• Любопитно за Иван Вазов (I част)

  I. Любовите на Патриарха В книгата си „В интимния свят на Иван Вазов“ Любомир Стаматов изследва цялостната жизнетворческа хроника на чувствата на поета. Цветанка Неделчева, дългогодишната уредничка на Вазовия музей в Сопот, също проследява творческите резултати от първото влюбване на 19-годишния поет. Изводите, които се налагат обаче, когато внимателно съберем и вникнем във всички любовни сюжети на Вазовия живот, са интересни и доста неочаквани. ...

  Виж повече...
 • Любопитно за Иван Вазов (II част)

  III. Вазовите юбилеи Изследването ми проследява персоналната, колективната и държавната социокултурна технологии на родната и европейска прослава на Вазов, като проучва механизмите, по които се случват двата му юбилея и се създават трите му музея в България. ...

  Виж повече...
 • Любопитно за Иван Вазов (III част)

  Диаметрално противоположно изглежда отношението на Вазов към неговия втори юбилей. През 1920 г. Вазов, колкото блестящ литератор, толкова лош оратор, и което е по-важното – патриотичен писател в ситуация на национални погроми, преживява болезнено краха на идеята за обединение, загубата на Македония и Добруджа...

  Виж повече...
 • Любопитно за Иван Вазов - ПРИЛОЖЕНИЯ

  Вторият юбилей на Вазов в огледалото на пловдивската преса По: в-к „Юг“ – бр. 591, 20 октомври 1920, с. 2 Юбилеят на Вазов. Тържествата в София ...

  Виж повече...