За него (I част)

Назад

За него

 

Антов, Пламен

Яворов - Ботев: модернизъм и мит : Атавистичната памет на езика / Пламен Антов Петков. - София : Просвета, 2009. - 288 с. : със сх. ; 20 см. - (Нова българска критика).

 

Арнаудов, Михаил Петров

Дела и завети на бележити българи : [Литературно-ист. очерци] / Михаил Арнаудов. - София : НС ОФ, 1969. - 456 с., 16 л. портр., ил., факс. ; 25 см

За Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Г. Мамарчев, Г. Раковски, Ив. Селимински, Л. Каравелов, Д. Миладинов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. К. Яворов, Ив. Шишманов.

 

Арнаудов, Михаил Петров

Избрани произведения : В 2 т. / Михаил Арнаудов. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов) - . - 22 см

Т. 1. Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Кирил Христов : [Лит.-истор. очерци]. - 1978. - 336 с., 1 л. : портр.

 

Арнаудов, Михаил Петров

Съдбата на П. К. Яворов : По повод публикуваното следствено дело / Михаил Петров Арнаудов. - София, 1926 (София : Художник). - 41 с. ; 25 см

 

Арнаудов, Михаил Петров

Яворов : Личност, творчество, съдба : Биогр. и психол. анкета / Михаил Арнаудов. - София : Бълг. писател, 1961. - 431 с., 9 л. портр., 6 л. факс. ; 25 см

 

Арнаудов, Михаил Петров

Яворов : Личност, творчество, съдба : Биогр. и психол. анкета / Михаил Арнаудов. - София : Бълг. писател, 1970. - 468 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

Атанасов, Владимир Атанасов и др.

Българската литература - диалогични прочити / Владимир Атанасов, Николай Чернокожев. - София : Фенея, 1994. - 143 с. ; 20 см

За Г. С. Раковски, Хр. Ботев, Л. Каравелов, Ив. Вазов, П. Славейков, П. Тодоров, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, Елин Пелин, Г. Милев, Й. Йовков, Н. Вапцаров.

 

Балъкчиева, Невена Г.

П. К. Яворов : Препоръч. биобиблиогр. / Израб. Невена Г. Балъкчиева ; [Встъп. статия от Димитър Данаилов]. - Стара Загора : Окр. библ., 1963. - 32 с. : с ил.; 25 см

 

Бейнова, Мария Колева

Пейо Яворов : За матурата : Анализи и тестове / Мария Бейнова. - София : Скорпио, 2010. - 128 с. ; 20 см

 

Белчева, Евелина

Яворов - между драмата и театъра / Евелина Белчева ; [ред. Сава Василев]. - София : [Пропелер], 2014 ([София] : [Дейликонт]). - 269 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

 

Бошнакова, Милкана Иванова

Яворов и Македония / Милкана Бошнакова. - София : Изток-Запад, 2014. - 581 с., XL с. ил. : факс., портр. ; 23 см

 

Васева, Милена Петрова и др.

Творби, интерпретации, съчинения : Помагало по лит. за XI кл. / М. Васева, Н. Иванов, В. Михайлова. - София : Издателска къща Д-р Иван Богоров, 2002 (София : ПК Димитър Благоев). - 199 с. ; 24 см

Критически материали за: Х. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов.

 

Василев, Владимир

Яворов : Лит. очерк / Владимир Василев Матеев, 1934.

 

Василев, Михаил Ив.

Редове за поезията : Очерци за бълг. поети / Михаил Василев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 181 с. ; 20,5 см

За П. Р. Славейков, Хр. Ботев, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов, Л. Стоянов, Хр. Ясенов, Хр. Смирненски, Д. Габе, Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, Ат. Далчев, Хр. Радевски, Ал. Геров, В. Петров, В. Ханчев, Ив. Пейчев, Б. Божилов, Г. Джагаров, П. Матев, Д. Методиев, П. Пенев, Вл. Башев, Л. Левчев, Сл. Хр. Караславов, П. Караангов. - 2 113 тир.

 

Василев, Стефан п.

Езикови и мемоарни очерци : Избрано / Стефан п. Василев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 519 с., 1 л. : портр. ; 21 см

За Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, Г. П. Стаматов, Е. Пелин, П. К. Яворов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Н. Райнов, Чудомир, Е. Багряна, Т. Милев, Хр. Смирненски, Св. Минков, Г. Караславов, Е. Станев, Н. Вапцаров, Ив. Шишманов, А. Страшимиров, К. Христов, М. Арнаудов, А. Балабанов, Ст. Младенов, Ал. Божинов, А. Златаров, Н. Дерижан, А. Мазон, Е. Дамиани, С. Слонски, Й. Пата, Г. Вайганд.

