От него - книги

Назад

Книги (на български език)

Безсъници : Стихове. - [София : сп. Библиотека], 1907 ([София] : Вечерна поща). - 80 с. ; 37 см

 

Безсъници : Стихове. - [София : П. К. Яворов, 1992. - 80 с. : с ил. ; 30 см

 

В полите на Витоша : Трагедия. - София : Ал. Паскалев, 1911. - 192 с. ; 25 см

 

В полите на Витоша : Трагедия / Пейо Яворов ; Под ред. на Ганка Найденова. - София : Хемус, 1943. - 152 с., 1 л. : портр. ; 25 см. - (Български писатели).

 

В полите на Витоша : Драма / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пеньо Русев]. - София : Български писател, 1963. - 136 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

В полите на Витоша : Драма / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пеньо Русев]. - София : Български писател, 1968. - 131 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

В полите на Витоша / Пейо Яворов ; Състав. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2004. - 364 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика).

 

В часа на синята мъгла : [Стихотворения] / Пейо Яворов ; Състав. Кръстьо Куюмджиев ; [С предг. от Здравко Петров] ; Худож. Минчо Панайотов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1977. - 116 с. : с ил. ; 17 см

 

Гоце Делчев / Пейо Яворов. - София : книж. Олчев, 1904 (Пловдив : Хр. Г. Данов). - 105 с. : с факс., портр. + ил. (4 л.) ; 25 см

 

Гоце Делчев / Пейо Яворов. - София : Щаб на действащата армия, 1917 (София : [Воен. известия]). - 99 с., 1 л. : портр. ; 18,5 см. - (Походна войнишка библиотека ; № 8).

 

Гоце Делчев : Биогр. / Пейо Яворов ; Под ред. на Ганка Найденова. - София : Хемус, 1942. - ХII, 96 с. : с факс. + портр. (1 л.) ; 25 см

 

Гоце Делчев : [Биогр.] / Пейо Яворов. - София : Бълг. писател, 1972. - 123 с., 1 л. : портр. ; 18 см

 

Гоце Делчев : [Биогр.] / П. К. Яворов ; Ред. и предг. Михаил Неделчев. - София : Бълг. писател, 1989 (Враца : В. Александров). - 127 с. : с портр., факс., ил. ; 18 см

 

Гоце Делчев. - София : Захарий Стоянов, 2003 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 144 с. : с портр. ; 15 см

 

Гоце Делчев. - София : Българско сдружение на родовете от Македония, 2012. - 106 с. : с портр., факс. + 1 пощенска к. ; 20 см

 

Две хубави очи : Стихотворения / П. К. Яворов ; Състав. и подб. Цветан Андреев. - [Монтана] : Везни 93, 1993 (София : Д. Благоев). - 46 с. ; 21 см

 

Златен ключ на класическата българска художествена литература : В 10 т. / Състав. Христо Славов ; Обща ред. Христо Славов и др. - София : Мисъл ; Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2001 - . - 22 см

Други ред.: Ст. Кожухаров, Р. Дамянова, М. Цанева, Р. Коларов, М. Неделчев, Г. Цанков, В. Стефанов ; Пълното име на ред. Г. Цанков е Георги Цанков Цанев.

Т. 7. Литература на новата българска държава ХIХ-ХХ век - част 4 : Произведения / Пейо К. Яворов. - 2004. - 352 с. : с портр., факс.

Съдържа : Градушка ; Калиопа ; Нощ ; Арменци ; Безсъници ; Прозрения ; В полите на Витоша ; Хайдушки копнения.

 

Избрани произведения / Пею Крачолов Яворов ; Под ред. на Георги Цанев. - София : Български писател, 1953. - 236 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; С предг. и бел. от Георги Цанев. - София : Български писател, 1955. - 112 с. ; 25 см

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1959. - 176 с. ; 25 см

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов. - София : Български писател, 1961. - 116 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1964. - 156 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1965. - 160 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1966. - 160 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1967. - 160 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1968. - 160 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Български писател, 1969. - 160 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пейо К. Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1971. - 51 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани стихотворения / Пейо К. Яворов ; Състав. Цанко Лалев. - София : Пан, 2002 ([София] : Балкан прес АД). - 191 с. ; 20 см. - (Книги за ученика).

