• октомври, ноември, декември 2015

  През последните месеци на 2015 г. бяха завършени процедурите по две обществени поръчки. ...

  Виж повече...
 • 15 септември 2015

  Беше представен на Програмния оператор първият междинен отчет за напредъка по проекта. В него е отчетена работа, която представлява над 10% от планираното по 5 проектни дейности. ...

  Виж повече...
 • 3 юли 2015

  В Медия център на БНР от 11.00 ч. се проведе встъпителната пресконференция за проекта. На нея пред десетки журналисти от печатни и електронни медии ръководителят на проекта доц. д-р Елка Трайкова и координаторите – Катя Зографова от Националния литературен музей, Юлия Цинзова от Столичната библиотека и доц. д-р Пенка Ватова от Института за литература, представиха различни аспекти от целите, дейностите и културно-образователния ефект на проекта и отговориха на въпросите на журналистите. ...

  Виж повече...
 • юни 2015

  Бяха формирани работните екипи на трите партньорски организации, разпределени са ангажиментите по различните дейности, подготвена е встъпителната пресконференция за проекта.

 • 29 май 2015

  Беше подписан договорът между Министерството на културата като програмен оператор и Института за литература като бенефициент за финансирането и изпълнението на проекта.