Николай Лилиев

Назад

.

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършено първо отделение, гр. Стара Загора, 21 юни 1892. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Удостоверение на Николай Лилиев, че е следвал в първо отделение на средния курс, гр. Стара Загора, 29 май 1894. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършено второ отделение на втори курс, гр. Стара Загора, 18 юни 1895. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Сведение за успеха на Николай Лилиев в първи курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1899/1900. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен втори курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1901/2. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Сведение за успеха на Николай Лилиев във втори курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1901/2. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Сведение за успеха на Николай Лилиев в трети курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1901/1902. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1903. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1903. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1903. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 1903. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 29 юли 1903, ръкопис. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 29 юли 1903, ръкопис. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 29 юли 1903, ръкопис. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Свидетелство на Николай Лилиев за завършен четвърти курс, Държавно търговско училище, гр. Свищов, 29 юли 1903, ръкопис. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Студентска книжка на Николай Лилиев от Университета в Лозана за учебната 1905-1906. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Студентска книжка на Николай Лилиев от Университета в Лозана за учебната 1905-1906. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Студентска книжка на Николай Лилиев от Университета в Лозана за учебната 1905-1906. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Студентска книжка на Николай Лилиев от Университета в Лозана за учебната 1905-1906. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Студентска книжка на Николай Лилиев от Университета в Лозана за учебната 1905-1906. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Документ на Николай Лилиев от Университета в Лозана, 1907. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Документ на Николай Лилиев от Училището за висши търговски науки, Франция, 2 септември 1911. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Документ на Николай Лилиев от Училището за висши търговски науки, Франция, 2 септември 1911. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей

Николай Лилиев - Николай Лилиев

Николай Лилиев

Из тетрадката по немски език на Николай Лилиев от IIа курс на Държавното търговско училище, Свищов. Държател: Национален литературен музей