Христо Смирненски

Назад

.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 1)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 2)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 3)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 4)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 5)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 6)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 7)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 8)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 9)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 10)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 11)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 12)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 13)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 14)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 15)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 16)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 17)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 18)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 19)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 20)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 21)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 22)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 23)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 24)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 25)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 26)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 27)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 28)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 29)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 1)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Ученическа книжка на Смирненски от II-ри курс на Държавно средно техническо училище, 1914-15 г. Държател: Институт за литература – БАН (стр. 1)

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Смирненски (крайният вдясно) с група юнкери, 9 октомври 1917 г., на гърба – подпис Ведбал. Държател: Институт за литература – БАН

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Смирненски (крайният вдясно) с група юнкери, 9 октомври 1917 г., на гърба – подпис Ведбал. Държател: Институт за литература – БАН

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Редактори и сътрудници на сп. „Смях и сълзи“, IV, 1917: Ал. Жендов, Н. Граблашев, Хр. Смирненски, К. Добрев, Хр. Бръзицов. Държател: Институт за литература – БАН

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Редактори и сътрудници на сп. „Смях и сълзи“, IV, 1917: Ал. Жендов, Н. Граблашев, Хр. Смирненски, К. Добрев, Хр. Бръзицов. Държател: Институт за литература – БАН

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Смирненски юнкер, 4 април 1918. Държател: Институт за литература – БАН

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Смирненски юнкер, 4 април 1918. Държател: Институт за литература – БАН

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Група юнкери в двора на военното училище (Смирненски е третият отляво на дясно, клекнал), май 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Група юнкери в двора на военното училище (Смирненски е третият отляво на дясно, клекнал), май 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Група юнкери (Смирненски прав в средата), 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Група юнкери (Смирненски прав в средата), 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Група юнкери (Смирненски прав с ръце на кръста), 16 август 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Група юнкери (Смирненски прав с ръце на кръста), 16 август 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Трима юнкери (Смирненски първият отляво), 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Трима юнкери (Смирненски първият отляво), 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Свидетелство за зрелост на Христо Смирненски (записан погрешно Христо Димитров Димитров), N13868. Издадено от Военното училище, София, 27 октомври 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Студентска книжка на Христо Смирненски от Юридическия факултет на Софийския университет, изд. на 7 ноември 1918 г.

Христо Смирненски - Христо Смирненски

Христо Смирненски

Молба от Смирненски до Ректора на Софийския университет, за да изтегли временно дипломата и кръщелното си свидетелство, 29 март 1920 г.