 

Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова

Литературнокритически прочит / Антония Велкова-Гайдаржиева. - В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). - 272 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за: П. Хилендарски, Х. Ботев, З. Стоянов, И. Вазов, П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Е. Багряна, Н. Хайтов, В. Попов, А. Германов.

 

Вучков, Юлиан Димитров

Върхове в историята на българската литература / Юлиан Вучков. - София : Издателска къща Светулка-44, 1999 ([София] : Вулкан-4). - 360 с. ; 20 см

За Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Ст. Л. Костов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Д. Талев, Г. Караславов, Ем. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов.

 

Гайдаров, Никола Иванов

Житейската драма на Яворов : Правни и психол. изследвания / Никола Гайдаров ; Отг. ред., [с предг.] Кръстьо Куюмджиев. - София : БАН, 1979. - 288 с. ; 24,5 см

 

Ганчева, Бистра Лазарова

Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век / Бистра Ганчева. - Пловдив : ИК Хермес, 2006. - 272 с. ; 20 см

 

Генов, Кръстьо Тодоров

Стъпала към художественото майсторство / Кръстьо Генов. - София : Нар. просв., 1971 (Враца : В. Александров). - 188 с. ; 25 см

Сборник от лит. анализи на произведения на: П. Р. Славейков, В. Друмев, Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров.

 

Георгиев, Любен Христов

Литературна класика : Студии и портр. : Кн. 1 - 6 / Любен Георгиев. - София : Цвят, 1992. - 20 см

Кн. 3. - 1992. - 276 с.

За Ал. Константинов, Ст. Михайловски, М. Георгиев, Т. Г. Влайков, Ц. Церковски, К. Кръстев, П. П. Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров.

 

Георгиев, Любен Христов

П. К. Яворов : Романизирана моногр. / Л. Георгиев. - София : ОФ, 1972. - 420 с., 8 л. : ил., портр., факс. ; 25 см. - (Бележити българи ; Кн. 12).

 

Георгиев, Пантелей

Пею К. Яворов : Родословие, ученически години, телеграфопощенец / Пантелей Георгиев. - София : Издателска къща Кабри 2000, 2000 (София : АСИ - Панчо Цекин). - 112 с. ; 20 см

 

Гинев, Антонио Михайлов и др.

П. К. Яворов ; Д. Дебелянов : Лит. интерпретации / Антонио Гинев, Милена Янкова. - София : Кръгозор, 2003 ([София : Експрес принт]). - 148 с. ; 21 см. - (Успешна матура : Стъпка по стъпка ; 5).

 

Григоров, Илия Георгиев

Литературни анализи - ХI-ХII клас : [Ч.] 1 - 3 / Илия Григоров. - Пловдив : Летера, 2003 - . - 20 см

[Ч.] 2. Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика. - 200 с.

П. П. Славейков, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Н. Вапцаров.

 

Грудев, Георги Димитров

Поезията на П. К. Яворов / Георги Димитров Грудев. - Плевен, 1919 (Плевен : Данаилов). - 40 с. ; 18,5 см. - (Библиотека Литературна критика ; № 1).

 

Дакова, Бисера Лазарова

Яворов. Археология на автора / Бисера Дакова. - София : Стигмати, 2002 ([София] : Вулкан 4). - 327 с. ; 20 см

 

Далчев, Атанас Христов

Поезия / Атанас Далчев ; Предг., състав. и прил. Чавдар Добрев. - Велико Търново : Слово, 1993. - 110 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

Съдържа и За българската поезия: Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Яворов, К. Христов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Хр. Смирненски ; Биогр. справка ; Препоръч. библиогр.

 

Данчев, Пенчо

Обречени на безсмъртие : Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров : [Лит.-крит. очерци] / Пенчо Данчев. - София : Наука и изкуство, 1977 (Враца : В. Александров). - 144 с. ; 20,5 см

 

Данчев, Пенчо

Яворов : Творчески път ; Поетика / Пенчо Данчев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 219 с. ; 17,5 см

 

Данчев, Пенчо

Яворов : Творчески път : Поетика / Пенчо Данчев. - София : Народна младеж, 1983 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). - 227 с. ; 18 см

 

Дафинов, Здравко Недялков

Автентичният Яворов : Док. хроника за живота и творчеството му : Т. 1 - 2 / Здравко Дафинов. - София : Изток-Запад, 2004 - . - 20 см

Т. 1. Любимецът на музите 1878-1908. - 350 с. : с портр., ил.

