• ноември 2016

  Богатата дигитална платформа на проекта вече е достъпна на уеб адрес: http://bglitarchives.org/. ...

  Виж повече...
 • 31 октомври 2016

  На 31 октомври от 11.00 до 12.00 в Медия център на БНР се състоя заключителното представяне на резултатите от проекта. ...

  Виж повече...
 • октомври 2016

  През м. октомври – финален в работата по проекта, в поредица от културно-образователни събития бяха представени резултатите и продуктите от него. ...

  Виж повече...
 • 14 септември 2016

  На 14 септември в Столична библиотека беше тържествено открит новият дигитален център, оборудван по два проекта, финансирани по Програма БГ08 от ФМ на ЕИП, единият от които „Българската литературна класика – знание за всички. ...

  Виж повече...
 • юни - септември 2016

  В началото на юли в дигиталния център „Рома Верситас“ шестима студенти – Ренета Райнова, Христо Христов, Катя Георгиева, Даниела Димитрова, Даниела Захова и Антоанета Иванова, избрани след пролетното обучение, започнаха работа върху дигитализация и обработка на дигитални изображения. Създаден е график на работата, в който всекидневно се отчита напредъкът. Участието им в проекта ще продължи до неговия край. През м. октомври някои от тях ще се включат в публичното му презентиране и ще получат възможност да спечелят стипендии за образованието си. ...

  Виж повече...
 • 15 май 2016

  Беше представен на Програмния оператор третият междинен отчет за напредъка по проекта. С отчетената работа е достигнат напредък над 50% изпълнение на планираното по 7 проектни дейности. Завършена е работата по дигитализация на ромско културно наследство. Сканирани са 65% от общия планиран брой копия на документи на литературното наследство – архиви, фотографии, периодични издания, книги. Нараства броят на готовите текстове, изграждащи писателските профили на фокусните за проекта писатели класици. ...

  Виж повече...
 • февруари - април 2016

  През м. февруари между ръководителя на проекта доц. Елка Трайкова и председателя на НПО „Рома Верситас“ г-н Милен Миланов бяха уточнени параметрите на партньорско споразумение за сътрудничество в рамките на проекта. ...

  Виж повече...
 • февруари - март 2016

  През двата месеца се проведоха 4 курса на планирани обучения. Те бяха осъществени от фирма ПСИТ България ООД, спечелила обществената поръчка за изпълнение на тази дейност. ...

  Виж повече...
 • 15 януари 2016

  Беше представен на Програмния оператор вторият междинен отчет за напредъка по проекта. ...

  Виж повече...