) [1935]. - 63 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 149, 150).

 

Новата българка. - София : Пробив, 1942 (София : печ. Бр. Миладинови) 1942. - 64 с. ; 25 см

 

Огледало, нимби и цветя : Разкази. - София : Факел, 1934 (София : печ. Гутенберг) 1934. - 232 с. ; 18,5 см

 

Попова-Мутафова, Фани Добрева и др.

Одрин падна! / Фани Добрева Попова-Мутафова, Георги Дилчовски. - София : НС ОФ, 1962. - 80 с. ; 25 см. - (Библиотека Героична летопис ; Г. III, кн. 2).

 

По стръмното към звездите : [Истор. разказ за Петър Берон : За деца] / Фани Попова-Мутафова ; Нарис. Нона Чипева. - София : Отечество, 1977. - 32 с. : с ил.; 32 см. - (Библиотека България - древна и млада).

 

Последният Асеновец. Боянският майстор. - София : Древна България, 1939 (София : печ. Древна България) [1939]. - 204 с. ; 25 см. - (Български исторически романи ; Г. VIII, № 10).

 

Последният Асеновец - боянският майстор : [Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1987. - 207 с. ; 21 см

 

Последният Асеновец - боянският майстор : Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1989. - 207 с. ; 20 см

 

Приказки за Крали Марко : Според предания, истор. сведения и нар. умотворения. - София : Казанлъшка долина, 1937 (София : печ. Стоп. развитие) 1937. - 75 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Нова детска и юношеска библиотека).

 

Приказки за Крали Марко : Според предания, истор. сведения и нар. умотворения. - София : Ив. Коюмджиев, 1944. - 64 с. : с ил. ; 25 см

 

Седмият грях : Легенди / Фани Попова-Мутафова ; Худож. Димитър Бакалов. - София : Отечество, 1981 (Враца : В. Александров). - 335 с. : с ил., портр. ; 21 см

 

Солунският чудотворец : Роман : [Ч. 1]-2. - София : Древна България, 1929 (София : печ. Древна България) [1929]-1930. - 25 см. - (Български исторически романи ; Г. I).

Кн. е ч. I от трилогията Асеновци. Хроника за едно семейство. Ч. II е Дъщерята на Калояна, ч. III - Йоан Асен.

[I]. - [1929]. - 135 с.

II. - София : Древна България, 1930 (София : печ. Книга) 1930. - 220 с.

 

Солунският чудотворец : Истор. роман / Фани Добрева Попова-Мутафова ; [С предг. от Максим Наимович]. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1969. - 496 с. ; 25 см

 

Солунският чудотворец : [Пиеса]. - София, 1968. - 95 с. ; 37 см

 

Солунският чудотворец : Истор. роман / Фани Попова-Мутафова ; [С предг. от Максим Наимович]. - София : ОФ, 1980. - 372 с. ; 21,5 см

 

Солунският чудотворец : Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1982. - 455 с., 1 л. : портр. ; 21 см

 

Солунският чудотворец : Ист. роман / Фани Попова-Мутафова ; [С послесл. от Нешо Давидов]. - София : Бълг. писател, 1985. - 456 с. ; 21 см

 

Солунският Чудотворец : Ист. роман. - София : Бълг. писател, 1989. - 432 с. ; 20 см

 

Срещата в Ниш : [Истор. разказ]. - София : Древна България, 1940 (София : печ. Древна България) [1940]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. XI, № 228).

 

Събрани творения : Т. 1-10. - София : Ив. Коюмджиев, 1941-1943. - 25 см

Т. I. Легенди. - София, 1941 (София : печ. Доверие) 1941. - 264 с. ; 18,5 см

Т. II. Велики сенки : Истор. разкази. - 1943. - 193 с.

Т. III. Разкази. - София, 1941 (София : печ. Д. Провадалиев) 1941. - 196 с.

Т. IV. На кръстопът : Повест. - София, 1941 (библиогр. каре 1942) (София : печ. Доверие) 1941 (библиогр. каре 1942). - 136 с.

Т. V. Солунският чудотворец : [Роман]. - София, 1942 (София : печ. Д. Провадалиев) 1942. - 472 с. ; 18,5 см

Т. VI. Дъщерята на Калояна : Истор. роман. - 1942. - 480 с.

Т. VII. Йоан Асен II : Истор. роман. - София, 1943 (София : печ. Бр. Миладинови) 1943. - 540 с. ; 18,5 см

Т. VIII. Боянският майстор. Последният Асеновец : Истор. роман. - 1943. - 238 с.