 

Избрани съчинения : В 2 т. - София : Български писател, 1968. - 25 см

Т. 1. Стихотворения. - 268 с., 1 л. : портр.

Т. 2. Драми : В полите на Витоша ; когато гръм удари. - 208 с., 1 л. : портр.

 

Избрани творби / Пейо Яворов ; Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Никола Георгиев. - София : Скорпио ви, 2003. - 340 с. ; 17 см

 

Избрани творения / Пею Крачолов Яворов ; Под ред. на Петър Динеков. - [София]: Български писател, 1948. - 267 с. ; 25 см

 

Избрани творения / Пею Крачолов Яворов ; Ред., предг. и бел. Петър Динеков. - София : Български писател, 1950. - 192 с. ; 25 см

 

Истинският роман на Яворов : из документалното наследство на П. К. Яворов / състав. Цочо Билярски, Василена Билярска. - София : ИК Синева, 2013-. - Т. <1-> ; 24 см. - (Библиотека Българска памет)

Т. 1. - 460 с.

 

Когато гръм удари, как ехото заглъхва : Пиеса. - София : Ал. Паскалев и сие, 1912 (София : Придворна печ.). - 144 с. ; 25 см

 

Копнения : Избрани произведения : За средна и горна училищна възраст / Пею Крачолов Яворов ; [С предг. от Г. Константинов] ; Худож. Найден Петков. - София : Нар. младеж, 1959. - 112 с. : с ил., 1 л. портр. ; 25 см

 

Лирика / Пейо К. Яворов. - София : Бълг. писател, 1985. - 279 с. ; 21 см. - (Библиотека Световна класика).

 

Литература за матура : Стихове и разкази за задължителния зрелостен изпит по български език и литература, които се изучават в XI и XII клас : Кн. 1- . - [София] : ВГБ, 2012 - . - 21 см

Кн. 2 / Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов. - 2012. - 64 с.

Пейо Яворов - псевд. на Пейо Тотев Крачолов, Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов.

 

Личните бележници на П. К. Яворов / Състав., разчетен текст, увод и бел. Милкана Бошнакова ; Разчитане на стенографския текст Карамфил Матев, Виолета Божкова. - [София] : Захарий Стоянов, 2008. - 431 с. : с факс., портр. ; 23x25см

 

Между стиха и куршума : Кореспонденция / Пейо К. Яворов ; [Състав., предг.] Цочо В. Билярски. - София : ИК Синева, 2003 ([София] : Тип-топ прес). - 184 с. ; 22 см. - (Библиотека Българска памет).

 

Не бой се и ела : Любовта на поета в стихове и писма / Състав. Пламен Тотев ; Худож. Ралица Денчева. - София : Персей, 2011. - 192 с. : с ил., фотогр. ; 17 см

 

Песен на песента ми / Пейо Крачолов ; Подб., послесл. Панко Анчев ; Състав., ред. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2002 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 438 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика)

 

Писма от Анхиало : Кореспонденция 1899-1900 г. / П. К. Яворов ; Състав., [увод] Георги Райков. - Бургас : Libra Scorp, 2007. - 48 с. : с ил., факс. ; 19х21 см

 

Подир сенките на облаците : Отбрани стихотворения. - София : Ал. Паскалев, 1910 (София : Придворна печ.). - 240 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

Подир сенките на облаците ; Стихотворения. - София : Хемус, 1941 (София : Изгрев). - 208 с.

 

Подир сенките на облаците ; Стихотворения. - София : Хемус, 1942 (София : Изгрев). - 215 с., 1 л. : портр. ; 25 см. - (Български писатели).

 

Подир сенките на облаците : Избрани стихотворения / Пею Крачолов Яворов ; Ред. и състав. Слав Христов Караславов ; Линогравюри Любен Зидаров. - София : Нар. младеж, 1966. - 228 с. : с портр., ил., факс. ; 25 см + 1 гр. плоча.

 

Подир сенките на облаците : [Стихотворения]. - София : Бълг. писател, 1972. - 224 с., 1 л. : портр. ; 18 см. - (Библиотека Световни поети).

