14 септември 2016

Назад

Изложба в Столична библиотека

 

 

На 14 септември в Столична библиотека беше тържествено открит новият дигитален център, оборудван по два проекта, финансирани по Програма БГ08 от ФМ на ЕИП, единият от които „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти”. На откриването беше представена и дигиталната платформа на проекта, която в крайния си вид ще съдържа 206 300 дигитални копия – ръкописи, книги, статии от периодични издания за и от 13-те български класици, които са в центъра на проекта, както и секция за ромско културно наследство.