• От него

    Книги Аз слизам от незнайни върхове ... : Избрани стихотворения / Николай Лилиев ; Подб., ред. [предг.] Стойчо Маджарски. - Ст. Загора : Силве, 2001 ([Ст. Загора : 2М]). - 80 с. : с портр. ; 8 см. ...

    Виж повече...
  • За него

    На български език Александрова, Надежда „Аз нося вашето смирение...” : книга за Николай Лилиев / Надежда Александрова. - София : НБУ, 2009...

    Виж повече...