Национален литературен музей

Назад

Националният литературен музей /НЛМ/ е държавен научен и културен институт от национално значение, създаден през 1976 г. с Разпореждане на МС № 236 с мисия „да издирва, събира, съхранява, изследва, обнародва и експонира документалните и веществени паметници, свързани с цялостната история на българската литература от създаването й до наши дни и в бъдеще”. В структурата на НЛМ влизат 8 къщи музеи на територията на София и страната: „Ив. Вазов”, „П.К.Яворов”,”Петко и Пенчо Славейкови”, „Н.Й.Вапцаров”, „Хр. Смирненски”, „Д.Димов”, „Ем. Станев” и „Елин Пелин”, както и 3 мемориални кабинета: „Ст. Чилингиров”, „Ив. Богданов” и „Вл. Башев”. Отдел „Фондове”, подобно на къщите музеи, съхранява огромно наследство от ръкописи, снимки, документи, цялостни архиви на класици и на по-малко известни, забравени и репресирани автори; книги и периодика; редки етнографски материали, уникални вещи, ръкописни листове и книги /ХІV-ХVІ век/; няколкостотин старопечатни, библиофилски и първи издания, книги с автографи; писателски библиотеки; забележителна художествена колекция.

 НЛМ предприема мащабни начинания, които да откроят мястото му върху културната карта на България и Европа. В музея е създадена научна група, а сред литературните историци и писатели, работещи в институцията, има известни у нас и в чужбина автори. Представителни изложби и писателски годишнини, организирани от Литературния музей, са канени в Париж, Виена, Москва, Прага, и др. европейски столици. НЛМ си партнира успешно с Института по литература при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Фондация „Набис”, Фондация „Моят музей”, Държавна агенция “Aрхиви”, Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий“. НЛМ ежегодно печели проекти по национални програми на Министерството на културата и НФ „Култура”, с които издава и представя книги на класически и забравени автори, чиито архиви се съхраняват във фондовете му, както и две поредици: на библиофилски фототипни издания и „Незабрава” от настоящата 2016 г. Участвал е като подизпълнител в международния проект Europeana Photography с ФНАБИС „Европейски хранилища на колекции от дигитализирани стари фотографии с историческа стойност”, финансиран от ЕС.

В настоящия проект НЛМ участва с:

- архивните фондове на Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, Пейо Яворов, Христо Смирненски, Елин Пелин, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Елисавета Багряна, Фани Попова-Мутафова, Николай Лилиев, Асен Разцветников;

- висококвалифициран екип от специалисти за сканиране и документиране на културното наследство и създаване на метаданни за дигиталния каталог;

- експерт литературовед и библиографи, които участват в създаването на профилите на класическите писатели.