Т. IX. Разкази. - София, 1943 (София : печ. Бр. Миладинови) 1943. - 288 с.

Т. Х. Недялка Стаматова : Повест. - София, 1942 (София : печ. Фар) 1942. - 112 с. ; 18,5 см

 

Убийството на Калопетър : [Истор. разказ]. - София : Древна България, 1940. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. XI, № 234).

 

Увенчанието на Симеона : [Истор. разказ]. - София : Древна България, 1935 (София : печ. Древна България) [1935]. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Художествена библиотека Древна България ; Г. VII, № 146).

 

Увенчаването на Симеон : [Ист. разказ]. - София : Тя, То, Той, 1991. - 30 с.; 20 см. - (Библиотека Древна България ; 2).

 

Христо Ботев : Драмат. картини / Фани Добрева Попова-Мутафова ; По Захарий Стоянов, Мих.[аил] Димитров, Ив. [ан] Клинчаров, Д.[имитър] Страшимиров. - София, 1937 (София : печ. Художник) 1937 (кор. 1938). - 65 с. ; 25 см

 

Цар Калоян : Истор. картини / Фани Добрева Попова-Мутафова. - София, 1934 (София : [Арм. воен.-изд. фонд]). - 80 с. ; 25 см

 

Цар Иван Асен II : [Истор. разказ]. - София : Ново у-ще, 1937 (София : печ. Бачо Кольо) 1937. - 32 с. : с ил. ; 18,5 см. - (Български царе : Животописни разкази ; № 15).

 

Цар Иван Асен II : [Истор. разказ]. - София : Ново у-ще, 1941 (София : печ. Бачо Кольо) 1941. - 32 с. ; 18,5 см

 

Червената мантия : [Разкази]. - София : Лотариен к-т при Съюза на бълг. писатели, 1939 (София : печ. Рахвира) 1939. - 29 с. : с ил. ; 18,5 см

 

Червената мантия : Разкази за момчета и момичета. - София : Ив. Коюмджиев, 1943. - 64 с. ; 18,5 см

 

 

Публикации в сборници

 

Българска християнска проза (1900-1944) : антология / състав. Красимира Колева ; [ред., предг. Венета Дякова]. - София : Омофор, 2010 ([София] : Симолини). - 388 с. ; 21 см

Съдържа произведения от: Иван Вазов, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Стоян Михайловски, Константин Петканов, Ана Карима, Петко Ю. Тодоров, Добри Немиров, Георги Райчев, Рачо Стоянов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Фани Попова-Мутафова, Константин Константинов, Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Йордан Йовков.

 

Походите на цар Симеон към Цариград. - София : Древна България, 1937 (София : печ. Древна България) [1937]. - 32 с. ; 18,5 см. - (Педагогическа историческа библиотека ; Г. II, кн. 5).

Библиогр. с. 32. - Съдържа : Симеон пред Цариград / Петър Карапетров. Увенчанието на Симеона / Фани Попова-Мутафова. Пратеникът (Из книгата „Мундрага“) / Васил Каратеодоров. Боят при Одрин / Христо Братанов - Бран.

 

Разкази, посветени на хероите от нашата конница / Фани Попова-Мутафова. - София, 1941 (София : Стоп. развитие). - 144 с. ; 18,5 см. - (Библиотека Прослава : Нашите херои ; Г. IV, кн. 14).

Други авт.: Илия Мусаков, Димитър Талев, капитан Енгезки [Никола Агънски], Симеон Андреев, Денчо Марчевски, Петко Пеев.

 

Сноп : [Ч. 1] - 2. - София : Клуб на бълг. писателки, 1934 (София : [Нов живот]). - 25 см

[Ч. 1]. - 1934. - 168 с. : с ил.

Включени авт.: Елисавета Багряна, Бленика, Мара Белчева, Дора Габе, Мария Грубешлиева-Балина, Санда Йовчева, Ана Каменова, Люба Касърова, Калина Малина, Евгения Марс, Магда Петканова, Фани Попова-Мутафова, Северина, Вера Бояджиева-Фол, Лидия Шишманова, Яна Язова и Стела Янева.

50 лв.

Ч. 2. - София : Вестник на жената, [1937] (София : Стоп. развитие). - 128 с.

