Библиография

Назад

Димитър Димов

От него

 

Книги (на български език)

Анатомия на домашните животни. - София : Земиздат, 1957. - 468 с. : с ил. ; 25 см

 

Анатомия на домашните животни / Димитър Тодоров Димов. - 2. изд. - София : Земиздат, 1963. - 468 с. : с ил. ; 25 см

 

Вечерни трепети : Стихове. - София, 1929 (София : Типограф). - 32 с. ; 25 см

 

Жени с минало : Сатира в 4 д. - София : Бълг. писател, 1960. - 91 с. ; 18 см

 

Осъдени души : Роман. - София : Хемус, 1945. - 401 с. ; 25 см

 

Осъдени души : Роман. - София : Нар. култура, 1957. - 260 с. ; 25 см

 

Осъдени души : Роман. - София : Бълг. писател, 1960. - 324 с. ; 25 см

 

Осъдени души : Роман / Димитър Тодоров Димов ; Ред. кол. Богомил Райнов и др. - София : Бълг. писател, 1968. - 355 с., 1 л. портр. ; 25 см. - (Български писатели).

Други ред. : Г. Караславов, Г. Цанев, Е. Каранфилов, К. Калчев, Н. Фурнаджиев, Н. Хайтов, П. Зарев.

 

Осъдени души : Роман. - София : Нар. култура, 1969. - 288 с. ; 25 см. - (Библиотека Избрани романи ; 4).

 

Осъдени души : Роман / Димитър Димов. - София : Бълг. писател, 1970. - 292 с. ; 25 см

 

Осъдени души : Роман. - София : Бълг. писател, 1971. - 296 с. ; 25 см

 

Осъдени души : Роман. - София : Бълг. писател, 1977. - 304 с. ; 16,5 см

 

Осъдени души : Роман / Димитър Димов ; [С предг. от Андрей Гуляшки]. - София : Бълг. писател, 1986. - 384 с. ; 17 см. - (Българска сбирка).

 

Осъдени души / Димитър Димов ; Състав. Андрей Андреев. - София : Захарий Стоянов, 2006. - 451 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика ; 98).

 

Осъдени души. - София : Ciela, 2009. - 318 с. ; 22 см. - (Популярна класика).

 

Осъдени души / Димитър Димов. - София : Ciela, 2013. - 318 с. ; 21 см. - (Популярна класика).

 

Поручик Бенц : Роман. - София, 1938 (София : Бр. Миладинови). - 298 с. ; 18,5 см

 

Поручик Бенц : Роман. - София : Бълг. писател, 1971. - 204 с. ; 25 см

 

Поручик Бенц : Роман / Димитър Димов ; [С предг. от Кръстьо Куюмджиев]. - София : Бълг. писател, 1987. - 288 с. ; 17 см. - (Българска сбирка).

 

Поручик Бенц. - София : Ciela, 2002. - 276 с. ; 20 см

 

Поручик Бенц / Димитър Димов ; Състав. Андрей Андреев. - София : Захарий Стоянов, 2006. - 324 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика).

 

Поручик Бенц / Димитър Димов ; Състав. Андрей Андреев. - София : Захарий Стоянов, 2006. - 324 с. ; 20-21 см. - (Поредица Българска класика ; 99).

 

Роман без заглавие / Димитър Димов. - София : Ciela, 2007. - 180 с. ; 20 см

 

Събрани съчинения : В 6 т. / Димитър Тодоров Димов ; Под ред. на Емилиян Станев, Богомил Нонев, Яко Молхов. - София : Бълг. писател, 1966-1967. - 25 см

Т. 1. Поручик Бенц : Роман. Разкази. Пътеписи / [С предг. от Емилиян Станев]. - 1966. - 368 с., 5 л. портр.

Т. 2. Осъдени души : Роман. - 1967. - 297 с., 1 л. портр.

Т. 3. Тютюн : Роман : Ч. 1. - 1967. - 548 с., 1 л. портр.

Т. 4. Тютюн : Роман : Ч. 2. - 1967. - 420 с., 1 л. портр.

Т. 5. Пиеси. Публицистика. - 1967. - 484 с., 1 л. портр.

Т. 6. [Роман без заглавие]; Ахилесова пета; Димитър Димов за своя роман Тютюн; Пиеса по мотиви на романа Тютюн; Писма. - 1967. - 327 с., 2 л. ск., 2 л. факс.

 

Съчинения : В 5 т. / Димитър Димов ; Ред. кол. Кръстьо Куюмджиев и др. - София : Бълг. писател, 1974-1975. - 20,5 см

Други ред. : Богомил Нонев, Любомир Тенев.

Т. 1. Поручик Бенц ; Осъдени души : Романи / Ред., [с предг. и бел.] Кръстьо Куюмджиев. - 1974. - 527 с. : 5 л. портр.

Т. 2. Тютюн : Роман : Ч. 1 / Ред. Кръстьо Куюмджиев. - 1974. - 527 с. : 5 л. портр.

Т. 3. Тютюн : Роман : Ч. 2. / Ред. Кръстьо Куюмджиев. - 1974. - 431 с. : 5 л. портр.

Т. 4. Драми, разкази, пътеписи / Под ред. на Любомир Тенев, Богомил Нонев. - 1975. - 416 с. ; 5 л. портр.

Т. 5. Незавършени произведения. Статии. Писма / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев. - 1975. - 447 с ; 5 л. портр., факс. и ил.