Т. 2. В храма на Мелпомена 1908-1914. - 352 с. : с портр., ил.

 

Дафинов, Здравко Недялков

Любовта на най-бележитите български поети, писатели и учени : Изповеди, писма, спомени / Здравко Дафинов. - София : Изток-Запад, 2003. - 469 с. : с портр. ; 20 см

Офс. изд. - 300 тир.

За П. Р. Славейков, Хр. Ботев, И. Вазов, П. Славейков, П. Яворов, Й. Йовков, Д. Дебелянов, Б. Пенев.

 

Димитров, Благой

Развиделена душа : Щрихи за поети и писатели / Благой Димитров. - Шумен : ИК Славчо Николов и сие, 2008. - 183 с. ; 21 см

 

Димитров, Николай Стойчев

Метафизичните пространства на езика : Аспекти на Яворовата поетика / Николай Димитров. - В. Търново : Пан ВТ, 2001 ([В. Търново : Сира]). - 282 с. ; 20 см

 

Димитров, Николай Стойчев

Поезията на Яворов : Метафизика и творчество / Николай Димитров. - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1998. - 163 с. ; 22 см. - (Библиотека Филология. Литературознание ; 6).

 

Динеков, Петър Н.

В живота и литературата : [Лит.-крит. очерци] / Петър Динеков. - София : Бълг. писател, 1982. - 296 с. ; 21 см

За П. К. Яворов, Й. Йовков, Е. Багряна, Чудомир, Л. Стоянов, Н. Хрелков, Н. Фурнаджиев, Д. Пантелеев, Д. Габе, Е. Станев, Й. Радичков, Н. Вапцаров, А. Златаров, Г. Цанев, В. Василева, К. Калчев, Д. Осинин.

 

Добрев, Господин

Бележити личности / Господин Добрев. - Монтана : Полимона ООД, 2004. - 503 с. ; 21 см

 

Добрев, Добрин Начев

Символите в творчеството на българските символисти / Добрин Добрев. - София : Ciela, 2000. - 396 с. : с табл. ; 21 см

Основни символни полета в творчеството на: П. Яворов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Хр. Ясенов, Ем. Попдимитров, Л. Стоянов.

 

Добрев, Чавдар

Планета на свободата : [Лит.-крит. очерци] / Чавдар Добрев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 324 с. ; 20,5 см

За Христо Ботев, Шандор Петьофи, Васил Карагьозов, Пейо К. Яворов, Людмил Стоянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев и Никола Й. Вапцаров.

 

Добринов, Васил Христов

Трагедията на П. К. Яворов : Лит.-крит. очерк / Васил Христов Добринов. - София : книж. Балкан, 1915 (София : С. М. Стайков). - 16 с. ; 25 см

 

Драгова, Надежда Николова и др.

Между два изстрела : [Пиеса за П. К. Яворов] / Надежда Николова Драгова, Първан Стефанов. - София : Бълг. писател, 1969. - 87 с. ; 18 см. - (Съвременна българска драма).

 

Жекова, Светла Кирилова

Стилистични ефекти на синтактичните да-конструкции в драмите и лириката на Яворов : Моногр. / Светла Жекова. - София : Нова звезда, 2002 ([София : Симолини 94]). - 254 с. : с факс. ; 20 см

 

Зарев, Пантелей

Избрани произведения : Т. 1 - / Пантелей Зарев. - София : Бълг. писател, 1971- . - 25 см

Т. 1. - 1971. - 624 с. : 1 л. портр.

Лит.- крит. статии за творчеството на: Хр. Ботев, З. Стоянов, П. Яворов, Елин Пелин, Й. Йовков, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Вапцаров.

 

Зарев, Пантелей

П. К. Яворов : [Изследване] / Пантелей Зарев. - София : Нар. просв., 1974. - 99 с. : 8 л. портр., факс ; 20 см. - (Библиотека Творчески портрети).

 

Зарев, Пантелей

П. К. Яворов : [Изследване] / Пантелей Зарев. - 2. изд. - София : Народна просвета, 1984 (В. Търново : Д. Найденов). - 88 с., 8 л. : ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Творчески портрети).

