февруари - април 2016

Назад

Февруари, април – сътрудничеството с „Рома Верситас“

През м. февруари между ръководителя на проекта доц. Елка Трайкова и председателя на НПО „Рома Верситас“ г-н Милен Миланов бяха уточнени параметрите на партньорско споразумение за сътрудничество в рамките на проекта.

„Рома Верситас“ е културно-образователна организация за работа със студенти от ромски произход от три университетски града – София, Благоевград и Шумен. Благодарение на сътрудничеството чрез информационните канали на организацията бяха подбрани 26 ромски младежи, които преминаха обучението по дигитализация и документиране на културно наследство и през м. април получиха сертификати за работа с Book скенер A3+, 3D скенер и администриране на виртуална библиотека/музей. От тях бяха избрани шестима студенти, които да се включат в процеса на дигитализация на културно наследство в рамките на проекта.