 

Съчинения : В 5 т. / Димитър Димов ; Ред. Кръстьо Куюмджиев и др. - София : Бълг. писател, 1981. - 21 см

Други ред.: Б. Нонев, Л. Тенев.

Т. 1. Поручик Бенц ; Осъдени души : [Романи] / Ред. [с предг.] Кръстьо Куюмджиев. - 528 с. : 1 л. портр.

Т. 2. Тютюн : [Роман] : Ч. 1 / Ред. Кръстьо Куюмджиев. - 535 с., 4 л. портр., снимки.

Т. 3. Тютютн : [Роман] : Ч. 2 / Ред. Кръстьо Куюмджиев. - 432 с., 4 л. портр, снимки.

Т. 4. Драми, разкази, пътеписи / Ред. Любомир Тенев, Богомил Нонев ; [С послесл. от Любомир Тенев]. - 416 с., 4 л. снимки.

Т. 5. Незавършени произведения, статии, писма / Ред. Кръстьо Куюмджиев. - 447 с., 4 л. портр., факс., снимки.

 

Тютюн : Роман. - София : Нар. култура, 1951. - 704 с. ; 25 см

 

Тютюн : Роман / Димитър Тодоров Димов. - 2. изд. - София : Нар. култура, 1953. - 954 с. : 16 л. ил. ; 25 см

1. изд. 1951. - 20 000 тир.

 

Тютюн : Роман. - София : Нар. култура, 1955. - 940 с. ; 25 см

 

Тютюн : Роман. - София : Нар. култура, 1961. - 928 с. ; 25 см

 

Тютюн : Роман. - София : Бълг. писател, 1964. - 930 с. ; 25 см

 

Тютюн : Роман : Ч. 1-2 / Димитър Тодоров Димов ; Ред. кол. Богомил Райнов и др. - София : Бълг. писател, 1968. - 25 см. - (Български писатели).

Други ред. : Г. Караславов, Г. Цанев, Е. Каранфилов, К. Калчев, Н. Фурнаджиев, Н. Хайтов, П. Зарев.

Ч. 1. - 684 с., 1 л. портр.

Ч. 2. - 523 с.

 

Тютюн : [Роман] : Ч. 1-2. - София : Бълг. писател, 1979. - 21 см. - (Библиотека Победа).

Ч. 1. - 535 с.

Ч. 2. - 411 с.

 

Тютюн : Роман : В 2 ч. - София : Бълг. писател, 1981. - 21 см

Ч. 1. - 535 с.

Ч. 2. - 432 с.

 

Тютюн : Роман : Ч. 1-2. - София : Бълг. писател, 1988 - . - 21 см

Ч. 1. - 527 с.

Ч. 2. - 400 с.

 

Тютюн : [Роман] / Димитър Димов ; [С послесл. от Тончо Жечев]. - [София] : Труд, 1992. - 616 с. : с портр. ; 22 см

 

Тютюн : [Роман] / Димитър Димов ; Послепис Тончо Жечев. - София : Труд, 1996. - 616 с. : с портр. ; 20 см

 

Тютюн : Роман. - София : Труд, 1998 (София : ПК Д. Благоев 2). - 624 с. ; 20 см

 

Тютюн / Димитър Димов ; Състав., предг. Валери Стефанов. - [5. изд.]. - София : Издателска къща Анубис, 2000 (София : Балкан прес АД). - 728 с. ; 20 см. - (Българският канон).

 

Тютюн : Кн. 1-2 / Димитър Димов. - София : Захарий Стоянов, 2004. - 20 см. - (Поредица Българска класика).

Кн. 1. - 472 с.

Кн. 2. - 511 с.

Съдържа и Редове от биографията ; Художествени особености на романа Тютюн от Димитър Димов / Пантелей Зарев ; Тютюн или завещанието на Димитър Димов / Тончо Жечев ; Романът Тютюн / Кръстьо Куюмджиев.

 

Тютюн : Т. 1-2. - София : Ciela, 2009. - 22 см. - (Популярна класика).

1. изд. 1951 на изд. Нар. култура.

Т. 1. - 446 с.

Т. 2. - 415 с.

 

 

Книги (на чужди езици)

 

Табак : Роман / Димитр Димов ; [Прев. от бълг.]. - [София] : София-пресс, 1974. - 736 с. ; 23 см

 

Табак : Роман / Димитр Димов ; Прев. [от бълг. на рус.] Д. Горбов и др. - [София] : София-пресс, 1979. - 803 с. ; 24 см

Други прев.: В. Злыднев, Н. Попов, Т. Рузская, А. Собкович, И. Шептунов. - 50 400 тир.

 

Табак : Роман в 2 ч. / Димитр Димов ; Пер. с болг. Д. Горбов и др. - София : Свят, 1987. - 944 с. ; 21 см

Други прев. : В. Злыднев, Н. Попов, Т. Рузская, И. Шептунов.

 

Dimov, Dimitar

Damned souls : [Роман] / Dimiter Dimov ; Transl. by Mihail Todorov ; Ed. Theodora Atanasova. - [София] : Sofia-Press, 1970. - 308 с. ; 25 см. - (Rila Library).

Ориг. загл. Осъдени души.

 

Dimov, Dimitar

Foi et morphine : Roman / Dimitar Dimov ; Trad. et adapte de bulg. [с предг.] Jeliasko Rainov. - [София] : Sofia-Press, 1975. - 247 с. ; 21 см

Ориг. загл. Осъдени души.

