Христо Смирненски в съвременната култура

Назад

Кликнете върху подчертаните участъци, за да видите избрани части от архивни единици, свързани с текста на статията, и посетете дигиталното ни хранилище, за да разгледате целия архив на писателя.

 

I. Театрални постановки по текстове на Христо Смирненски

1. „Приказка за стълбата“, 1985 г. – хитов за времето си спектакъл на Маргарита Младенова в Сатиричния театър.

2. „Плебеи по рождение“ – постановка на Маргарита Младенова в Сатиричния театър, 2005 г. (представление на ролери). По мотиви от Алеко Константинов, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Христо Смирненски, Тома Измирлиев, Димитър Подвързачов и Димчо Дебелянов.

3. „Туберкулоза“ – авторски моноспектакъл на Цветелина Стоянова – Цвъ, 2007 г. По текстове на Томас Ман, Христо Смирненски, Уилям Шекспир, Ана-Мария Навалес.

 

II. Анимация по текстове на Христо Смирненски

1. Анимация по стихотворението „Цветарка“.

 

III. Игрален филм, свързан с Христо Смирненски

1. Поета и Дявола (игрален филм, 1984 г., реж. Иван Росенов).

Анотация: „Година преди смъртта си, вече сериозно болен от туберкулоза, поетът Христо Смирненски (1896–1923) получава от високопоставен „ценител на поезията“ предложение да постъпи на дипломатическа работа в чужбина. Скритата цел на това предложение е поетът да бъде откъснат от пролетарската среда, да бъде заглушен неговият глас. Прозрял истината, той отказва и няколко месеца по-късно умира на 27 години...“

Този сюжет поразително напомня на един епизод от живота на Христо Смирненски, разказан от приятеля му Веселин Димитров. През 1921 г. земеделското правителство предлага на поета поста аташе по печата във Вашингтон. Без никакво колебание Смирненски отхвърля това предложение. „Как не разбраха, че няма да се продам“ – казва той с негодувание (Елена Димитрова. Христо Смирненски. Живот и творчество. С., 1963, с. 60; споменът се пази в Архива на Института за литература).

 

IV. Песни по текстове на Христо Смирненски

1. „Горчиво кафе“, изп. Аспарух Лешников.

2. „Свари си горчиво кафе“, изп. Богдана Карадочева (от албума „Baby Blue”, 2009).

3. „Витоша“, изп. Поли Генова (от албума „Baby Blue”, 2009).

4. „Ний“, изп. Bagera.

5. „Ведрина“, комп. Андрей Стоянов (вокална музика със съпровод на пиано).

6. „Да бъде ден“, комп. Андрей Стоянов (хорова музика за смесен хор).

7. „Да бъде ден“, комп. Веселин Стоянов (кантата).

8. „Въглекопач“, комп. Любомир Пипков (еднороден тригласен хор).

9. „Над сънния Люлин“, комп. Парашкев Хаджиев (смесен хор).

10. „Моряци“, комп. Сава Ганчев (песен за смесен хор със съпровод на пиано).

11. „Старият музикант“, комп. Андрей Стоянов (солова песен) (ноти).

12. Три песни от градския фолклор – по текстове на Христо Смирненски, комп. Димитър Тъпков.

13. „Над стръмната тъмна пътека“, комп. Георги Костов (песен за 4-гласен еднороден хор).

14. „Работникът“, комп. Георги Димитров (хорова песен).

15. Из „Зимни вечери“, комп. Георги Златев-Черкин (солови песни).

 

Андрей Ташев