Библиография

Назад

От него

 

Книги

Билките в народната ни медицина. - София, 1883 (София : Държ. печ.). - 34 с. ; 25 см

 

Бирникът дошел! : Комедия в 3 д. и 1 сцена / Повест, пиесирана от Михалаки Георгиев. - София, 1905 (София : Гавазов и Чомонев). - 44 с. ; 25 см

 

Из „Бирника дошел“ : Дълбоко трогателна соц. драма : 1 д. и 1 сцена. - София : Р. Лесичкова, 1924 (София : Нов живот). - 16 с. ; 25 см. - (Библиотека Театър за народа ; № 14. Сер. Тъга и отрада ; № 3).

 

Избрани разкази : Т. 1 - 3 / Михалаки Георгиев ; Под. ред. на Ал. Филипов. - София : Хемус, 1937-1938 (София : П. К Овчаров) - . - 25 см

Т. 1. - 1937. - 200 с. + факс. (2 л.) ; портр. (2 л.)

Т. 2. - 1938. - 208 с. + портр. (1 л.)

Т. 3 / Под ред. на П. Динеков. - (София : Хемус) 1942 (София : печ. С. М. Стайков, 1942). - 198 с.

 

Избрани разкази : Т. 1-2 / Михалаки Георгиев ; Под. ред. на Ал. Филипов. - София : Хемус, 1942 (София : Нар. печат). - 25 см

Т. 1. - 1942. - 182 с.

Т. 2. - (София : печ. Книпеграф, 1943). - 224 с.

 

Избрани разкази : Т. 1. / Михалаки Лозанов Георгиев ; Под ред. на Ал. Филипов. - 3. изд. - София : Хемус, 1946. - 25 см

 

Избрани разкази / Михалаки Лозанов Георгиев ; Ред. и предг. на Цветан Минков.- София : Бълг. писател, 1952. - 336 с. ; 18 см

 

Меракът на чичо Денчо : Избрани творби / Михалаки Георгиев ; Подбор Дамян Дамев ; [С предг. от Ангел Тодоров]. - София : БЗНС, 1980. - 735 с. : с портр. ; 17 см. - (Библиотека Златни класове : Оригинална и преводна класическа художествена литература).

 

Меракът на чичо Денчо / Михалаки Георгиев ; Състав., ред. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2003 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 552 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика).

Съдържа : С тебешир и въглен ; От зло на по-зло ; На припек и на сенка ; Бае Митар пророкът ; Така се лъже човек ; Разкумил кума си ; Момина клетва ; Свекървин пръст ; Моят приятел Пенчо Чатмаков ; Шарен свят ; Неразбория ; Тошо ; Рада ; Мола Мутиш биг ; Меракът на чичо Денчо ; Една досадна визита ; Тахир Беговица.

 

Неразбория : Хумореска / Михалаки Георгиев. - Пловдив : Щаб на II армия, 1917 (Пловдив : Хр. Г. Данов). - 43 с. ; 18,5 см. - (Четиво за войниците от II армия ; № 4).

 

От късмет е всичко на тоя свят : Разказ из съвр. живот / Михалаки Георгиев. - София, 1904 (София : Дневник). - 14 с. ; 25 см

 

Отчет върху Всеобщото земско унгарско изложение в Будапеща през 1885 г. : Рапорт до г. М-ра на финансите / Михалаки Георгиев. - София, 1885 (София : Държ. печ.). - 31 с. ; 37 см

 

Положението на филоксерната зараза в гр. Видин и мерките, които се препоръчват за ограничение на заразата / Михалаки Георгиев. - [Видин], 1884.

 

Разкази / Михалаки Георгиев ; Под ред. на Георги Караславов. - София : Бълг. писател, 1973. - 503 с. : с 1 портр. ; 19 см. - (Български писатели).

 

Рапорт от Началника на Отделението за земледелието и търговията при Министерството на финансите Михалаки Георгиев [отностно производството и износа на бълг. вина] до г-на М-ра на финансите. - София, 1888 (София : Държ. печ.). - 22 с. ; 25 см

 

Сведения по икономическото състояние на България / Михалаки Георгиев. - София : М-во на финансите, 1888 (София : Държ. печ.). - VI, 208 с. ; 25 см

 

Статистически сведения за земледелческата производителност на България при надвечерието на I-то Българско земледелско-промишлено изложение / Михалаки Георгиев. - София, 1892 (София : Ив. П. Даскалов и сие). - 69 с. ; 25 см

 

Съчинения : Т. 1-2 / Михалаки Георгиев ; С предг. от Иван Вазов. - София : Г. Д. Юруков, 1919. - 25 см

Т. 1. Разкази и хуморески. - 1919. - VIII, 144 с. + портр. (1 л.)

Т. 2. Разкази и хуморески. - (София : Слово) 1921 (София : печ. Слово, 1921). - 121, 1 с.

