Контакти

Назад

Институт за литература – БАН

София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. VІІ-VІІІ

Дигитален център – ет. ІХ

Тел. 02/9792990; 0879495700

E-mail: director@ilit.bas.bg

http://ilit.bas.bg/bg

 

 

 

Национален литературен музей

Дирекция: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 138                                

Тел. 02/9873414

E-mail: nlmuseum@abv.bg 

http://nlmuseum.bg

 

 

 

 

Столична библиотека

София, пл. „Славейков“ № 4

Тел. 02/8015 803; 02/986 2169

E-mail: libsofdir@libsofia.bg

http://www.libsofia.bg

 

 

 

 

Програма БГ08 по ФМ на ЕИП

info@Culture-EEA-BG.org

http://culture-eea-bg.org/bg