февруари - март 2016

Назад

Февруари, март – време за обучение

През двата месеца се проведоха 4 курса на планирани обучения. Те бяха осъществени от фирма ПСИТ България ООД, спечелила обществената поръчка за изпълнение на тази дейност.

Обучение по работа с новите технически и програмни средства, с които бяха оборудвани дигиталните центрове, преминаха експертите по дигитализация, документиране и структуриране на дигитални обекти на културно наследство в трите партньорски организации, а също и 26 младежи от ромски произход, с което беше отбелязан чувствителен напредък по реализирането на планираните дейности, свързани с интеграцията на ромската общност.