 

Dimov, Dimitar

Tabaco : Novela / Dimiter Dimov ; Trad. [от бълг.] por Juanita Linkova ; [С предг. от Яко Молхов]. - Sofia : Ed. de libros en lenguas extranjeras, 1966. - 1000 с. ; 25 см

 

Dimov, Dimitar

Tabac : Roman / Dimitre Dimov ; Trad. du bulg. par Georges Assen Dzivgov ; Adaptte par Sylviane Penso. - Sofia : Ed. en langues etrangeres, 1964. - 835 с. ; 25 см

 

Dimov, Dimitar

Thuoc la : Tieu thuyet : [Tap 1] / Dimito`ro Dimop ; [Прев. от бълг. на виетн, ез.] Thanh Mai. - [Ханой] : Tai pham mo`i ; [София] : Sviat, 1984 - . - 20 см

Ориг. загл. Тютюн. - Офс. изд. - 30 150 тир.

Tap 2. - 1984. - 528 c.

 

 

Публикации в сборници

 

Бургаският Парнас : литературна антология на XX век / състав. и ред. Борис Бухчев. - Бургас : Либра скорп, 2009- (Бургас : Информа принт). - Т. <1-> ; 22 см

Съдържа досега:

Ч. 1 : 1900-1930. - 2009. - 192 с. : с ил. + 1 л. лит. к. на Бургаска обл. - Съдържа произведения от Иван Вазов, Дядо Благо, Антон Страшимиров, Иван Ст. Андрейчин, Кирил Христов, Димитър Полянов, Пейо К. Яворов, Петко Росен, Минко Неволин, Никола Венетов, Иван Карановски, Владимир Василев, Костас Варналис, Страшимир Кринчев, Вен Тин, Константин Петканов, Ненчо Савов, Николай Фол, Пенчо Пеев, Паулина Станчева, Стефан Станчев, Марко Поло, Славчо Красински, Димитър Димов, Никола Карагеоргиев, Веса Балтова, Георги Янев, Тодор Якимов, Атанас Манчев, Борис Априлов, Георги Жишев, Стефан Георгиев, Славчо Чернишев, Коста Апостолов, Неделчо Драганов, Стефан Драганов, Генка Зидарова, Белчо Белчев, Стоил Атанасов, Иван Радоев, Петър Делийски, Тончо Карабулков, Дико Фучеджиев, Росен Василев, Димитър Аврамов, Димитър Чанев, Стоян Щилянов, Антон Дончев, Георги Равнинов, Мария Дубарова, Васил Ст. Василев. - Дядо Благо - псевд. на авт. Стоян Стойков Русев, Димитър Полянов - псевд. на Димитър Иванов Попов, Пейо Яворов - псевд. на Пейо Тотев Крачолов, Петко Росен - псевд. на Петко Георгиев Чорбаджиев, Минко Неволин - псевд. на Минко Савов Попов, Никола Венетов - псевд. на Никола Антонов Димов, Иван Карановски - псевд. на Иван Тодоров Атанасов, Вен Тин - псевд. на Стефан Константинов Тинтеров, Николай Фол - псевд. на Николай Теодоров Георгиев, Паулина Станчева - псевд. на Калиопа Костова Баласакева, Марко Поло - псевд. на Ячо Атанасов Кабаивански, Славчо Красински - псевд. на Венцеслав Генков Кръстев, Борис Априлов - псевд. на Атанас Василев Джавков, Славчо Чернишев - псевд. на Радой Иванов Козарев, Георги Равнинов - псевд. на Георги Вълков Георгиев. - Пълното име на авт. Кирил Христов е Кирил Христов Генчев, на Владимир Василев - Владимир Василев Матеев, на Ненчо Савов - Ненчо Савов Попов, на Пенчо Пеев - Пенчо Пеев Пенев, на Стоил Атанасов - Стоил Атанасов Рошманов, а на Димитър Чанев - Димитър Чанев Тодоров.

 

 

Филми по негови произведения

 

Осъдени души / По роман на Димитър Димов ; Сценарист, режисьор Въло Радев ; В ролите Ян Енглерт и др. ; Оператор Христо Тотев ; Музика Митко Щерев. - София : Изпълнителна агенция Нац. филмов център, 2006. - (5,41 GB)(2 ч. 01 мин. 02 сек.) : зв., цв. + 1 брош. (1 л. ; 17Х47 см сгънат до 17Х12 см) ; 12 см. - (DVD колекция Златни български филми ; 49).

Изт.: Загл. екран ; Етикет ; Брош. - Системни изисквания: DVD устройство ; Windous Media Player. - Други изпълнители: Е. Солай, Р. Чанев, С. Рангелова, В. Камарашев, Д. Хаджийски, М. Димитрова.

 

 

Пиеси по негови произведения

 

Илиев, Бойко Ненов

Поручик Бенц / Пиеса от Бойко Илиев по едноименния роман на Димитър Димов ; Фотогр. Петко Плачков. - София : Колбис, 2015. - 88 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

 

 

За него

 

Бумбалов, Любен

Посоките на словото : Крит. статии, есета, профили и разговори / Любен Бумбалов. - София : Нар. младеж, 1990. - 415 с. ; 17 см

За Д. Дебелянов, Ас. Разцветников, Г. Райчев, Г. Караславов, В. Василев, И. Волен, Д. Димов, П. Пенев, Вл. Башев, Д. Талев, В. Раковски, Л. Еленков, Н. Кънчев, Е. Калъчев, В. Даневски, В. Караманчев, К. Кюлюмов, Л. Стефанова, М. Шопкин, А. Карасимеонов, Т. Чонов, К. Георгиев, Г. Атанасов, Г. Константинов, К. Донков, П. Анастасов.

