За него (II част)

Назад

Ликова, Розалия

Портрети на български символисти / Розалия Ликова. - София : Наука и изкуство, 1987 (Враца : В. Александров). - 204 с. ; 23 см

За П. Яворов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Хр. Ясенов, Н. Райнов.

 

Липчева-Пранджева, Любка

Бързият сън на митовете / Любка Липчева-Пранджева. - София : Примапринт, 1999. - 203 с. ; 20 см

Офс. изд. - Рез. на нем. ез.

 

Малинов, Ангел

От Ботев до Талев : Теми и разраб. по лит. за кандидат-студенти и ученици / Ангел Малинов. - [София] : Труд, 1998 (София : Образование и наука). - 192 с. ; 20 см

 

Меворах, Нисим Юда

Делото Пею Яворов : 30. ХI. 1913 г. - 29. Х. 1914 г. / Нисим Юда Меворах. - София, 1934 (София : Арм. воен. изд. фонд). - 33 с. ; 25 см

 

Мешеков, Иван Харалампиев

П. К. Яворов : Поет богоборец : С писмо от Асен Златаров и есе върху критиката / Иван Харалампиев Мешеков. - София, 1934 (София : печ. Бр. Миладинови) 1934. - 62 с., 1 л. : ил. ; 25 см

 

Милев, Гео

Панихида за поета П. К. Яворов : Написана в края на 1914 в Лайпциг / Гео Милев. - София : Везни, 1922 (София : Придворна печ.) 1922. - 8 с. ; 25 см

 

Минков, Цветан Николов

П. К. Яворов : Живот, дейност и творчество / Цветан Николов Минков. - София : Игнатов, 1940 (София : печ. Венера) [1940]. - 127 с. ; 18,5 см. - (Библиотека за всички ; 135).

 

Михайлов, Димитър

Класически творби в българската литература : Анализи / Димитър Михайлов Иванов. - В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). - 240 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за: Ив. Вазов, З. Стоянов, С. Михайловски, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, А. Страшимиров, Елин Пелин, Д. Талев.

 

Мустейкис, К.

Лириката на П. К. Яворов : Литер.-крит. очерк / К. Мустейкис. - София : Знание, 1915 (София : [печ. П. Глушков]) [1915]. - 96 с. ; 18,5 см. - (Унив. библиотека ; Г. VI, № 241-242).

 

Найденов, Найден Николов и др.

П. К. Яворов : Последни дни : Биографична скица : Спомени / Найден Николов Найденов;Трагична случка : Разказ / Пейо К. Яворов;При Пейо Яворов / Димчо Дебелянов. - Пловдив, 1934 (Пловдив : печ. Гутенберг) [1934]. - 37 с. : с ил., 11 л.: ил. ; 25 см

 

Найденова-Стоилова, Ганка

П. К. Яворов : Летопис за живота и творчеството му / Ганка Найденова-Стоилова. - София : БАН, 1959. - 744 с. : с ил., факс., 1 л. портр. ; 25 см

 

Найденова-Стоилова, Ганка

П. К. Яворов - летопис за живота и творчеството му / Ганка Найденова-Стоилова. - София : БАН, 1986. - 744 с. : с ил., портр., факс. ; 27 см

 

Найденова-Стоилова, Ганка

П. К. Яворов : Истор.-лит. изследване : Ч. 1 - 2 / Ганка Найденова-Стоилова. - София : Наука и изкуство, 1957. - 25 см

Ч. 1. - 1957. - 496 с. : с ил., 10 л. ил.

Ч. 2. Пътят към драмата. - 1962. - 484 с. : с факс., 11 л. портр.

 

Неделчев, Михаил Димитров

Етюди за Яворов / Михаил Неделчев. - София : Анго бой, 1998. - 79 с. ; 19 см

 

Неделчев, Михаил Димитров

Три студии / Михаил Неделчев. - [София : Нора 2000, 1992. - 64 с. ; 20 см

Съдържа: „Веда Словена“ и традиционната интелигенция ; Биографският образ на Стефан Стамболов - типове, митологизации и демитологизации ; Яворов в националната революция.