 

Зарев, Пантелей Йорданов

Панорама на българската литература : В 4 т. / Пантелей Йорданов Зарев. - София : Наука и изкуство, 1969. - 25 см

Т. 2. - 576 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на литературата от преди Освобождението до Първата световна война и на творчеството на П. П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Величков, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, М. Георгиев, А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, К. Христов, Г. Кирков, Д. Полянов, Ц. Церковски, Тр. Кунев, П. Ю. Тодоров, Д. Бояджиев, Т. Траянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Ем. Попдимитров.

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев. - София : Наука и изкуство, 1977 (Плевен : Ал. Пъшев) - . - 21 см

Т. 2. - 1977. - 591 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на творчеството на П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Величков, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, М. Георгиев, А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, К. Христов, Г. Кирков, Д. Полянов, Ц. Церковски, Т. Кунев, П. Тодоров, Д. Бояджиев, Т. Траянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Е. Попдимитров ; Народопсихология и литература.

 

Зидаров, Камен

Звезди от голямата плеяда : Спомени и размисли : Кн. 1 - / Камен Зидаров. - София : Нар. младеж, 1973 -

За Г. Бакалов, Ас. Разцветников, Г. Караславов, Г. Милев, Н. Лилиев, Н. Райнов, Л. Стоянов, Д. Дебелянов, П. Славейков, П. Яворов, П. Ю. Тодоров, Ст. Л. Костов, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Вл. Тенев, Ив. Димов, Вл. Трандафилов, М. Павлова, Ил. Петров, Ц. Лавренов, Зл. Бояджиев, Ив. Пристов.

 

Златаров, Асен Христов

П. К. Яворов / Асен Христов Златаров. - София : Ново у-ще, 1936 (София : Право). - 32 с., 1 л. : портр. ; 18,5 см. - (Велики българи : Животописни разкази ; № 32).

 

Златаров, Асен Христов

Трагедията на П. К. Яворов : Спомени и бел. / Асен Христов Златаров. - София : Акация, 1925 (София : Арм. воен.-изд. фонд). - 80 с. : с ил. ; 18,5 см

 

Иванов, Вичо Димов

Пейо К. Яворов като човек и поет / Вичо Димов Иванов ; Предг. от Михаил Арнаудов. - Пловдив : Отец Паисий, 1935 (Пловдив : Хр. Г. Данов). - 96 с., 12 л.: ил. + 1 л. факс. ; 25 см

 

Иванов, Вичо Димов

Четири имена: Христо Ботйов, П. К. Яворов, Димчо Дебелянов, Владимир Мусаков: Поменик / Вичо Димов Иванов. - София, 1926 (София : Съгласие). - 88 с. : с ил. ; 18,5 см

 

Игов, Светлозар Атанасов

[Шест] 6 кандидат-студентски теми / Светлозар Игов. - Пловдив : сп. Тракия, 1991. - 55 с. ; 21 см

Съдържа: „Под игото“ - като национален епос; Пенчославейковският „Сън за щастие“; Яворовите „Хайдушки копнения“; Димчо Дебелянов - поет на любовта; „Старопланинските легенди“ на Йордан Йовков; „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин.

 

Игов, Светлозар Атанасов

Българската литература XX век : От А. Константинов до А. Далчев / Светлозар Игов. - София : Бенида, 2000 ([София : Унискорп]). - 300 с. ; 20 см

Изд. на Съюз на филолозите българисти. - Офс. изд.

За Алеко Константинов, Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Йордан Йовков, Боян Пенев, Димитър Димов, Димитър Талев, Атанас Далчев.

 

Илиев, Илия Христов

Лорд Байрон и Пейо Яворов : (Опит за съпоставка) / Илия Илиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012. - 155 с. ; 20 см

 

Илиев, Стоян

Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели : Т. 1 - / Стоян Илиев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Алтос, 1999 - . - 20 см

Т. 1. [За] Иван Вазов, Пенчо Славейков, Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Пейо Яворов, Теодор Траянов. - 1999. - 256 с.

 

Илиев, Стоян Димитров

Противоречивият свят на Яворов : [Монoгр.] / Стоян Илиев. - София : БАН, 1976. - 284 с. ; 21 см

 

Илиев, Стоян

Родени един за друг : Страници от историята на бълг. любовна лирика / Стоян Илиев. - София : БАН, 1993. - 255 с. ; 20 см

Съдържа литературнокрит. очерци за: Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Славейков, К. Христов, Д. Бояджиев, П. Яворов, Е. Попдимитров, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов.