 

Василев, Сава Йорданов

Българска литературна класика : Анализи и интерпретации / Сава Василев. - В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). - 288 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за Ив. Вазов, П. Славейков, А. Константинов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, А. Каралийчев, Елин Пелин, Й. Йовков, Р. Стоянов, Е. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов.

 

Василев, Сава Йорданов и др.

Ново ръководство за ученика по литература - ХII клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). - 407 с. ; 20 см

Съдържа анализи върху творчеството на Хр. Смирненски, Св. Минков, Г. Милев, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, А. Страшимиров, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Г. Караславов, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев, Г. Стоев, Ив. Динков, Хр. Фотев, Ив. Цанев, Б. Христов, В. Попов, Й. Радичков.

 

Василев, Сава Йорданов

Разсъбличането на метафорите : Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век / Сава Василев ; Състав. Рада Василева. - В. Търново : Слово, 2007. - 191 с. ; 20 см

 

Вучков, Юлиан Димитров

Върхове в историята на българската литература / Юлиан Вучков. - София : Издателска къща Светулка-44, 1999 ([София] : Вулкан-4). - 360 с. ; 20 см

За Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Ст. Л. Костов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Д. Талев, Г. Караславов, Ем. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов.

 

Вълчев, Найден Станев

Попътни срещи : Кн. 1-4 / Найден Вълчев. - София : Захарий Стоянов, 2007 - . - 20 см

За Димитър Димов, Елисавета Багряна и др.

 

Георгиев, Любен Христов

В хармония с идеала : Студии и портр. / Любен Георгиев. - София : Бълг. писател, 1987 (В. Търново : Д. Найденов). - 332 с. ; 21 см

За Е. Багряна, К. Зидаров, Д. Димов, Хр. Радевски, Е. Станев, Р. Ралин, Г. Джагаров, Е. Каранфилов, Ив. Радоев, П. Пенев, Вл. Башев, Л. Левчев.

 

Георгиев, Любен Христов

Димитър Димов : Моногр. / Любен Георгиев. - София : Бълг. писател, 1981 (В. Търново : Д. Найденов). - 352 с., 4 л. : портр., сн. ; 21 см

 

Георгиев, Любен Христов

Димитър Димов : [Живот и творчество] / Любен Георгиев. - София : Нар. просв., 1985 (Враца : В. Александров). - 104 с., 8 л. : ил., портр. ; 20 см. - (Поредица Творчески портрети).

 

Георгиев, Любен Христов

Критически претворения : Проблеми и портр. / Любен Георгиев. - София : Бълг. писател, 1974. - 336 с. ; 20,5 см

Съвр. лит. критика и лит. портр. на Димитър Димов, Камен Зидаров, Андрей Гуляшки, Георги Джагаров, Иван Пейчев, Александър Геров, Блага Димитрова, Йордан Радичков, Любомир Тенев, Емил Петров, Здравко Петров.

 

Георгиев, Любен Христов

Литературна класика : Студии и портр. : Кн. 1-6 / Любен Георгиев. - София : Цвят, 1992. - 20 см

Кн. 6. - 1992. - 304 с.

За Е. Багряна, Вл. Василев, Ат. Далчев, Н. Вапцаров, Г. Цанев, Д. Талев, К. Зидаров, Д. Димов, Ем. Станев, П. Пенев.

 

Григоров, Илия Георгиев

Литературни анализи - ХI-ХII клас : [Ч.] 1 - 3 / Илия Григоров. - Пловдив : Летера, 2003 - . - 20 см

[Ч.] 3. Литературно-интерпретативно съчинение върху проза. - 156 с.

Ив. Вазов, А. Константинов, Е. Пелин, Й. Йовков, Д. Димов, Д. Талев.

 

Григорова, Людмила Крумова

Димитър Димов: La femme moderne : Български и европейски паралели : Монография / Людмила Григорова. - София : Български писател, 2011. - 492 с. ; 24 см

 

Делчев, Борис

Познавах тези хора : Мемоарни очерци : Кн. 1-3 / Борис Делчев. - София : Бълг. писател, 1968-1974.

Кн. 2. - 1974. - 420 с. : 4 л. портр., факс. ; 19 см

За Константин Константинов, Кирил Цонев, Асен Разцветников, Илия Бешков, Светослав Минков, Димитър Димов.

 

Делчев, Борис

Познавах тези хора : Мемоарни очерци / Борис Делчев. - София : Бълг. писател, 1979 (В. Търново : Д. Найденов). - 600 с.

За Д. Полянов, Елин Пелин, Ал. Балабанов, Г. Райчев, Вл. Василев, Н. Лилиев, Г. Белев, К. Константинов, К. Петканов, Н. Хрелков, Ас. Разцветников, Св. Минков, Д. Димов, К. Цонев, Ил. Бешков и Пол Елюар.

 

Димитров, Илия Минков

Димитър Димов 100 години... / Илия Димитров Ласкар. - Ст. Загора : Алфамаркет плюс, 2009. - 58 с. ; 21 см

 

Димитрова, Елка Ивелинова

Нови анализи на литературни творби : За кандидат-студенти : Ч. 1-2 / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2004. - 24 см

Ч. 1. - 416 с.

Ч. 2. - 360 с.

 

Димитър Димов : Архив / Състав. Екатерина Иванова. – София : Гармонд, 2009. – 310 с.