 

Неделчев, Михаил Димитров

Яворов : Лит. личност, истории на кн. и стихотворения / Михаил Неделчев. - София : Дамян Яков, 2005. - 248 с. ; 20 см

 

Неделчев, Михаил Димитров

Яворовата година на траура / Михаил Неделчев. - Юбил. библиофил. изд. - София ; Поморие : Нора 2000, 2014. - 34 с. ; 24 см

 

Недялков, Христо

Пейо Кр. Яворов : Нови приноси към живота и творчеството на поета / Христо Недялков. - Чирпан : Н. Попов и син, 1939 (Чирпан : печ. Н. Попов и син) 1939. - 196 с., 12 л. : ил. + факс. (1 л.) ; 25 см

 

Недялков, Христо

Пейо Крачолов Яворов : Произход, живот, творчество / Христо Недялков. - София : Д. Гологанов, 1943. - 175 с. ; 25 см

 

Нейков, Петър

Техните образи : Спомени [за] Пенчо Славейков, Г. П. Стаматов, П. К. Яворов, Елин Пелин, Кирил Христов, Дим. Бояджиев / Петър Нейков. - София : Бълг. писател, 1956. - 176 с. ; 18 см

 

Николов, Еню и др.

Из новата българска лирика : Константин Величков, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пею К. Яворов / Еню Николов, Цветан Минков. - София : Факел, 1936 (София : кооп. печ. Гутенберг) 1936. - 64 с. : със ск. ; 25 см. - (Библиотека Родна книга ; Г. III, № 4).

 

Николов, Малчо

П. Кр. Яворов : Човекът и творчеството / Малчо Николов. - София : Хемус, 1940 (София : печ. Изгрев) 1940. - 150 с. ; 25 см

 

Памуков, Стефан

Години на самота / Стефан Памуков. - Пловдив : SM, 1999 ([Пловдив : Полиграфия]). - 112 с. ; 25 см

 

Памуков, Стефан

Портретът на Яворов : Етюд / Стефан Памуков = A portrait of Yavorov : A study /Stephan Pamukov. - Пловдив : SM, 1991. - 112 с. : с ил., портр. ; 20 см

 

Пелева, Инна Иванова

Възраждания : Българист. студии / Инна Пелева. - София : Лит. вестник, 1999 ([София : Хр. Христов]). - 176 с. ; 20 см. - (Тълкувания).

Офс. изд. - Библиогр. под линия.

Паисий : Началото и краят на разказването . Раковски : Аксикология на тайната . Ботев : „Не арфа яснозвучна с душата ми съзвучна“ или към проблема за посоката на четенето . Вазов : Романът като география на желанието . Яворов : Македония и краят на историята.

 

Пелева, Инна Иванова

Места от конспекта : Име, помен, памет ; Яворов ; Елин Пелин ; Й. Йовков ; Съдии ; Сбогом на хилядолетията / Инна Пелева. - София : Лит. вестник, 2000 ([София : Вулкан 4]). - 184 с. ; 20 см. - (Тълкувания).

 

Пенев, Станислав Пенчев

Модели за съчинение разсъждение за VII клас : Ч. 1 - / Станислав Пенев. - Варна : Славена, 2002 - . - 20 см. - (Поредица за ученика).

Ч. 1. Алеко Константинов – „До Чикаго и назад“ ; Пейо Яворов – „Заточеници“ ; Елин Пелин – „Ангелинка“. - 2002. - 88 с.

 

Пернов, Георги

Пейо Яворов : Един живот - една поема : [Стихове] / Георги Пернов. - София, 1933 (София : печ. С. М. Стайков) 1933. - 55 с. ; 25 см

 

Петров, Здравко

Силуети на любими автори / Здравко Петров. - София : Нар. младеж, 1978. - 204 с. ; 20,5 см. - (Библиотека Светлина. Книга за естетическото възпитание на младежта).

За Бокачо, Хофман, Маркс, Хайне, Андерсен, Лагерльоф, Уайлд, Яворов, Дебелянов, Гео Милев.

 

Радевски, Христо

Слово за поетите / Христо Радевски. - София : Бълг. писател, 1970. - 172 с. ; 18 см

Лит. статии за: Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, П. П. Славейков, П. Яворов, Д. Подвързачов, Д. Дебелянов, Д. Полянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Фурнаджиев, Н. Вапцаров.

 

Радославов, Иван Радков

Книга от мои страници : [Сборник от лит.-крит. статии и очерци] / Иван Радославов; [С предг. от Людмил Стоянов и послеслов от Иван Сестримски]. - София : Бълг. писател, 1968 (Враца : В. Александров). - 308 с. : 1 л. портр. ; 18,5 см

Съдържа очерци за: Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, З. Стоянов, Ал. Константинов, Т. Г. Влайков, д-р К. Кръстев, Пенчо П. Славейков, П. К. Яворов, А. Страшимиров, Т. Траянов, Р. Стоянов, Д. Димитров, В. Г. Белински, Н. А. Некрасов, А. П. Чехов, М. Горки, Г. Лесинг, Ш. Бодлер, Е. Зола, Г. Брандес, К. Иречек.