 

Подир сенките на облаците : [Стихотворения] / Пейо К. Яворов ; Ил. Румен Скорчев. - София : Български писател, 1982. - 256 с. : с ил. ; 24 см. - (Българска литературна класика).

 

Подир сенките на облаците : Стихотворения. - [Чирпан] : Междунар. фонд. Яворов ; Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1993 (В. Търново : Абагар). - 191 с. : с портр. ; 21 см

 

Подир сенките на облаците. - София : Захарий Стоянов, 1998 (София : Д. Благоев 2). - 608 с. ; 22 см. - (Поредица Българска класика).

 

Подир сенките на облаците / Пейо Яворов ; Състав., предг. Милена Кирова. - София : Издателска къща Анубис, 2001 (София : Симолини 94). - 278 с. ; 20 см. - (Българският канон).

 

Поезия ; Проза / Пейо Яворов ; Предг., състав. и прил. Стоян Илиев, Димитър Михайлов. - Велико Търново : Слово, 1995. - 365 с. ; 20 см. - (Класиците в училище).

 

Поезия ; Проза / Пейо Яворов ; Предг., състав. и прил. Стоян Илиев. - Велико Търново : Слово, 1999 (В. Търново : Абагар ООД). - 221 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

Поезия ; Проза / Пейо Яворов ; Предг., състав. и прил. Стоян Илиев, Димитър Михайлов. - В. Търново : Слово, 1995. - 365 с. ; 20 см. - (Класиците в училище).

 

Поезия ; Проза, драма и публицистика [Дискета] / Пейо Яворов. - София : Брейнуер, 2001. - (834 КВ) ; 9х9 см. - (Електронна книга ; 10).

 

Поезията на П. К. Яворов / Пейо Яворов ; Статия от Н. Вранчев и прил. Отбор стихотворения. - София, 1923 (София : Либер. клуб. на Б. А. Кожухаров). - 44 с. ; 18,5 см. - (Библиотека Ралица ; № 20).

 

Поезията на П. К. Яворов / Пейо Яворов ; Статия от Н. Вранчев и прил. Отбор стихотворения. - София : Ралица, 1926 (София : С. М. Стайков). - 63 с. ; 18,5 см

 

Поезията на П. К. Яворов / Пейо Яворов ; Статия от Н. Вранчев и прил. Отбор стихотворения. - София : Ралица, 1938 (София : Стоп. развитие). - 51 с. ; 18,5 см

 

Поезията на П. К. Яворов / Пейо Яворов ; Статия от Н. Вранчев и прил. Отбор стихотворения. - София : библ. Ралица, 1941. - 64 с. ; 18,5 см

 

Поезията на П. К. Яворов / Пею К. Яворов ; Студия от Н. Вранчев и отбор стихотворения. - София : Ралица, 1946. - 64 с. ; 25 см. - (Библиотека Ралица ; 20)

 

Стихотворения / Пейо Яворов. - Варна : Стефан Георгиев, 1901 (Варна : Взаимност). - 84 с. ; 25 см. - (Библиотека Смях и сълзи ; № 2).

 

Стихотворения / Пейо Яворов ; С предг. от Пенчо Славейков. - София : книж. Олчев, 1904 (София : П. М. Бъзайтов). - ХI, 88, II с. ; 25 см

 

Стихотворения : 16 окт. 1914-1924 / Пейо Яворов. - [София, 1924 ([София : Придворна печ.]). - 15 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

Стихотворения. - София : Бълг. писател, 1957. - 55 с. ; 18 см. - (Библиотека Наши писатели ; 9).

 

Стихотворения. - София : Бълг. писател, 1963. - 243 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

Стихотворения. - [София] : Бълг. писател, 1967. - 164 с. : с портр. ; 18 см. - (Български поети).

 

Стихотворения / Пейо Яворов ; Под ред. на Георги Цанев. - София : Бълг. писател, 1970. - 240 с., 1 л. : портр. ; 25 см. - (Български писатели).