 

Димитър Димов век по-късно : юбилеен сборник с нови изследвания по случай 100 години от рождението му / [състав. и ред. Мариета Иванова-Гиргинова, Елка Димитрова]. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2012 ([София] : Изток-Запад). - 200 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа материали от: Михаил Неделчев, Димитър Веселинов, Светлозар Игов, Татяна Ичевска, Цветана Георгиева, Диляна Ковачева, Франциско Галвес, Георги Чобанов, Иван Иванов, Емилия Алексиева, Анна Свиткова, Сава Сивриев, Александра Антонова, Радка Пенчева, Надежда Цочева.

 

Динеков, Петър Николов

Литературни образи / Петър Николов Динеков. - София : Нар. култура, 1968. - 364 с. ; 25 см

Сборник от лит.-крит. статии за Паисий Хилендарски, П. Р. Славейков, Н. Козлев, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, З. Стоянов, Елин Пелин, Й. Йовков, Н. В. Ракитин, Хр. Смирненски, Д. Димов и Ел. Багряна.

 

Дишев, Атанас

Творци и съвременност : Лит. критика / Атанас Дишев. - София : Бълг. писател, 1970. - 220 с. ; 25 см

Статии върху съвременната бълг. критика и очерци за творчеството на Г. Караславов, П. Матев, Д. Димов, Елин Пелин, Ал. Константинов, Ст. Л. Костов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Й. Вапцаров.

 

Добрев, Димитър

Бразди във времето : Спомени, срещи, разговори / Димитър Добрев. - [София] : Наука и изкуство, 1973 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). - 248 с. ; 20 см

За писателите А. Страшимиров, М. Арнаудов, Ст. Чилингиров, А. Златаров, Н. Лилиев, Н. Райнов, Е. Багряна, А. Разцветников, Д. Талев, Д. Димов, Г. Караславов, Ст. Ц. Даскалов, А. Смирнов, П. Динеков, Е. Каранфилов, Бл. Димитрова, И. Давидков.

 

Добрев, Чавдар Атанасов
Модерна проза : втората половина на 20 век и след това : есеистика / Чавдар Добрев. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2014 (София : Прес Продукт Лайн). - 512 с. ; 22 см

Съдържа: Димитър Димов - Осъдените пороци на буржоазния свят ; Емилиян Станев - Революционното кредо на Иван Кондарев ; Йордан Радичков - Анатомия на оцеляването ; Васил Попов - Белетристът трагик ; Дончо Цончев - Откриването на близкия живот ; Виктор Пасков - Болката и сладострастието на авангардиста.

 

Доспевска, Нели Станиславова

Познатият и непознатият Димитър Димов : [Спомени] / Нели Доспевска. - [София] : Профиздат, 1985. - 223 с., 4 л. : ил., факс., портр. ; 21 см

 

Другият „Тютюн“ : документи и спомени / състав. Пламен Дойнов, Анна Свиткова ; [ред. Виолета Миланова]. - София : ИК Несарт, 2010 ([София] : [Изток-Запад]). - 552 с. ; 22 см

 

Жечев, Тончо

Критически погледи / Тончо Жечев. - София : Бълг. писател, 1971. - 388 с. ; 25 см

Лит.-крит. статии върху бълг. проза и поезия и очерци за творчеството на П. Р. Славейков, Н. Фурнаджиев, Хр. Радевски, Д. Димов, Д. Талев, Й. Радичков, Н. Хайтов, Ив. Хаджийски, З. Петров, А. Каралийчев, Д. Жотев, П. Константинов.

 

Жечев, Тончо

Критически погледи / Тончо Жечев. - София : Бълг. писател, 1975. - 387 с. ; 21 см

Лит.-крит. статии върху бълг. проза и поезия и очерци за творчеството на П. Р. Славейков, Н. Фурнаджиев, Хр. Радевски, Д. Димов, Д. Талев, Й. Радичков, Н. Хайтов, Ив. Хаджийски, З. Петров, А. Каралийчев, Д. Жотев, П. Константинов.

 

Зарев, Пантелей

Димитър Димов : [Лит.-крит. студии] / П. Зарев. - София : Бълг. писател, 1972. - 16 с. ; 25 см

 

Зарев, Пантелей

Избрани произведения : Т. 1-2 / П. Зарев. - София : Бълг. писател, 1971. - 25 см

Лит.-крит. статии за творчеството на Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, Ст. Загорчинов, Св. Минков, Г. Караславов, Д. Димов, Д. Талев, Е. Станев, В. Ханчев, Г. Джагаров, К. Калчев, Й. Радичков, П. Матев и статии по лит. теория и естетика.

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев. - София : Наука и изкуство, 1969 - . - 20,5 см

Рез. на рус., англ., нем. и фр. ез.

Съдържа : Лит.-крит. изследване от II половина на 30 г. и от края на 40-те г. до средата на 50-те г. и на творчеството на Н. Вапцаров, Г. Караславов, Л. Стоянов, Д. Димов, Д. Талев, Е. Станев, К. Зидаров, Хр. Радевски, Мл. Исаев, Ламар, Д. Габе, К. Константинов, Г. Белев, Кр. Велков, Чудомир, О. Василев, Кр. Кюлявков.

Т. 4. - 1973. - 616 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на лит. през II половина на 30-те г. и от края на 40-те г. до средата на 50-те г. и на творчеството на Н. Вапцаров, Г. Караславов, Л. Стоянов, Д. Димов, Д. Талев, Е. Станев, К. Зидаров, Хр. Радевски, Мл. Исаев, Ламар, Д. Габе, К. Константинов, Г. Белев, Кр. Велков, Чудомир, О. Василев, Кр. Кюлявков.