 

Исаев, Младен

В прекрасния свят на поезията : [Очерци и есета] / Младен Исаев. - София : Бълг. писател, 1973. - 199 с. ; 19 см

Очерци за Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Яворов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Ел. Багряна, Ламар, М. Грубешлиева, Хр. Радевски, Н. Вапцаров, А. Блок, С. Есенин.

 

Калайджиев, Борис

Пирине, майко юнашка : Разкази за воеводи / Борис Калайджиев. - София : ОФ, 1971 (Ст. Загора : ОП Печат). - 138 с. ; 25 см

Разкази с биогр. бележки за: Г. Делчев, Я. Сандански, П. К. Яворов, М. Георгиев, К. Асенов, Т. Серски, Ат. Тешовски, Т. Паница, Г. Крижовски, Хр. Чернопеев, Ал. Буйнов.

 

Калайджиев, Борис Христов

Пред олтара на свободата : [Докум. разказ за П. К. Яворов] / Борис Калайджиев. - [Благоевград] : Интелект-А, 1995. - 45 с. ; 17 см

 

Камбуров, Димитър Костадинов

Явори и клони / Димитър Костадинов Камбуров. - София : Фигура, 2003 ([София : ЕТ Емил Райков]). - 442 с. ; 20 см. - (Опити).

 

Каракашев, Владимир

Слово и сцена : Портр. на драматурзи, режисьори и актьори / Владимир Каракашев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 (Хасково : Ат. Стратиев). - 275 с. ; 21 см

За Ив. Вазов, П. Яворов, К. Зидаров, Д. Димов, Й. Радичков, Ив. Кондов, Й. Матев, М. Горки, К. Станиславски, Вл. Немирович-Данченко, В. Вишневски, Н. Охлопков, А. Ефремов, Б. Брехт, М. Марсо.

 

Каролев, Стоян Несторов

Близки и непостижими : [Очерци] / Стоян Каролев. - София : Христо Ботев, 1996 (Ямбол : Светлина). - 280 с. ; 20 см

За Ив. Вазов, П. Славейков, П. Яворов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Д. Талев, Е. Станев, Д. Димов, Н. Вапцаров, В. Петров, Й. Радичков.

 

Кацарска, Красимира

Матура : Помагало по лит. / Красимира Кацарска. - София : ИК Ваньо Недков, 2003. - 384 с. ; 24 см

Съдържа разработки за: Хр. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Коларов, Стефан

Свобода и любов : Литературнокрит. статии / Стефан Коларов. - София : Бълг. писател, 1985 (В. Търново : Д. Найденов). - 238 с. ; 21 см

За П. К. Яворов, Д. Габе, Д. Бояджиев, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, А. Попов, К. Неделковски, В. Ханчев, П. Пенев, П. Дубарова.

 

Коларов, Стефан Любенов

Яворов и Лора : Мистерията на една гибел : Документално-публицистичен роман : Кн. 1 - 3 / Стефан Любенов Коларов. - В. Търново : Фабер, 2009 - . - 22 см

Кн. 1. Револвер и любов. - 2009. - 415 с. : с ил.

Кн. 2. Револвер и отрова. - 2013. - 416 с. : с ил., портр., факс.

Кн. 3. Присъда: безсмъртие. - 2015. - 416 с. : с ил., портр., факс. 

 

Константинов, Георги Гогов

Съвест на народа : Очерци за живота и поезията на Петко Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Христо Смирненски / Георги Гогов Константинов. - София : Нар. култура, 1963. - 348 с., 6 л. : портр. ; 25 см

 

Константинова, Елка Георгиева

Какво ще кажем ние на младите сърца : Лит.-крит. студии и статии / Елка Константинова ; Худож. Греди Асса. - София : ИК Въпреки, 2002 (София : ЕТ Нора 2000). - 215 с., 4 л. : цв. ил. ; 23 см

Съдържа критически материали за: А. Попов, Г. Господинов, И. Вазов, З. Стоянов, П. Яворов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Д. Талев, Е. Канети, С. Гечев, Ц. Марангозов, А. Томов, Е. Рахнев, В. Цанкова.