 

Съчинения : В 2 т. / Михалаки Лозанов Георгиев ; Под ред. на Симеон Султанов, Иван Сестримски, В. М. Георгиев ; С предг. от Петър Пондев. - София : Бълг. писател, 1961. - 25 см

Т. 1 / Ред. Симеон Султанов, Б. М. Георгиев. - 471 с. : 7 л. портр., 1 л. факс.

Т. 2 / Ред. Иван Сестримски. - 464 с. : 4 л. портр., 1 л. факс.

 

Така се лъже човек! : Хумореска / Михалаки Георгиев. - София, 1899 ([София : Ив. Г. Говедаров]). - 15 с. ; 18,5 см

 

Тахирбеговица : Драмат. опера в 3 д. : Из живота в България през време на робството / Текст Михалаки Георгиев ; Музика от Дим. х. Георгиев. - София : в. Реч, 1910 (София : печ. и литогр. Балкан). - 62 с. ; 18,5 см

 

Тираз каза / Михалаки Георгиев. - София : Щаб на действующата армия, 1917 (София : Воен. известия). - 16 с. ; 18,5 см. - (Походна войнишка библиотека; № 23).

 

Три срещи : Спомени от миналото / Михалаки Георгиев. - София, 1899 (София : Ив. Говедаров и сие). - 28 с. ; 18,5 см

 

Шарен свят / Михалаки Георгиев. - София, 1942 (София : Рахвира). - 32 с. ; 18,5 см. - (Хумористична библиотека Бай Ганю ; № 1).

 

 

Публикации в сборници (на български език)

 

Бдински сборник : Лит. антология „Столетие“ - Видин 1900-1999 г. / Състав. Андрей Андреев и др. - Шумен : Славчо Николов и сие, 1999 (Без сведение за печ.). - 288 с. ; 20 см

 

Георгиев, Михалаки и др.

Тошо : [Разказ] / Михалаки Георгиев. Пълководец : [Стихотворение] / Др. Герганов. Изкушение : [Разказ] / Елин Пелин. - Пловдив, 1917 (Пловдив : Хр. Г. Данов). - 50 с. ; 18,5 см. - (Четиво за войниците от II армия ; Кн. 5).

 

Елин Пелин и др.

„Добра среща“ : Два портрета / Елин Пелин. Холеричният / Александър Божинов. Хайдушки песни / Пейо К. Яворов. Шарен свят / Михалаки Георгиев. - Пловдив, 1917 (Пловдив : Хр. Г. Данов). - 47 с. ; 18,5 см. - (Четиво за войниците от II армия ; Кн. 3).

 

Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее : Спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно [Петър Дънов] : Т. 1 - / Събр., подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев. - София : [Вергилий Кръстев], 1993 - . - 24 см. - (Библиотека Житен клас).

Т. 17. - София : [Житен клас], 2002-2003 (София : СД Симолини 94). - 920 с. : с ил., факс., 36 л. : ил.

Съдържа материали от Е. Х. Григорова, А. Шишкова, М. Георгиев, М. Белчева, Е. Казанлъклиева, С. Кадиев.

 

Българските турци, завършили Софийския университет Св. Климент Охридски 1894-1974 : Алманах / Състав. и ред. Димитър Христов. - София : Ето, 2004 (София : Виктрикс ООД). - 64 с. ; 20 см

Кор. загл. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ - Alma Mater на българските турци. - Съдържа и Три срещи / Михалаки Георгиев ; Делиорман или Луда гора / Иван Пастухов.

 

СРЪБСКО-български комитет за икономическо сближение между Сърбия и България. София.

Кратък отчет за организирането на комитета и за учредителния му конгрес в София през 1911 година. - София : Сръбско-бълг. к-т за икон. сближение между Сърбия и България, 1912 (София : П. Глушков). - 47 с. ; 22 см

 

Хаджибонев, Бончо Георгиев

Хумористична антология : Избрани места из произведенията на Ив. Вазов, А. Константинов, Г. х. Бонев, М. Георгиев, А. Страшимиров, К. Христов, Елин Пелин, Ал. Божинов, Т. Кунев, Р. В. Радев, К. Савов, Н. Илиев-Сириус, Д. Т. Калфов / Състав. Бончо Георгиев Хаджибонев. - София : Бълг. писатели, 1917. - 132 с. : с ил., портр. ; 25 см

 

 

Публикации в сборници (на чужди езици)

 

Разные люди - разные идеалы : Сборник / Состав. Людмил Ангелов ; [Прев. от бълг.]. - София : София-пресс, 1978. - 167 с. ; 16,5 см. - (Болгария ; 9).

Съдържа хуморист. произведения от Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Алеко Константинов.

 

 

 

За него

 

Василев, Михаил

Михалаки Георгиев : Лит.-крит. очерк / Михаил Василев. - София : Бълг. писател, 1976. - 152 с. ; 18 см

 

Василев, Стефан п.

Радетели за литература и изкуство : [Спомени] / Стефан Попвасилев. - София : Бълг. писател, 1973. - 163 с. ; 21 см

За М. Арнаудов, Кр. Кръстев, Б. Ангелов, С. Радев, Ст. Н. Шишков, Б. Пенев, А. Златаров, Кр. Миятев, Ал. Божинов, А. Николов, Вл. Димитров-Майстора, Чудомир, Ив. Вазов, К. Величков, Ст. Михайловски, М. Георгиев, Н. Начов, П. Славейков, Ц. Церковски, Г. Стаматов, А. Протич, Д. Талев.

 

Георгиев, Борис М.

Михалаки Георгиев : Биогр. бел. и спомени / Борис М. Георгиев. - София : Бълг. писател, 1960. - 224 с., 13 л. ил., 1 л. факс. ; 18 см

 

Георгиев, Любен Христов

Литературна класика : Студии и портр. : Кн. 1 - 6 / Любен Георгиев. - София : Цвят, 1992. - 20 см

Кн. 3. - 1992. - 276 с.

За Ал. Константинов, Ст. Михайловски, М. Георгиев, Т. Г. Влайков, Ц. Церковски, К. Кръстев, П. П. Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров.

 

Димитрова, Савина

Михалаки Георгиев : Био-библиография / Състав. Савина Димитрова ; Библиогр. ред. Цецка Михайлова. - Видин : Регион. библ. Михалаки Георгиев, 2001 (Видин : Хаджимитев и Син). - 75 с. : с портр. ; 21 см

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев. - София : Наука и изкуство, 1977 (Плевен : Ал. Пъшев) - . - 21 см

Т. 2. - 1977. - 591 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на творчеството на П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Величков, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, М. Георгиев, А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, К. Христов, Г. Кирков, Д. Полянов, Ц. Церковски, Т. Кунев, П. Тодоров, Д. Бояджиев, Т. Траянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Е. Попдимитров ; Народопсихология и литература.

 

Константинов, Георги Гогов

Писатели - реалисти от Друмев до наши дни : Избрани очерци / Георги Гогов Константинов. - София : Нар. култура, 1965. - 434 с., 12 л. : портр. ; 25 см

Кн. съдържа очерци за Васил Друмев, Любен Каравелов, Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Елин Пелин, Йордан Йовков, Г. Караславов, А. Каралийчев, И. Волен, Ст. Ц. Даскалов, Камен Калчев, Крум Григоров.

 

Константинов, Георги Гогов

Писатели-реалисти : [Лит.-крит. очерци] : Кн. 1-3 / Георги Гогов Константинов. - София : Нар. култура, 1956 - . - 25 см

[Кн.] 1. Л. Каравелов, З. Стоянов, Ив. Вазов, М. Георгиев, Т. Г. Влайков, Е. Пелин. - 1956. - 270 с.

 

Неканоничната българска литература / Албена Вачева ... [и др.]. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2009-2010. - 2 т. ; 24 см

Ч. 1. - 2009. - 318 с. - Други авт.: Албена Велкова-Гайдаржиева, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Цветан Ракьовски. - Съдържа материали за Михалаки Георгиев, Мара Белчева, Петко Юрданов Тодоров, Екатерина Ненчева-Харизанова, Константин Константинов, Владимир Полянов, Магда Петканова, Борис Шивачев, Илия Волен, Славчо Красински, Васил И. Стоянов, Веса Паспалеева, Васил Пундев

Ч. 2. - 2010. - 426 с. : с ил. - Други авт.: Албена Велкова-Гайдаржиева, Елена Азманова-Рударска, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Цветан Ракьовски. - Съдържа материали за Иван Грозев, Сирак Скитник, Никола Ракитин, Владимир Мусаков, Стоян Загорчинов, Чудомир, Анна Каменова, Иван Мирчев, Димитър Пантелеев, Матвей Вълев, Яна Язова, Цоньо Калчев, Стилиян Чилингиров, Иван Мешеков.

 

Пондев, Петър

Българска художествена проза : [Лит.-крит. очерци] / Петър Пондев. - София : Бълг. писател, 1977 (В. Търново : Д. Найденов). - 653 с. ; 21 см

За Л. Каравелов, Ив. Вазов, З. Стоянов, Ал. Константинов, М. Георгиев, Е. Пелин, Й. Йовков и Чудомир.

 

Попвасилев, Стефан Т.

Строители на родната реч : Очерци върху езика и стила на наши писатели : Кн. [1] - 3 / Стефан п. Василев. - София : Бълг. писател, 1954. - 25 см

Т. [1]. П. Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Цанко Церковски, Елин Пелин, Христо Смирненски, Георги Райчев, Емануил п. Димитров, Людмил Стоянов, Георги Караславов, Стоян Ц. Даскалов. - 1954. - 160 с.

 

Райнов, Николай Иванов

Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1 - 9 / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, 1941 (София : П. К. Овчаров). - 25 см

Кн. 3. Захари Стоянов, Михалаки Георгиев. - 200 с.

 

Русев, Пеньо Николов

Михалаки Георгиев : Лит.-крит. очерк / Пеньо Н. Русев. - София : Бълг. писател, 1965. - 168 с. : 1 л. портр. ; 18,5 см