Институт за литература - БАН

Назад

Институтът за литература е сред най-авторитетните институции в Българската академия на науките. Той е национален център за изследване на българската литература от Средновековието до съвременността. Основен приоритет в научната дейност на института е осмислянето, съхранението и популяризирането на българското литературно и културно наследство в контекста на европейските хуманитарни традиции. Дългогодишният научноизследователски опит и научният потенциал на института позволяват да се реализират фундаментални научни проекти, които изискват екипна работа на високо квалифицирани специалисти. В широко и многоаспектно сътрудничество с учени и научни институции от България и Европа се проучват средновековни текстове и ръкописи, изследва се литературата и културата на Възраждането, търсят се нови гледни точки към творчеството на българските класици и към недостатъчно проучени автори и произведения от близкото минало. Издирват се, съхраняват се и се публикуват архиви и документи. Подготвят се уникални енциклопедични и справочни издания.

 

В настоящия проект Институтът за литература е водеща организация и участва в него с:

– архивните фондове на Никола Вапцаров, Христо Смирненски, Михалаки Георгиев, личните библиотеки на Николай Лилиев и Асен Разцветников, богата фотосбирка и единствената по рода си картотека на българския периодичен печат;

– висококвалифицирани експерти, включени във всички проектни дейности;

– опитен екип за административно и финансово управление на проекта.