• От него - книги

  Книги (на български език) Дивен свят : Стихотворения [за деца] / Пенчо Славейков ; Худож. Симеон Спиридонов ; Състав. Николай Янков. - София : Отечество, 1988 (Русе : Дунав). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см. ...

  Виж повече...
 • От него - публикации в сборници, предговори, преводи

  Ако зажалиш някой ден : Стари гр. песни : За вокал-клавир и прил. за см. хор / Състав. и прил. за см. хор Здравко Славов ; Клавирен съпровод и ред. Любомир Митрополитски. - София : Музика, 1992. - 35 с. ; 29 см. ...

  Виж повече...
 • За него

  На български език Алипиева, Антоанета Петрова Национална идентичност в българската литература / Антоанета Алипиева. - Пловдив : Макрос 2001, 1999. - 108 с. ; 22 см. ...

  Виж повече...