• За творчеството на Елисавета Багряна (I част)

  I. Естетически контексти Периодът между двете световни войни, когато се появяват първите три стихосбирки на Елисавета Багряна („Вечната и святата“, „Звезда на моряка“ и „Сърце човешко“) се характеризира с търсене на нови естетически посоки, с условия за развитие на авангардни художествени движения, с концептуално синтезиране на „родното” изкуство отвъд етнографските аксесоари, в универсалната душа. ...

  Виж повече...
 • За творчеството на Елисавета Багряна (II част)

  II. Поезията на Багряна 1. Свръхсинтетичното словочувство Първото стихотворение, което Багряна отпечатва, е „Вечерна песен“; то се появява в сп. „Съвременна мисъл“, год. IV, № 33. Активно започва да печата от 1921 г., нейни стихове са поместени в сп. „Съвременна мисъл“, „Вестник на жената“, сп. „Обществена мисъл“, в седмичника „Български войн“, в. „Народен глас“. От 1924 г. печата още в списанията „Ек“, „Младежки червен кръст“, „Демократически преглед“, Съвременник“ (тук през 1930 г. излизат значими творби като „SOS“ и „Животът, който исках да бъде поема“), във вестниците „Изток“, „Светлоструй“, в седмичния лист „Свят, хора, изкуство“ и др. ...

  Виж повече...
 • За творчеството на Елисавета Багряна (III част)

  Човекът е временната брънка на вечната верига, неговата генетична памет „нанизва“ съществувания и анулира времето („Синхрон“ от „Светлосенки“). Времето е изцяло възприятие – „личното време“ („Тихият глас“) тече през цикличното време на рода: личния („Потомка“, „Вечната“ от „Вечната и святата“), колективния („Старонародни образи“, „Към нея“ от „Вечната и святата“, „Будилникът“ от „Контрапункти“). ...

  Виж повече...
 • За творчеството на Елисавета Багряна (IV част)

  2. Пластически стилизации Стихотворенията на Багряна от първата до последната ѝ стихосбирка се отличават с подчертана пластическа стилизация на словото, с търсене на предметния, конкретен детайл, с осезаема текстура. ...

  Виж повече...