Включени авт.: Елисавета Багряна, Дора Габе, Бленика, Санда Йовчева, Мара Белчева, Ана Каменова, Мария Грубешлиева, Калина Малина, Люба Касърова, Евгения Марс, Магда Петканова, Блага Стефанова, Северина, Илина Петрова, Весела Страшимирова, Вера Бояджиева-Фол, Яна Язова и Стела Янева.

30 лв.

 

Янакиев, Александър Милков

Синема.bg : 100 г. филмов процес, личности, филми, салони / Александър Янакиев. - София : Титра, 2003 ([София] : Мари 90 ГГ). - 336 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Офс. изд. - Съдържа и Лъчезарен свят / Николай Райнов ; Същността на киното / Кирил Кръстев ; „Коварната принцеса Турандот“ / Пантелей Карасимеонов ; „Доктор Калигари“ / Чавдар Мутафов ; Лилиян Гиш / Чавдар Мутафов ; „Бялата сестра“ ; Недоразумения ; Големите филми, които минаха / Фани Попова-Мутафова ; Зрители на някои игрални филми ; По-активно работещи режисьори за периода 1990-2002 ; Режисьорски дебюти в игралното кино 1990-2002. - Библиогр. с. 276-284.

 

 

Предговори

 

Рачкова, Блага

Край границата : Шпионите дебнат : Съвр. пиеса в 1 пролог и 5 карт. / Блага Рачкова ; С предг. от Ф. Попова-Мутафова. - София, 1941 (София : Б. А. Кожухаров). - 124 с. ; 18,5 см

 

 

Преводи

 

Голдони, Карло

Гостилничарката (Мирандолина) : Комедия в 3 д. и 6 карт. / Карло Голдони ; Прев. от итал. Фани Попова-Мутафова. - София ; Пловдив : Хр. Г. Данов, 1932 (София : печ. Хр. Г. Данов). - 123 с. ; 18,5 см

 

Д'Амбра, Лучио

Професия съпруга : Роман / Лучио Д'Амбра ; Прев. от итал. Фани Попова-Мутафова, 1947 (София : Бр. Миладинови). - 340 с. ; 25 см. - (Библиотека Знаменити романи ; Г. VI, 1).

 

Дел Бока, Анджело

Другата Испания / Анджело Дел Бока ; Прев. от итал. Мария Касърова ; Ред. Фани Попова-Мутафова. - София : НС на ОФ, 1964. - 164 с. : 2 л. ил. ; 25 см

 

Деледа, Грация

Елиас Портолу : [Роман] / Грация Деледа ; Прев. от итал. Фани Попова-Мутафова. - София : Георги Д. Юруков, 1929 (София : Съгласие). - 166 с. ; 25 см. - (Мозайка от знаменити съвременни романи ; Г. ХХI, дек. 1929, кн. 3).

 

Деледа, Грация

Старецът от планината : [Роман] / Грация Деледда ; Прев. от итал. Фани Попова-Мутафова. - София : Георги Д. Юруков, 1931 (София : Съгласие). - 170 с. ; 25 см. - (Мозайка от знаменити съвременни романи ; Г. ХХII, окт. 1931, кн. 1).

 

Пирандело, Луиджи

Изключена : [Роман] / Л. Пиранделло ; Прев. от итал. Фани Попова-Мутафова. - София, 1929 (София : печ. Съгласие) [1929]. - 213 с. ; 25 см. - (Библиотека Всемирни романи).

 

 

 

За нея

 

Касабова, Благовеста Йорданова

Днес и утре : Скици на литературни приятели / Благовеста Касабова. - София : Христо Ботев, 2000. - 136 с. ; 20 см

 

Касабова, Благовеста Йорданова

Чудотворката : Щрихи от портр. на Фани Попова-Мутафова / Благовеста Касабова. - София : К§М, 2000 ([София] : Лито Балкан АД). - 99 с., 4 л. : ил., портр. ; 21 см

 

Павлов, Павел Борисов

Шепа мигове. Т. 2, Спомени за български писатели / Павел Павлов. - София : Библиоскоп, 2010 ([София : Авангард]). - с. 233-400 : с ил., портр. ; 19 см

Памет за нетленното / Атанас Свиленов. - Съдържа материали за Константин Константинов, Фани Попова-Мутафова, Анна Каменова, Николай Хайтов, Вера Мутафчиева, Ганка Найденова, Васил Стоилов.

 

Трифонова, Цвета Русева

Писатели и досиета : Политико-литературни очерци и досиета / Цвета Трифонова. - 2. изд. - В. Търново : Фабер, 2007. - 412 с. : с портр., ил., факс. ; 24 см