 

Стихотворения / Пейо Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1972. - 156 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / Пейо К. Яворов ; [Предг. Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1973. - 147 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / Пейо К. Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1974. - 147 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / Пейо К. Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1975 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). - 147 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / Пейо К. Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1976. - 147 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / Пейо Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев]. - София : Бълг. писател, 1977 (В. Търново : Д. Найденов). - 147 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения. В полите на Витоша : [Драма] / Пейо К. Яворов ; Предг. подбор, ред. и прил. Пенчо Данчев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 287 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения ; В полите на Витоша : [Драма] / Пейо К. Яворов ; Предг., подбор, ред. и прил. Пенчо Данчев. - София : Бълг. писател, 1980 (В. Търново : Д. Найденов). - 256 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения ; В полите на Витоша : [Драма] / П. К. Яворов ; Предг., подбор, ред., прил. Пенчо Данчев. - София : Бълг. писател, 1982. - 263 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения ; В полите на Витоша : [Драма] / П. К. Яворов ; Предг., състав., ред., прил. Пенчо Данчев. - София : Български писател, 1984 (Враца : В. Александров). - 263 с. ; 21 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения ; В полите на Витоша : [Драма] / П. К. Яворов ; Предг., състав., ред. и прил. Пенчо Данчев. - София : Бълг. писател, 1988 (Враца : В. Александров). - 287 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / П. К. Яворов ; Предг., състав и прил. Стоян Илиев. - Велико Търново : Слово, 1992. - 87 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

Стихотворения / П. К. Яворов ; С предг. от Пенчо Славейков. - София : П. К. Яворов, 1995. - XI, 88, II с. ; 20 см. - (Поредица Съвременници на Яворов).

 

Стихотворения ; Из „Хайдушки копнения“ / Пейо Яворов ; Предг., състав. и прил. Димитър Танев. - София : Бълг. писател, 1996. - 224 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Стихотворения / П. К. Яворов ; Предг., състав. и прил. Стоян Илиев. - Велико Търново : Слово, 1998 (В. Търново : Абагар). - 87 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

Стихотворения / П. К. Яворов ; Послесл. Гео Милев. - София : Фама, 2000 ([София : Офсетграфик]). - 136 с. ; 20 см. - (Пантеон).

 

Стихотворения / П. К. Яворов ; Послесл. Гео Милев. - София : Фама, 2000 ([София : Офсетграфик]). - 136 с. ; 20 см. - (Пантеон).

Съдържа: Подир сенките на облаците ; Безсъници ; Прозрения ; Стихотворения от различни години.

 

Стихотворения ; Проза / Пейо Яворов ; Състав. Кристина Илиева. - [София] : ИК Бриз, 2005. - 144 с. ; 20 см. - (Златна библиотека ; 25).

 

Стихотворения ; В полите на Витоша. - София : Дамян Яков, 2005. - 232 с. ; 20 см. - (Училищна библиотека).

 

Стихотворения. - [София] : ИК Гутенберг, 2008. - 84 с. ; 20 см

 

Стихотворения. - София : Захарий Стоянов, 2011. - 87 с. ; 20 см

 

Събрани съчинения : Т. [1]-5 / Пейо Яворов ; Под ред. на Ганка Найденова. - София : Хемус, 1942-1946. - 25 см

Т. 1. Подир сенките на облаците. - 1946. - 228 с., 1 л. : портр.

Т. 2. Драми. - 1943. - 258 с., 1 л. портр.

Т. 3. Хайдушки копнения ; Гоце Делчев. - 1942. - 272 с., 4 л. портр.

Т. 4. Статии върху македонския въпрос. - 1943. - 186 с., 1 л. портр.

Т. 5. Неиздадени произведения. - 1944. - 252 с.

 

Събрани съчинения : В 5 т. / Пею Крачолов Яворов ; Предг. от Пенчо Данчев. - София : Български писател, 1959-1960. - 25 см

Т. 1. Стихотворения / Ред. Лилия Кацкова. - 1959. - 468 с. : с ил., 4 л. ил., 4 л. факс.

Т. 2. Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / Ред. Лилия Кацкова, Милка Марковска. - 1959. - 288 с. : 11 л. портр., 4 л. факс.

Т. 3. Драми : В полите на Витоша ; Когато гръм удари / Ред. Тихомир Тихов. - 1960. - 272 с. : с ил., портр., факс.