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев. - София : Наука и изкуство, 1977 (Плевен : Ал. Пъшев) - . - 21 см

Т. 4. - 1978. - 624 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на лит. през II половина на 30-те г. и от края на 40-те г. до средата на 50-те г. и на творчеството на Н. Вапцаров, Г. Караславов, Л. Стоянов, Д. Димов, Д. Талев, Е. Станев, К. Зидаров, Хр. Радевски. Мл. Исаев, Ламар, Д. Габе, К. Константинов, Г. Белев, Кр. Велков, Чудомир, О. Василев, Кр. Кюлявков.

 

Зарев, Пантелей Йорданов

Преобразена литература : Сб. лит.-крит. статии / Пантелей Йорданов Зарев. - София : Бълг. писател, 1969. - 492 с. ; 25 см

Лит.-крит. статии за творчеството на Ел. Багряна, Ст. Загорчинов, Н. Фурнаджиев, Л. Стоянов, Д. Димов, Ем. Станев, Г. Караславов, Д. Талев, А. Гуляшки, К. Калчев, Б. Райнов, Й. Радичков, В. Ханчев, Б. Божилов, П. Матев, Бл. Димитрова, Ил. Бешков, Ат. Далчев.

 

Иванова, Екатерина Тодорова

В търсене на нови творчески територии / Екатерина Иванова. - София : Гармонд, 2010. - 247 с., 4 л. : фотогр. ; 21 см

 

Иванова, Екатерина

Димитър Димов - автор, време и герои : [Изследване] / Екатерина Иванова. - София : Нар. просв., 1985 (Враца : В. Александров). - 159 с. ; 20 см. - (Поредица В света на литературата).

 

Иванова, Екатерина

Из реалния свят на романа „Тютюн“ : Неизвестни записки на Руси Генев.Отломки от миналото : Срещи и разговори с Дончо Палавеев / Състав. Екатерина Иванова. - София : Пандора, 1994. - 168 с. ; 20 см

 

Иванова, Екатерина

Страници от жизнения и творчески път на Димитър Димов / Екатерина Иванова. - София : Наука и изкуство, 1981 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). - 259 с., 12 л. : ил. ; 20 см

 

Игов, Светлозар Атанасов

Три класически случая : Романите на Димитър Димов, Димитър Талев и Емилиян Станев / Светлозар Игов. - [София] : Захарий Стоянов, 2014. - 320 с. ; 21 см

 

Игов, Светлозар Атанасов

Българската литература XX век : От А. Константинов до А. Далчев / Светлозар Игов. - София : Бенида, 2000 ([София : Унискорп]). - 300 с. ; 20 см

За Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Йордан Йовков, Боян Пенев, Димитър Димов, Димитър Талев, Атанас Далчев.

 

Ичевска, Татяна Иванова

Романите на Димитър Димов / Татяна Ичевска. - [В. Търново] : Фабер, 2005. - 252 с. ; 20 см

 

Каракашев, Владимир

Критически летопис : 1956-1966 : Сб. с лит.-крит. статии за Д. Димов, А. Гуляшки, Д. Фучеджиев, Й. Радичков, Д. Методиев, И. Волен В. Петров, Л. Стрелков и по въпроси на театр. дело и режисура / Владимир Каракашев. - София : Наука и изкуство, 1969 (Плевен : Ал. Пъшев). - 255 с. ; 25 см

 

Каракашев, Владимир

Слово и сцена : Портр. на драматурзи, режисьори и актьори / Владимир Каракашев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 (Хасково : Ат. Стратиев). - 275 с. ; 21 см

За Ив. Вазов, П. Яворов, К. Зидаров, Д. Димов, Й. Радичков, Ив. Кондов, Й. Матев, М. Горки, К. Станиславски, Вл. Немирович-Данченко, В. Вишневски, Н. Охлопков, А. Ефремов, Б. Брехт, М. Марсо.

 

Караславов, Георги

Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов. - София : Бълг. писател, 1968. - 272 с., 7 л. : портр. ; 25 см

Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Н. Лилиев, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, В. Павурджиев, Ал. Пламенов.

 

Караславов, Георги

Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов ; Худож. Любен Гуляшки. - София : Партиздат, 1971. - 456 с. : с ил. ; 25 см

Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Гео Милев, Ц. Церковски, Н. Лилиев, Ал. Жендов, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Кр. Велков, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, Н. Марангозов, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, Г. Константинов, В. Павурджиев, Ал. Пламенов, К. Маджаров.

 

Каролев, Стоян Несторов

Близки и непостижими : [Очерци] / Стоян Каролев. - София : Христо Ботев, 1996 (Ямбол : Светлина). - 280 с. ; 20 см

За Ив. Вазов, П. Славейков, П. Яворов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Д. Талев, Е. Станев, Д. Димов, Н. Вапцаров, В. Петров, Й. Радичков.

 

Каролев, Стоян

Идеи, изображение, стил [в българската литература] : Избрано / Стоян Каролев. - София : Бълг. писател, 1971. - 512 с., 1 л. : портр. ; 25 см

Съдържа и лит.-крит. очерци за Д. Дебелянов, Д. Димов, Ем. Станев, В. Андреев, Й. Радичков.

 

Кацарска, Красимира

Матура : Помагало по лит. / Красимира Кацарска. - София : ИК Ваньо Недков, 2003. - 384 с. ; 24 см

Съдържа и Теоретична част ; Понятиен апарат. - Офс. изд. - 300 тир.