 

Радославов, Иван Радков и др.

Книга от техни страници : [Лит. критика] / Иван Радославов, Иван Мешеков ; Ред. и състав. Сава Василев, Иван Станков ; Предг. и прил. Сава Василев. - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996. - 288 с. ; 22 см

За Ал. Константинов, П. П. Славейков, Г. П. Стаматов, Й. Йовков, Н. Лилиев, П. Яворов, Хр. Ботев.

 

Райнов, Николай Иванов

Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1 - 9 / Николай Иванов Райнов. - София : Ст. Атанасов, 1941 (София : П. К. Овчаров). - 25 см

 

Ракьовски, Цветан Кирилов

П. К. Яворов и българските поетически силуети / Цветан Ракьовски. - София : Санра Бук, 1998 (София : Образование и наука). - 174 с. ; 21 см

 

Ракьовски, Цветан Кирилов

Пейо Яворов - анхиалски сюжети / Цветан Ракьовски. - В. Търново : Фабер, 2016. - 104 с. ; 18 см

 

Ралчев, Милко Димитров

Яворов / Милко Димитров Ралчев. - София : Добромир Чилингиров, 1942 (София : Придворна печ.). - 162 с. ; 25 см

 

Русев, Любомир

Поезията на Яворов в психологическа светлина / Любомир Русев. - София, 1939 (Ловеч : печ. Др. Мичев) 1939. - 64 с. ; 25 см

 

Русев, Пеньо Николов

Пейо Яворов : Възприятия и худож. творба / Пеньо Н. Русев. - София, 1947 (София : З. В. Попов). - 208 с. ; 18,5 см

 

Русева, Виолета

Генеалогия на българската модерност - Яворов / Виолета Русева. - Велико Търново : Абагар, 2001. - 136 с. ; 20 см

 

Сакъзова, Надя

Музикалност в поезията на Яворов / Надя Сакъзова ; С предговор от Боян Пенев. - София : Фонд Надя Сакъзова при студентско д-во Бяло море, 1920 (София : Придворна печ.) 1920. - 4, 16 с. ; 25 см

 

Свиленов, Атанас

Знаци по пътя : Профили на бълг. писатели : [Литературнокрит. очерци] / Атанас Свиленов. - София : Бълг. писател, 1987 (В. Търново : Д. Найденов). - 276 с. ; 21 см

За Д. Дебелянов, Т. Влайков, М. Кремен, П. Яворов, Л. Каравелов, Д. Немиров, Г. Цанев, К. Константинов, Т. Боров, Д. Талев, А. Каралийчев, Г. Белев, П. Динеков, А. Гуляшки, Б. Делчев, В. Ханчев, Е. Каранфилов, В. Петров, Б. Димитрова, С. Султанов, П. Матев, Г. Джагаров, З. Петров, Л. Левчев, В. Попов, П. Алипиев, Т. Жечев, П. Караангов.

 

Симеонов, Иван Илиев

Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив : Летера, 2003. - 264 с. ; 20 см

Съдържа материали за: Хр. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Ставрев, Васил

Литературно наследство - Духът на стара Варна : Статии, моногр., писма, док. / Васил Ставрев ; Състав. Лиляна Ставрева. - Варна : Славена, 2001. - 216 с. ; 20 см

Съдържа: Строители и радетели на българската литература ; Рецензии на новоизлезли книги ; Театрална критика ; Езикови проблеми ; Преводи ; Натурфилософско четиво ; Монография ; Писма и документи [от Мара Белчева, Стоян Загорчинов, д-р Кръстю Кръстев, проф. Александър Теодоров-Балан, Христо Цанев-Борина, Владимир Василев] ; Дневник.

 

Стерев, Димитър А.

Към рецензията на Народния театър за „Самуил“, историческа трагедия в 4 действия / Димитър А. Стерев ; [Рецензент П. К. Яворов]. - [Бургас], 1912 ([Бургас] : [печ. Н. В. Велчев]) 1912. - 12 с. ; 25 см

 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

Българска литература : Светове и светувания : Т. 1 - 2 / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София : Данте, 2006. - 20 см

Т. 1. - 2006. - 219 с.

Т. 2. - 2006. - 159 с.

 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

Теми. Автори. Проблеми : Изпити в Университета : Матура по литература : Т. 1-2 / Валери Стоилов Стефанов, Милена Георгиева Кирова. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 20 см

Т. 1. - 219 с.

Т. 2. - 218 с.

 

Стефанов, Димитър М. и др.