Т. 4. Критика ; Публицистика / Ред. Лилия Кацкова, Милка Марковска. - 1960. - 560 с. : с портр., 4 л. факс.

Т. 5. Преводи ; Писма ; Материали / Ред. на текста и бел. от Лилия Кацкова, Милка Марковска. - 1960. - 864 с., 9 л. ил., 2 л. факс.

 

Събрани съчинения : В 5 т. / Пейо К. Яворов ; [С предг. от Пенчо Данчев] ; Ред. С. Гьорова и др. - София : Бълг. писател, 1977-1979. - 20,5 см

Други ред.: Т. Жечев, В. Колевски, М. Марковска, Кр. Куюмджиев.

Т. 1. Стихотворения и стихотворни преводи / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев. - 1978. - 527 с., 5 л. : портр., факс.

Т. 2. Гоце Делчев : [Биогр.]; Хайдушки копнения : Спомени от Македония. 1902-1903 / Под ред. на Тончо Жечев. - 1977. - 287 с. : с факс., 4 л. портр., факс.

Т. 3. Драми / Под ред. на Севелина Гьорова. - 1978. - 272 с., 4 л. : портр., факс.

Т. 4. Критика ; Публицистика / Под ред. на Васил Колевски, Милка Марковска. - 1979. - 728 с.

Т. 5. Писма ; Автобиографични материали / Под ред. на Милка Марковска. - 1979. - 631 с.

 

Съчинения в седем тома / Пейо К. Яворов. - София : Захарий Стоянов, 2010 - . - 22 см

Т. 1. Стихотворения / Предг., комент., състав., ред. Михаил Неделчев. - 2010. - 615 с.

Т. 2. Проза / Ред., състав., предг., бел. Михаил Неделчев. - 2011. - 344 с.

Т. 3. Драми / Ред., състав., предг. и бел. Мирослава Кортенска. - 2013. - 599 с. : с портр.

 

Съчинения : В 3 тома / Пею Крачолов Яворов. - София : Български писател, 1965. - 25 см

20 100 тир.

Т. 1. Стихотворения. - 268 с., 1 л. : портр.

Т. 2. Драми. - 208 с. , 1 л. : портр.

Т. 3. Проза / Подбор Милка Марковска. - 295 с., 1 л. : портр.

 

Съчинения : В 3 т. / Пейо Яворов. - София : Бълг. писател, 1970 - . - 25 см

Т. 1. Стихотворения. - 1970. - 251 с., 2 л. : портр., факс.

Т. 2. Драми. - 1971. - 204 с.

Т. 3. Проза / Подбор Милка Марковска. - 1971. - 276 с. : с факс, 2 л. портр.

 

Съчинения : В 2 т. / Пейо К. Яворов. - София : Бълг. писател, 1974 - . - 20,5 см

Т. 1. - 1974. - 247 с. : 1 л. портр.

Т. 2. В полите на Витоша. Когато гръм удари : Драми. Хайдушки копнения : Спомени от Македония. 1902-1903. - 1974. - 1 л. портр.

 

Съчинения : В 2 т. / Пейо К. Яворов ; Предг., послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчев. - София : Бълг. писател, 1993 - . - 21 см

Т. 1. Аз не живея - аз горя : Стихотворения, Драма, Автобиогр. текстове, Писма. - 1993. - 452 c.

 

Съчинения : Пълно събрание : Т. 1 - / Пейо Яворов. - София : Ив. К. Божинов, 1926 - . - 25 см

Т. 1. Стихотворения. - 1926. - 251, V с., 1 л. : портр.

 

Съчинения : Т. 1-3 / Пейо Яворов ; [Под ред. на Владимир Василев]. - София : Ал. Паскалев, 1924 (София : [Посредник]). - 25 см

Т. 1. Подир сенките на облаците. - 1924. - 2, 164, IV с., 1 л. портр.

Т. 2. Хайдушки копнения ; Гоце Делчев. - София : Ал. Паскалев, 1924 [(София : Напред)]. - 255 с. : с портр.

