• От него - книги

  Книги (на български език) Безсъници : Стихове. - [София : сп. Библиотека], 1907 ([София] : Вечерна поща). - 80 с. ; 37 см. ...

  Виж повече...
 • От него - публикации в сборници, преводи

  Антология на класическата българска поезия / Състав., подб. и прев. Ерик Емил Караилиев ; [Предг. Соломон Паси] ; Ил. Величко Минеков и др. = Anthologie de la poesie classique bulgare /Pres., sel. et trad. Eric Emile Karailiev ; [Pref. Solomon Passi] ; Ill. Velichko Minekov et al. - [София]: Изток-Запад, 2005. - 396 с. : с портр., ил. ; 22 см. ...

  Виж повече...
 • За него (I част)

  Антов, Пламен Яворов - Ботев: модернизъм и мит : Атавистичната памет на езика / Пламен Антов Петков. - София : Просвета, 2009. - 288 с. : със сх. ; 20 см. - (Нова българска критика). ...

  Виж повече...
 • За него (II част)

  Ликова, Розалия Портрети на български символисти / Розалия Ликова. - София : Наука и изкуство, 1987 (Враца : В. Александров). - 204 с. ; 23 см За П. Яворов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Хр. Ясенов, Н. Райнов. ...

  Виж повече...