Съдържа разработки за Хр. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Кирилов, Георги Кирилов

Златно палто за Серафим : Есета / Г. К. Кирилов. - София : Работилница за книжнина В. Станилов, 2004 (София : Ango boy). - 136 с. ; 17 см

Офс. изд. - 300 тир.

Съдържа: Вода от Бога: Вариации по теми от Йовков ; Сред лудите живяха и нормални: За С. Радев, Д. Димов, В. Василев, К. Константинов, В. Полянов, К. Щъркелов, Д. Талев, А. Далчев, И. Радоев.

 

Коларов, Стефан Л.

Дълг и литература : Проблеми на съвр. поезия / Стефан Коларов. - София : Воен. изд., 1982. - 235 с. ; 21 см

Воен.-патриот. тема в творчеството на Й. Йовков, Вл. Мусаков, Г. Райчев, А. Страшимиров, Л. Стоянов, К. Петков, Д. Димов, В. Ханчев и др.

 

Колева, Дора Петрова

Български писатели. Естетика и поетика / Дора Колева. - В. Търново : Фабер, 2004. - 228 с. ; 20 см

Офс. изд. - 100 тир.

За Ат. Далчев, Ел. Багряна, Ив. Мешеков, Н. Вапцаров, П. Пенев, П. Матев, Й. Йовков, Ил. Волен, Д. Димов, Ем. Станев, Н. Хайтов, В. Попов.

 

Костова, Магдалена Петрова

Българската литературна класика : Съвр. интерпретации за ученици и кандидат-студенти / Магдалена Костова-Панайотова. - София : ИК Сема РШ, 2003 ([София : Симолини 94]). - 172 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. П. Славейков, Ел. Пелин, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Г. Милев, Ат. Далчев, Ел. Багряна, Н. Вапцаров, Д. Талев, Д. Димов.

 

Костова, Магдалена Петрова

Българската литературна класика : Интерпретации, анализи, тезиси за ученици и кандидат-студенти / Магдалена Петрова Костова-Панайотова. - София : СемаРШ, 2004. - 200 с. ; 20 см

 

Куюмджиев, Кръстьо

Димитър Димов : Моногр. / Кръстьо Куюмджиев. - София : Бълг. писател, 1987 (В. Търново : Д. Найденов). - 315 с., 4 л. : ил. портр. ; 21 см

 

Куюмджиев, Кръстьо

Силуети : [Лит.-крит. очерци] / Кръстьо Куюмджиев. - София : Бълг. писател, 1976 (В. Търново : Д. Найденов). - 264 с. ; 21 см

За : Димитър Димов, Богомил Райнов, Валери Петров, Николай Хайтов, Дико Фучеджиев, Ивайло Петров, Йордан Радичков, Чавдар Добрев, Добри Жотев, Любомир Левчев, Петър Караангов, Николай Лилиев, Никола В. Ракитин.

 

Малинов, Ангел

Д. Димов. Тютюн / Ангел Малинов. - [София] : Книгоиздателска къща Труд, 2007. - 192 с. ; 20 см. - (Ключът към класиката. Знам.бг).

 

Малинов, Ангел

От Ботев до Талев : Теми и разраб. по лит. за кандидат-студенти и ученици / Ангел Малинов. - [София] : Труд, 1998 (София : Образование и наука). - 192 с. ; 20 см

 

Младенова, Фани Димитрова и др.

Да решаваме тестове по българска литература : Помагало-самоучител ; За кандидат-студенти и зрелостници ; За учители и ученици / Фани Младенова, Ани Михайлова. - София : Пропелер, 2007. - 150 с. ; 20 см

 

Младенова, Фани Димитрова

Съчинение или есе? : Есета по цитати за кандидат-студенти, зрелостници, ученици (IХ-ХII клас), учители / Фани Младенова. - София : Пропелер, 2007. - 224 с. ; 20 см

 

Нонев, Богомил

Критически страници : 1940-1970 / Богомил Нонев. - София : Бълг. писател, 1970. - 563 с., 1 л. : портр. ; 25 см

Съдържа лит.-крит. статии и очерци за Св. Минков, Г. Райчев, Ем. Попдимитров, Л. Стоянов, Цв. Спасов, Ст. Загорчинов, Ем. Станев, П. Вежинов, Бл. Димитрова, Л. Левчев, В. Ханчев и Д. Димов.

 

Пантелеева, Нина Димитрова

Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХII кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева. - София : ИК Анубис, 2004. - 103 с. ; 22 см

 

Пашова, Мария

Български език и литература - втори вариант : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти : Ч. 1 - / Мария Пашова. - Пловдив : ИК Хермес, 2003 ([Хасково : Полиграфюг]) - . - 23 см. - (Готови за матура)

Офс. изд.

Ч. 2. - 2004 ([София : Д. Благоев]). - 240 с.

Съдържа критически материали за Хр. Смирненски, Г. Милев, Ат. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Пашова, Мария Янкова

Помагало по българска литература за XII клас : Интерпретативни съчинения върху творби от програмата за матура / Мария Пашова. - Пловдив : ИК Хермес, 2009. - 279 с. ; 24 см

 

Пондев, Петър

Така ги видях : Спомени и портр. / Петър Пондев. - София : Бълг. писател, 1982. - 192 с., 4 л. : ил. ; 21 см

За Елин Пелин, С. Радев, Ал. Балабанов, Вл. Трендафилов, Г. Михайлов, Н. Хрелков, Св. Минков, Чудомир, А. Каралийчев, Д. Димов, Ламар, Д. Талев, С. Кралевски, Ив. Пейчев, В. Ханчев, Ив. Хаджийски, В. Йосифов, Г. Димитров-Гошкин.

