октомври, ноември, декември 2015

Назад

Октомври, ноември, декември – втори междинен етап на проекта

– През последните месеци на 2015 г. бяха завършени процедурите по две обществени поръчки.

В резултат:

  • Фирма „Миста“ ООД осъществи реновиране на помещение в сградата на Института за литература, предназначено за дигитален център. Беше изградена необходимата техническа инфраструктура на помещението за безопасно и правилно функциониране на предвидената за дигиталния център техника.

  • Фирма „Прима Софт“, спечелила обществената поръчка за доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство, достави цялостно оборудване – техника и софтуер, необходими за трите партньорски организации за реализирането на проектните дейности.

– В края на 2015 г. беше регистриран напредък по изпълнението на проекта, представляващ реализиране на над 20% от планираното по 7 дейности.