• Столична библиотека

  Столичната библиотека е най-голямата публична библиотека в страната, с над 38 хил. читатели. Тя разполага с 3 филиала в София – Люлин, Сердика и Студентски град, и с фонд над 1 млн. тома. Библиотеката е утвърдено и предпочитано място за представяне на нови книги, изложби, концерти, за провеждане на кръгли маси и дискусии.

  Виж повече...
 • Марчела Борисова

  Ръководител на направление „Библиотечно обслужване“ в Столичната библиотека. Магистър по библиотечен мениджмънт, доктор по книгознание, библиотекознание, библиография. Преподава в УНИБИТ, има редица публикации и участия във форуми у нас и в чужбина Координатор на проекта от страна на Столичната библиотека.

 • Велислава Якова

  Библиотекар в направление „Обслужване“ на Столичната библиотека. Магистър по библиотечен мениджмънт в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София. Основните й дейности са свързани с ретроконверсиране на библиотечния фонд и обслужване на читатели при избора им на художествена литература за ползване. Експерт по обогатяване на дигиталните фондове в проекта.

 • Деспа Дупаринова

  Библиотекар в направление „Справочно-информационно обслужване“ на Столичната библиотека. Магистър по библиотекознание и библиография. Основните ѝ дейности и професионални интереси са свързани със създаване на библиографски бази данни, аналитични описания на периодични издания и справочна дейност. Експерт по документиране на обекти в проекта.

 • Искра Гогова

  Системен администратор в Столичната библиотека. Магистър по математическо моделиране в СУ „Св. Климент Охридски“. Координира и отговаря за работата и развитието на информационните техонологии и автоматизираната система на библиотеката. Участва във всички дейности и проекти на СБ, свързани с дигитално съдържание. Експерт по структуриране на дигиталните фондове в проекта.

 • Мария Бранкова

  Ръководител на направление „Библиотечни колекции“ в Столичната библиотека. Завършила е библиотекознание и библиография в ДБИ, магистър по теология в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по културно-историческо наследство в съвременна информационна среда в СВУБИТ, докторант в УниБИТ. Експерт по документиране на обекти в проекта.

 • Радосвета Радева

  Главен библиотекар в направление „Обслужване“ на Столичната библиотека. Оперативно организира, разпределя и контролира работата в структурната единица. Организира библиотечното и справочно-информационно обслужване на потребителите. Предоставя за ползване на място или за заемане за дома на библиотечни документи от фондовете на направлението. Експерт по документиране на обекти на културно наследство в проекта и по обогатяване на дигиталните фондове в проекта.

 • Румен Недев

  Служител в Информационния и дигитален център на Столичната библиотека. Завършил е висшето си образование във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научен сътрудник III степен по социология на труда. Преподавал е в Техническия университет в София. Експерт по дигитализация в проекта.

 • Светла Стоянова

  Библиотекар в направление „Обслужване“ на Столичната библиотека. Бакалавър по „Библиотекознание и библиография” и магистър по „Бизнес и административни информационни технологии и комуникации“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София. Основните ѝ дейности са свързани с регистриране и библиотечно обслужване на читателите. Експерт по дигитализация в проекта.

 • Таня Томова

  Библиотекар в отдел „Краезнание“ на Столичната библиотека. Бакалавър по библиотечно-информационни дейности, магистър по маркетинг. Основните й дейности са свързани със създаване на библиографска база данни и аналитични описания на периодични издания. Активно участва в разработка на инициативни програми на Столичната библиотека и изграждане на връзки с партньори и спонсори. Експерт по документиране на обекти на културно наследство в проекта.