Столична библиотека

Назад

Столична библиотека е най-голямата публична библиотека в страната, с над 38 хил. читатели. Тя разполага с 3 филиала в София – Люлин, Сердика и Студентски град, и с фонд над 1 млн. тома. Библиотеката е утвърдено и предпочитано място за представяне на нови книги, изложби, концерти, за провеждане на кръгли маси и дискусии.

Столична библиотека развива интензивна образователна и културна дейност съвместно с училищата и детските градини за популяризиране на четенето.

Политиката на Столична библиотека е насочена към дигитализация на книжовното ни наследство и разширяване на достъпа до информационните ресурси чрез глобалната мрежа, създаване на атрактивни арт пространства за привличане нови читателски публики и участие в национални кампании за насърчаване на четенето. 

 

В настоящия проект Столична библиотека участва с:

– опитен екип от специалисти за сканиране и документиране на обектите на културно наследство, създаването на електронен каталог и въвеждането на метаданни за дигитализираните обекти, включени в проекта;

– фонд от юбилейни листове и първи публикации на произведения в периодичния печат, както и с „Архив на детския периодичен печат до 1944 г.“;

– експерти библиографи, които участват в създаването на културноисторическите профили на писателите класици, включени в проекта.