Програма „Рома Верситас”

Назад

Програма „Рома Верситас” е модел на Ромския образователен фонд - Будапеща и се реализира в страните Унгария, Сърбия, Македония, Косово, Албания и др. От 2014 г. моделът стартира и в България в три области - София, Благоевград и Шумен.

Основният фокус на работа е насочен към подпомагане на академичното развитие на студенти роми, обучаващи се в различни ВУЗ-ове в страната.  Младежите, които към настоящия момент са 130 студенти, имат възможност да изучават английски език, информационни технологии и ромски език, извън задължителната факултативна образователна програма на университетите. Наред с това целевата група има назначени наставници – университетски преподаватели или специалисти, които подпомагат академичното, префесионалното и личностностното им развитие. В рамките на неформалните клубове „Рома Верситас” бъдещите професионалисти имат възможност да изразяват своята гражданска позиция по въпроси от техен и обществен интерес.   


За повече информация, моля посетете: www.romaversitas.bg; Facebook: Roma Versitas; Twitter: @romaversitasbg

 

Антоанета Иванова е родена през 1985 г. в гр. Монтана. Учи управление на здравните грижи в Медицинския университет в София. Работи като медицинска сестра в отделение „Пластично-възстановителна естетична хирургия“ на „Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище.

 

 

 

 

Даниела Димитрова е родена през 1996 г. в гр. Петрич. Учи биотехнологии в Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Работи в аптека, занимава се и с музика.

 

 

 

 

 

Даниела Захова  е родена през 1985 г. в гр. Ямбол. Работи като здравен медиатор в община Брезник. Учи медико-социални грижи в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ в София.

 

 

 

 

 

Катя Стефанова е родена през 1996 г. в гр. София. Учи за медицинска сестра в Медицинския университет в София.

 

 

 

 

 

Ренета Райнова е родена през 1997 г. в гр. Етрополе, живее в гр. Враца. Учи българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалните й стремежи са насочени към сферата на образованието (ромските деца билингви).

 

 

 

 

Христо Христов  е роден през 1994 г. в гр. София. Учи филмов и телевизионен монтаж в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.