 

Кортенска, Мирослава Стефанова

Културната мисия на кръга „Мисъл“ : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров / Мирослава Кортенска. - София : Емас, 2008. - 383 с. : с ил. ; 21-22 см

 

Кортенска, Мирослава Стефанова

Яворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство / Мирослава Кортенска. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 288 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

 

Костова, Магдалена Петрова

Българската литературна класика : Съвр. интерпретации за ученици и кандидат-студенти / Магдалена Костова-Панайотова. - София : ИК Сема РШ, 2003 ([София : Симолини 94]). - 172 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за: Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. П. Славейков, Ел. Пелин, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Г. Милев, Ат. Далчев, Ел. Багряна, Н. Вапцаров, Д. Талев, Д. Димов.

 

Костова, Магдалена Петрова

Българската литературна класика : Интерпретации, анализи, тезиси за ученици и кандидат-студенти / Магдалена Петрова Костова-Панайотова. - 2. доп. изд. - София : СемаРШ, 2004. - 200 с. ; 20 см

 

Крачолов, Иван Боянов

Летопис за рода и произхода на П. К. Яворов : Литературно-ист. изследване / Иван Крачолов. - Бургас : Делфин прес, 2001 ([Бургас : Форос солна офсет]). - 176 с. : с ил., портр., сх. ; 24 см

 

Кремен, Михаил

Портрети с цветни моливи : [Лит.-крит. очерци] / Михаил Кремен ; Състав., ред. и предг. Атанас Свиленов. - Варна : Г. Бакалов, 1983. - 420 с. ; 21 см

За Паисий Хилендарски, Г. С. Раковски, Хр. Ботев, Л. Каравелов, Гр. Пърличев, В. Друмев, П. Р. Славейков, З. Стоянов, Ив. Вазов, Ц. Гинчев, Ст. Михайловски, П. Славейков, К. Кръстев, Ц. Церковски, А. Константинов, П. К. Яворов, К. Христов, А. Страшимиров, Е. Пелин, Г. П. Стаматов, Д. Дебелянов, Н. В. Ракитин, Й. Йовков, Г. Милев, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров.

 

Кремен, Михаил

Романът на Яворов : Ч. 1-2 / Михаил Кремен ; [С предг. от А. Тодоров]. - София : Бълг. писател, 1970. - 25 см

Ч. 1. - 683 с., 14 л. : ил., факс.

Ч. 2. - 367 с., 8 л. : ил., факс.

 

Кремен, Михаил

Романът на Яворов : Ч. 1-2 / М. Кремен ; [С предг. от Ангел Тодоров]. - София : Бълг. писател, 1972 - . - 25 см

Ч. 1. - 1972. - 683 с. : 14 л. портр., факс.

Ч. 2. - 1972. - 361 с. : 7 л. ил.

 

Кремен, Михаил

Романът на Яворов : Ч. 1-2 / Михаил Кремен. - София : Бълг. писател, 1983 - .- 20 см

Ч. 1. - 1983. - 639 с., 12 л. : ил., портр., факс.

Ч. 2 / [С послесл. от Ангел Тодоров]. - 1983. - 360 с., 8 л. : ил., портр., факс.

 

Кремен, Михаил

Романът на Яворов : Ч. 1-2 / Михаил Кремен. - София : Бълг. писател, 1985 - . - 20 см

Ч. 1. - 1985. - 639 с., 12 л. : ил., портр., факс.

Ч. 2 / [С послесл. от Ангел Тодоров]. - 360 с., 8 л. ил., порт., факс.

 

Кръстев, Кръстьо Котев

Млади и стари / Кръстьо Кръстев ; Състав. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2003 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 441 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика ; 55).

За А. Константинов, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, П. Р. Славейков, П. П. Славейков, Хр. Ботев, П. К. Яворов.

 

Кръстев, Кръстю Котов

Христо Ботьов; П. П. Славейков; Петко Тодоров; Пейо К. Яворов / В. Миролюбов. - София : Ал. Паскалев, 1917 (София : Искра). - 199 с. ; 25 см

 

Кръстев, Кръстю Котов

Христо Ботьов; П. П. Славейков; Петко Тодоров; Пейо К. Яворов / В. Миролюбов. 1917. - 208 с. ; 25 см

 

Кръстева, Емилия Симеонова

Литературни разработки за ХI-ХII клас : Теми за матура и кандидатстване във ВУЗ / Емилия Кръстева. - София : Албатрос, 2003 ([София : Скала]). - 140 с. ; 24 см

Съдържа крит. материали за: Хр. Ботев, И. Вазов, З. Стоянов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Й. Йовков, Н. Й. Вапцаров, А. Далчев, Д. Талев.

 

<< към предишната част                                                                                                                                                                  към следващата част >>