• За творчеството на Михалаки Георгиев (I част)

    Първия си разказ – „Кървавото примирие: епизод от Сръбско-българската война“ – М. Георгиев печата в редактираното от Вазов списание „Денница“ през 1890 г. Следват: „След войната. Картини“ (Денница, 1890, кн. 7 и 8), „С тебешир и въглен. Картини из нашия съвременен живот“ (Денница, 1891, кн. 1–5), „Шарен свят. Хумореска“ (Мисъл, 1892, кн. 9), „Моят приятел Пенчо Чатмаков. Хумореска“ (Мисъл, 1892, кн. 1 и 2), „Тошо. Разказ“ (Български преглед, 1893, кн. 3), „Бае Митар пророкът. Разказ“ (Български преглед, 1893, кн. 1), „Разумната храброст е най-високата добродетел. Разказ“ (Войнишка сбирка, 1893, кн. 4), „Златна орисница. Разказ“ (Войнишка сбирка, 1893, кн. 5), „Един срещу трима. ...

    Виж повече...
  • За творчеството на Михалаки Георгиев (II част)

    Ако културните несъответствия са функция от времето, от развитието на себепредставата във времето, то ценностните са отвъдвремеви, т.е. те не са зависими от културното развитие, от нови цивилизационни противопоставяния (поколенчески или демографски). Социалнокритичният патос на Михалаки Георгиев извежда и проблематизира етически несъответствия в отношението „човек–вещ“ (с разновидност „наследено–придобито“) и ги генерализира в различните схващания на притежанието (притежаването и притежаваното). ...

    Виж повече...