 

Правчанов, Симеон

За да останеш : Лит.-крит. етюди, портрети, статии / Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1970. - 304 с. ; 18 см

За Д. Талев, Д. Димов, Г. Караславов, А. Гуляшки, В. Ханчев, Вл. Башев, Слав Хр. Караславов, Г. Стоев, П. Караангов, А. Германов и Т. Монов.

 

Радевски, Христо

Живи като живите : Спомени : [Кн. 1] - / Хр. Радевски. - София : БКП, 1970 - . - 18 см

Кн. 2 / . - София : Бълг. писател. - 196 с. : с портр.

За Елин Пелин, Г. Стаматов, Н. Лилиев, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, Ст. Загорчинов, К. Константинов, К. Цонев, Г. Райчев, Ил. Бешков, Д. Димов, Б. Ганчев.

 

Радевски, Христо

Живи като живите : Спомени / Христо Радевски. - София : Нар. младеж, 1987. - 328 с. ; 22 см

За Ив. Шишманов, Г. Стаматов, А. Страшимиров, Г. Бакалов, Д. Полянов, Елин Пелин, Ал. Балабанов, Р. Стоянов, Г. Райчев, В. Василев, Н. Лилиев, Ст. Загорчинов, К. Константинов, Кр. Кюлявков, Г. Михайлов, Г. Милев, Д. Найденов, Ас. Разцветников, Св. Минков, А. Каралийчев, Кр. Велков, Н. Фурнаджиев, Д. Димов, Н. Вапцаров, Хр. Кърпачев, А. Попов.

 

Сарандев, Иван Атанасов и др.

[Тридесет и три] 33 литературни портрета : Поети от Гео Милев до К. Павлов, белетристи от Й. Йовков до Г. Стоев, драматурзи от Ст. Л. Костов до Ст. Цанев / Иван Сарандев, Катя Янева. - [Бургас] : Димант, 2000 (Ямбол : Светлина АД). - 228 с. ; 20 см

 

Симеонов, Иван Илиев

Анализи на творби от българската литература : В помощ на ученици, кандидат-студенти и учители / Иван Илиев Симеонов. - Пловдив : Макрос 2001. - 108 с. ; 20 см

 

Симеонов, Иван Илиев

Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив : Летера, 2003. - 264 с. ; 20 см

Библиогр. с. 260-263. - Дигитален печат. - 500 тир.

Съдържа материали за Хр. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Симеонова, Лидия

Романите на Димитър Димов : Начало на нов худож. синтез : Лит. анализи / Лидия Симеонова. - [Дупница] : Рая, 1999 ([Перник : СъПерник 98]). - 70 с. ; 20 см

 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

Българска литература : Светове и светувания : Т. 1-2 / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София : Данте, 2006. - 20 см

 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

Теми. Автори. Проблеми : Изпити в Университета : Матура по литература : Т. 1 - 2 / Валери Стоилов Стефанов, Милена Георгиева Кирова. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 20 см

 

Тенев, Любомир

Конфликти и време / Л. Тенев. - София : Бълг. писател, 1972. - 208 с. ; 25 см

Лит.-крит. статии за пиесите на Д. Димов, Г. Джагаров, К. Зидаров, Л. Стрелков, Др. Асенов, Н. Хайтов, П. Панчев, Кл. Цачев, Г. Свежин, Н. Парушев, М. Величков, Б. Божилов, Л. Галина, Б. Балабанов, Ем. Манев.

 

Тенев, Любомир

Те в пространството на сцената : [Очерци] / Любомир Тенев. - София : Бълг. писател, 1977 (В. Търново : Д. Найденов). - 231 с. ; 21 см

За К. Зидаров, Л. Стрелков, О. Василев, Г. Караславов, Д. Димов, М. Величков, Ив. Пейчев, Г. Джагаров, Др. Асенов, Ив. Радоев, Й. Радичков.

 

Фиданова-Коларова, Валентина Ангелова

Български класици в киното / Валентина Фиданова-Коларова. - София : МЛН, 2007. - 184 с. : с ил. ; 21 см

 

Чернева, Мария

        Уловени мигове : Из бележника на редактора : [Очерци] / Мария Чернева ; [С предг. от Николай Хайтов]. - София : Нар. просв., 1982 (В. Търново : Д. Найденов). - 104 с. : с портр. ; 20 см

За Ел. Пелин, Н. Хрелков, Е. Станев, Св. Минков, Е. Багряна, Ст. Загорчинов, Д. Талев, Чудомир, Н. Хайтов, Д. Димов, Б. Димитрова, К. Калчев, Д. Ангелов, И. Бешков, Б. Ангелушев.

 

Шумелова, Мария Георгиева

Ръководство за ученика по литература : [За] XI кл. / Мария Шумелова. - Велико Търново : Слово, 2000 (В. Търново : Абагар АД). - 272 с. ; 20 см

 

Янев, Владимир Атанасов

Българска литература след Първата световна война : Помагало за студенти филолози от висшите у-ща / Владимир Янев. - Пловдив : Пловдивско унив. изд., 2002. - 252 с. ; 22 см

 

Янкова, Роза Георгиева

От Христо Ботев до Димитър Димов : Лит. анализи в помощ за зрелостния изпит по бълг. език и лит. / Ро