М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов

Назад

.

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Михалаки Георгиев

Михалаки Георгиев

Свидетелство за успеха на Михалаки Георгиев за 1873-74 г. в Земеделското училище в гр. Табор, Чехия. Държател: Институт за литература - БАН (стр. 1)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Михалаки Георгиев

Михалаки Георгиев

Свидетелство за успеха на Михалаки Георгиев за 1873-74 г. в Земеделското училище в гр. Табор, Чехия. Държател: Институт за литература - БАН (стр. 2)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Михалаки Георгиев

Михалаки Георгиев

Свидетелство за успеха на Михалаки Георгиев за 1873-74 г. в Земеделското училище в гр. Табор, Чехия. Държател: Институт за литература - БАН (стр.3)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелство на Пенчо Славейков, ученик от първи клас на Държавната Софийска Класическа гимназия от учебната 1880/1881 г. за успеха и поведението му. Изд. 31 януари 1881 г. в София. Държател: Национален литературен музей (стр. 1)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелство на Пенчо Славейков, ученик от първи клас на Държавната Софийска Класическа гимназия от учебната 1880/1881 г. за успеха и поведението му. Изд. 31 януари 1881 г. в София. Държател: Национален литературен музей (стр. 2)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелство на Пенчо Славейков, ученик от първи клас на Държавната Софийска Класическа гимназия за второто полугодие на учебната 1880/1881 г. за успеха и поведението му. Изд. 29 юни 1881 г. в София. Държател: Национален литературен музей

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелство на Пенчо Славейков, ученик от втори клас на Държавната Класическа гимназия в София за първото полугодие на учебната 1881/1882 г. за успеха и поведението му. Изд. 31 януари 1882 г. в София. Държател: Национален литературен музей

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелства на Пенчо Славейков от Университета в Лайпциг, където е следвал философия. 1897, 1899. Държател: Национален литературен музей (стр. 1)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелства на Пенчо Славейков от Университета в Лайпциг, където е следвал философия. 1897, 1899. Държател: Национален литературен музей (стр. 2)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелства на Пенчо Славейков от Университета в Лайпциг, където е следвал философия. 1897, 1899. Държател: Национален литературен музей (стр. 3)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелства на Пенчо Славейков от Университета в Лайпциг, където е следвал философия. 1897, 1899. Държател: Национален литературен музей (стр. 4)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелства на Пенчо Славейков от Университета в Лайпциг, където е следвал философия. 1897, 1899. Държател: Национален литературен музей (стр. 5)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пенчо Славейков

Пенчо Славейков

Свидетелства на Пенчо Славейков от Университета в Лайпциг, където е следвал философия. 1897, 1899. Държател: Национален литературен музей (стр. 6)

М. Георгиев, П. П. Славейков, П. К. Яворов - Пейо Яворов

Пейо Яворов

Малкият Пейо на магаренце. Държател: Национален литературен музей