• За творчеството на Петко Славейков (I част)

    Въпреки безспорните постижения – „Не пей ми се” (1870), „Жестокостта ми се сломи” (1873), „Изворът на Белоногата” (1873), – въпреки че в последните години са налице сериозни опити да бъде остойностено и еротико-анакреонтичното му творчество, поезията на П. Р. Славейков впечатлява с неясния си, неустановен облик. Сигурно е, че не притежава категорични времеви граници: първата негова творба, добила популярност, е стихотворението-песен „Прославило се Търново” (1844), чийто текст е обнародван едва през 1892 г., ведно с автобиографията му в „Български притчи. ...

    Виж повече...
  • За творчеството на Петко Славейков (II част)

    Прозата на П. Р. Славейков изниква сякаш непринудено вписвайки се в изданията, които той създава: например хумористичната, пародийна, „астрономисана” проза от неговите календари или, обратно, нравоучителната поредица с примери от древността и от ново време, чийто център е персонажът възпитател Дядо Дечо, своеобразно алтер его на педагога Славейков; ...

    Виж повече...