юни - септември 2016

Назад

От юни до септември – горещо лято в дигиталните центрове

В началото на юли в дигиталния център „Рома Верситас“ шестима студенти – Ренета Райнова, Христо Христов, Катя Георгиева, Даниела Димитрова, Даниела Захова и Антоанета Иванова, избрани след пролетното обучение, започнаха работа върху дигитализация и обработка на дигитални изображения. Създаден е график на работата, в който всекидневно се отчита напредъкът. Участието им в проекта ще продължи до неговия  край. През м. октомври някои от тях ще се включат в публичното му презентиране и ще получат възможност да спечелят стипендии за образованието си.

Центърът се превръща в място не само за прилагане на наученото, но и за пълноценно общуване на експертите, работещи по проектните дейности, и студентите, които показват усърдие, отговорно отношение и емоционална ангажираност към процеса на дигитализация на културно наследство.

В дигиталните центрове на трите партньорски организации дигитализацията и обработката на дигитални изображения е основна задача. Работи се паралелно и по въвеждане на метаданните на дигиталните обекти, върху структурата на дигиталните фондове и върху сайта на проекта. Завършени са статиите, изграждащи профилите на 13-те писатели класици.