Ромска култура - Изкуства

Назад

.

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ансамбъл „ШАМ“, гр. Монтана – след участие в НДК, София

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ансамбъл „ШАМ“, гр. Монтана

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ромски танцов състав „ШАМ“, в. Дром Дромендар, февруари 2003, бр. 1

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Индийска носия

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Стари ромски песни. В: Христо Кючуков и Севдалина Димитрова. Стари ромски песни, I част, С. 2004

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Солистката на „Карандила“ Анита Кристи с част от състава, в. Дром Дромендар, август 2007, бр. 14-15

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Акордеонистът Мартин Любенов, в. Дром Дромендар, 1-17 февруари 2006, бр. 3

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Христос Каракостас, гръцки ром, музикант, свирещ на панаира в гр. Нигрита, 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Стари ромски песни. В: Христо Кючуков и Севдалина Димитрова. Стари ромски песни, I част, С. 2004

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ансамбъл „СТАРС“ на участие в гр. Монтана

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Постановка на театър „Рома“, 1993 г. В: История и култура на ромите. Учебно помагало 9-11 клас, С. 1997.

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Поетесата Сали Ибрахим връчва наградата на в. „Романо Ило“ на актьора Петко Романов за приноса му за развитието на ромската култура, 1993 г. В: История и култура на ромите. Учебно помагало 9-11 клас, С. 1997.

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Осман Гогов и ансамбъл „Пирин“

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Осман Гогов и ансамбъл „Пирин“

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Осман Гогов и ансамбъл „Пирин“

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Осман Гогов и ансамбъл „Пирин“

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Осман Гогов и ансамбъл „Пирин“

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Осман Гогов и ансамбъл „Пирин“

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Muslim Wedding. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Muslim Wedding. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Pomaks’ Wedding. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

„Цигански романс“ - вокална група и ансамбъл на 136 Основно училище „Любен Каравелов“, 2010

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

„Цигански романс“ - вокална група и ансамбъл на 136 Основно училище „Любен Каравелов“, 2010

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

„Цигански романс“ - вокална група и ансамбъл на 136 Основно училище „Любен Каравелов“, 2010

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Стари ромски песни. В: Христо Кючуков и Севдалина Димитрова. Стари ромски песни, I част, С. 2004

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Духов оркестър „Бдинци“ на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин, в. Дром Дромендар, януари 2007, бр. 1

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ромски танц. В: История и култура на ромите. Учебно помагало 9-11 клас, С. 1997.

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Христо Кючуков. Amari Romani Lumja, I част, С. 1997

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Христо Кючуков. Amari Romani Lumja, II част, С. 2000

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Христо Кючуков. Amari Romani Lumja, IV част, С. 2001

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Стари ромски песни. В: Христо Кючуков и Севдалина Димитрова. Стари ромски песни, I част, С. 2004

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ромски музиканти, в. Дром Дромендар, януари 2003, бр. 1

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Ромски деца, в. Дром Дромендар, август 2003, бр. 9

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Стари ромски песни. В: Христо Кючуков и Севдалина Димитрова. Стари ромски песни, I част, С. 2004

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Хорът на ансамбъл „Романи чълхъя“, в. Дром Дромендар, 16-31 май 2004, бр. 10

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурнаджията Семир, в. Дром Дромендар, 1-17 февруари 2006, бр. 3

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурни. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурни. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурни. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурни. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурни. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002

Ромска култура - Изкуства - Изкуства

Изкуства

Зурни. В: Лозанка Пейчева, Венцислав Димов. Зурнаджийската традиция в югозападна България. Българско музикознание, изследвания, София 2002