15 януари 2016

Назад

Беше представен на Програмния оператор вторият междинен отчет за напредъка по проекта. С отчетената работа е достигнат напредък над 25% изпълнение на планираното по 7 проектни дейности. Над 80% е изпълнена работата по дигитализация на ромско културно наследство. Постъпили са и първите текстове, изграждащи писателските профили на фокусните за проекта класици.

Сред постиженията през този междинен период е оборудването с технически и програмни средства на дигиталните центрове в трите партньорски организации, с което се създават условия за оптимизиране на работата по дигитализация на обекти на културно наследство през 2016 г.