Е. Багряна, А. Разцветников и Други

Назад

.

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Елисавета Багряна

Елисавета Багряна

Снимки на Елисавета Багряна на около 20 години. Държател: Национален литературен музей

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Елисавета Багряна

Елисавета Багряна

Снимки на Елисавета Багряна на около 20 години. Държател: Национален литературен музей

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Зрелостно свидетелство на Асен Разцветников за завършено средно образование във Великотърновската мъжка гимназия през 1916 г. и заверен негов превод на немски език. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Зрелостно свидетелство на Асен Разцветников за завършено средно образование във Великотърновската мъжка гимназия през 1916 г. и заверен негов превод на немски език. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Зрелостно свидетелство на Асен Разцветников за завършено средно образование във Великотърновската мъжка гимназия през 1916 г. и заверен негов превод на немски език. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Зрелостно свидетелство на Асен Разцветников за завършено средно образование във Великотърновската мъжка гимназия през 1916 г. и заверен негов превод на немски език. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников: университетски удостоверения, свидетелства за следвани семестри в Софийския университет, диплома за висше образование по право (в заверен превод на немски език). Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверение-извлечение от главната книга на Философския факултет на Виенския университет за записването на Асен Разцветников като студент през 1921 г. и студентска книжка от 1921-1922 г., Виена. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карта за легитимация от Виенския университет на Асен Разцветников, 1921-22 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карта за легитимация от Виенския университет на Асен Разцветников, 1921-22 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карта за легитимация от Виенския университет на Асен Разцветников, 1921-22 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карта за легитимация от Виенския университет на Асен Разцветников, 1921-22 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карти за легитимация от Софийския университет на Асен Разцветников, 1926 и 1930 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карти за легитимация от Софийския университет на Асен Разцветников, 1926 и 1930 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карти за легитимация от Софийския университет на Асен Разцветников, 1926 и 1930 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Карти за легитимация от Софийския университет на Асен Разцветников, 1926 и 1930 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников във Франкфуртския университет: удостоверение и карта за градския транспорт във Франкфурт на Майн, разписка за внесена студентска такса през 1922 г., сведение за условията по следването тук през 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников във Франкфуртския университет: удостоверение и карта за градския транспорт във Франкфурт на Майн, разписка за внесена студентска такса през 1922 г., сведение за условията по следването тук през 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников във Франкфуртския университет: удостоверение и карта за градския транспорт във Франкфурт на Майн, разписка за внесена студентска такса през 1922 г., сведение за условията по следването тук през 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников във Франкфуртския университет: удостоверение и карта за градския транспорт във Франкфурт на Майн, разписка за внесена студентска такса през 1922 г., сведение за условията по следването тук през 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников във Франкфуртския университет: удостоверение и карта за градския транспорт във Франкфурт на Майн, разписка за внесена студентска такса през 1922 г., сведение за условията по следването тук през 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников във Франкфуртския университет: удостоверение и карта за градския транспорт във Франкфурт на Майн, разписка за внесена студентска такса през 1922 г., сведение за условията по следването тук през 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Писмо от първата българска фабрика за дамаджани „Континентал“ за специализирането на Асен Разцветников в Грац през 1927 г., Русе, 12 август 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверения от Търновския адвокатски съвет за прекаран адвокатски стаж от Асен Разцветников при Първев, адвокат в Горна Оряховица и за приемането му като правоспособен адвокат във Великотърновската адвокатска колегия, Велико Търново, 30 ноември 1926 – 7 юни 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверения от Търновския адвокатски съвет за прекаран адвокатски стаж от Асен Разцветников при Първев, адвокат в Горна Оряховица и за приемането му като правоспособен адвокат във Великотърновската адвокатска колегия, Велико Търново, 30 ноември 1926 – 7 юни 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Асен Разцветников

Асен Разцветников

Удостоверения от Търновския адвокатски съвет за прекаран адвокатски стаж от Асен Разцветников при Първев, адвокат в Горна Оряховица и за приемането му като правоспособен адвокат във Великотърновската адвокатска колегия, Велико Търново, 30 ноември 1926 – 7 юни 1927 г. Държател: Държавна агенция „Архиви“ – Централен държавен архив

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Други

Други

Кирил Христов като ученик. Държател: Институт за литература – БАН

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Други

Други

Пеньо Пенев като ученик в V клас, Градската градина в Севлиево, април 1946 г. Държател: Институт за литература – БАН

Е. Багряна, А. Разцветников и Други - Други

Други

Кръжок „Заря“, Сливен, 1898. Марко Каракостов, Александър Лолов, Минко Савов Попов, Никола Божилов, Стефан Йончев, д-р Симеон Табаков, Дамитър Водев