Т. 3. В полите на Витоша ; Когато гръм удари, как ехото заглъхва. - София : Ал. Паскалев, [1925] [(София : С. М. Стайков)]. - 308 с.

 

Съчинения : Т. 1-5 / Пейо Яворов ; Под ред. на Владимир Василев. - София : Хемус, 1934-1936 (София : Придворна печ.). - 25 см

Т. 1. Подир сенките на облаците ; Стихотворения. - 1934. - 264 с., 1 л. : портр., с факс.

Т. 2. Хайдушки копнения ; Спомени от Македония ; Гоце Делчев : Биогр.. - 1934. - 264 с., 7 л. : портр., факс.

Т. 3. Драми : В полите на Витоша ; Когато гръм удари - как ехото заглъхва. - 1935. - 276 с.

Т. 4. Статии върху Македонския въпрос. - 1935. - 184 с. : портр. (1 л.) ; факс. (2 л.)

Т. 5. Неиздадени произведения. - 1936. - 304 с. ; портр. (1 л.) ; ил. (6 л.)

 

Съчинения : Т. 1-5 / Пейо Яворов ; Под ред. на Владимир Василев. - София : Хемус, 1939-1940 (София : Едисон). - 25 см

Т. 1. Подир сенките на облаците : Стихотворения. - 1939. - 236 с. ; (портр. 1 л.) ; факс. (2 л.)

Т. 2. Хайдушки копнения. Спомени от Македония. Гоце Делчев : Биогр. - София : Хемус, 1939 (София : Изгрев). - 256 с. : с ил., факс.

Т. 3. Драми : В полите на Витоша. Когато гръм удари - как ехото заглъхва. - София : Хемус, 1940 (София : Изгрев). - 272 с., 1 л. портр.

Т. 4. Свобода или смърт ; Статии върху Македонския въпрос. - София : Хемус, 1940 (София : Изгрев). - 184 с. ; портр. (2 л.) ; факс. (3 л.)

Т. 5. Неиздадени произведения. - София : Хемус, 1940. - 272 с., 7 л. ил., портр.

 

Хайдушки копнения ; Спомени от Македония : 1902-1903 / Пейо Яворов. - София и Солун : Ив. х. Николов, 1909. - 193 с. ; 25 см

 

Хайдушки копнения ; Спомени от Македония : 1902-1903 / Пейо Яворов. - София : Щаб на действующата армия, 1917 (София : [Воен. известия]). - 147 с. ; 18,5 см. - (Походна войнишка библиотека ; № 15).

 

Хайдушки копнения ; Спомени от Македония : 1902-1903 / Пейо Яворов ; Под ред. на Ганка Найденова. - София : Хемус, 1942. - 176 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

Хайдушки копнения : Спомени от Македония 1902-1903 / Пейо К. Яворов ; [С предг. от Ефрем Каранфилов]. - София : Бълг. писател, 1987. - 168 с. ; 17 см. - (Българска сбирка).

 

Ще бъдеш в бяло : [Стихотворения] / Пейо Яворов ; Състав., бел. З. Андонова. - София : Хераклит А Н ; Образование и наука, 1995. - 128 с. : с ил., портр. ; 12 см. - (Поредица Класика).

 

Ще бъдеш в бяло : Стихове. - [Пловдив] : Пепеляшка, 1995. - 32 с. : с портр., ил. ; 20 см

 

 

Книги (на чужди езици)

 

Яворов, Пейо Крачолов

...А можехме, Родино свидна! / П. К. Яворов ; [състав. Елка Няголова]. - [Варна] : Слав. лит. и артист. акад., 2015 ([Варна] : [Корс]). - 168 с. : с портр., ил. ; 16 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Музата на Яворов в Чирпан: с. 148-150 ; Бележки за преводачите: с. 152-165. - Текст и на рус., башкир, макед., пол., словаш., словен., сръб., укр., чеш. ез. - Съдържа и: Цвете за П. К. Яворов - нови преводи на славянски езици / прев. Борислава Волкова, Гурген Баренц, Ежи Парушевски, Енерика Бияч, Звонко Танески, Иво Фрбежар, Йован Зивлак, Катарина Джункова, Любомир Груевски, Людмила Снитенко, