• Национален литературен музей

  Националният литературен музей /НЛМ/ е държавен научен и културен институт от национално значение, създаден през 1976 г. с Разпореждане на МС № 236 с мисия „да издирва, събира, съхранява, изследва, обнародва и експонира документалните и веществени паметници, свързани с цялостната история на българската литература от създаването й до наши дни и в бъдеще”.

  Виж повече...
 • Катя Зографова

  Директор на Националния литературен музей до март 2016 г., сега главен уредник на къща музей „Никола Вапцаров“. Магистър по българска филология, завършила е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Има редица публикации и книги по литературна история. Координатор на проекта от страна на Националния литературен музей.

 • Донка Билярска

  Административен секретар в Националния литературен музей. Магистър по история от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, работила дълго време в Научния архив на БАН като специалист архивист. Участва в обработката на лични фондове, член на Експертна комисия за идентификация на движими културни ценности към НЛМ. Експерт по дигитализиране и документиране на обекти от културното наследство в проекта.

 • Здравка Никовска

  Главен уредник на къщата музей „Петко и Пенчо Славейкови“. Магистър по българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала в редица форуми, кръгли маси и конференции, посветени на рода Славейкови. Експерт по дигитализиране и документиране на обекти от културното наследство в проекта.

 • Румяна Пенчева-Милушева

  Завеждащ отдел „Фондове и литературно наследство“ в Националния литературен музей. Магистър по българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Организира и участва в работата на отдел „Фондове и литературно наследство“ – обработка и съхранение на архивни фондове на български писатели и поети. Експерт по дигитализиране и документиране на обекти от културното наследство в проекта.

 • Станислава Чешмеджиева

  Уредник в отдел „Фондове и литературно наследство“. Завършила е архивистика в СУ „Св. Климент Охридски“. В отдела отговаря за обработката и съхранението на личните фондове на български писатели и поети. Експерт по дигитализиране и документиране на обекти от културното наследство в проекта.