Поезията на П. К. Яворов : Избрани стихотворения, крит. бележки и животопис / Димитър М. Стефанов, Т. Цв. Кръстев. - София : Д. Гологанов, 1942 (София : печ. В. Иванов) 1942. - 147 с. ; 25 см. - (Библиотека Родна и чужда литература ; № 6).

 

Стоев, Атанас П.

Яворов войводата летописец на Илинденско-Преображенско въстание : Автент. разказ и фотолетопис за участието на поета в живота на Вътр. макед.-одринска револ. орг. - София / Авт.-състав. Атанас П. Стоев. - София : Авенир, 1993 (Враца : Полипринт). - 60 с. : с ил. ; 23х25 см

 

Стойнева, Вера

Художествените светове на Ботев, Вазов, Яворов / Вера Стойнева. - София : Образователна фирма РИК-I-С, 2000 ([София : Зинченко-Абраджиева]). - 64 с. ; 21 см. - (Библиотека Гимназист).

 

Стоянов, Людмил

П. К. Яворов : Поет на любовта и смъртта / Людмил Стоянов. - София : Хиперион, 1925 (София : [печ. Стоп. развитие]) 1925. - 20 с. ; 25 см

 

Танев, Димитър Христов

Траектория на духа : Ескизи за бълг. писатели / Димитър Танев. - София : Фонд Д[ора] Г[абе], 1995. - 199 с. : с портр. ; 21 см

За Д. Чинтулов, Хр. Ботев, З. Стоянов, А. Константинов, П. Славейков, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Н. Вапцаров, П. Р. Славейков, Н. Бончев, И. Вазов, Елин Пелин, П. К. Яворов, Е. Попдимитров, Д. Подвързачов, Л. Стоянов, В. Русалиев, Д. Габе.

 

Тодорова, Елена Косева и др.

Римно-комбинаторен речник на лириката на П. К. Яворов / Елена Тодорова, Йорданка Трифонова. - София : Пенсофт ; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000. - 432 с. ; 24 см

 

Цанев, Георги Ценов

Пътят на Яворов / Георги Цанев. - София : КИК, 1947. - 208 с. ; 18 см. - (Библиотека Изкуствознание ; 1).

 

Цанев, Георги

Страници от историята на българската литература : В 3 т. / Георги Цанев. - София : Наука и изкуство, 1967 - . - 25 см

Т. 2. На прелома между две столетия. - 1971. - 524 с.

Съдържа лит.-крит. изследване на литературата след Освобождението до Първата световна война и очерци за: П. П. Славейков, П. К. Яворов, Д. Благоев, Г. Кирков, Елин Пелин, Д. Дебелянов.

 

Цанков-Дерижан, Христо

Мои познайници : Маски и профили / Христо Цанков. - София : Сърп, 1920 (София : Победа). - 237 с. : с портр. ; 18,5 см

Профили на: Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, Пенчо Славейков, К. Христов, П. Тодоров, П. К. Яворов, Ц. Церковски, А. Карима, Д. Бояджиев, Вен Тин (Стефан Тинтеров), Д. Бабев, Дора Габе, Л. Стоянов, М. Неволин, Н. В. Ракитин ; Маски от худож. Хараламби К. Тачев.

 

Чилингиров, Стилиян Хадижидобрев

Моите съвременници : Спомени / Стилиян Чилингиров. - София : Бълг. писател, 1955. - 295 с. ; 25 см

Съдържа спомени за: Димитър Благоев, Иван Д. Шишманов, Пенчо Славейков, Петко Й. Тодоров, П. К. Яворов, Кирил Христов, Димчо Дебелянов, Антон Старшимиров, Т. Г. Влайков, Г. П. Стаматов, Стефан Минчев, Цанко Церковски, Н. В. Ракитин, Димитър Подвързачов.

 

Шуликов, Пламен Димитров

Поетика и психография : Студии върху творчеството на Б. Пенев, П. Яворов, Д. Подвързачов, К. Кърджиев, И. Пейчев / Пламен Шуликов. - Велико Търново : Фабер, 2010. - 239 с. : с фотогр., факс. ; 24 см

Пълното име на Боян Пенев е Боян Пенев Николов. - Библиогр. под линия.

 

Янкова, Роза Георгиева

От Христо Ботев до Димитър Димов : Лит. анализи в помощ за зрелостния изпит по бълг. език и лит. / Роза Янкова. - Ст. Загора : Математ. поща, 2001 (с. Богомилово : Контраст). - 125 с. ; 19 см

Офс. изд.

За Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. Славейков, Елин Пелин, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Г. Милев, Ел. Багряна, Ат. Далчев, Н. Вапцаров, Д. Талев, Д. Димов.

 

<< към предишната част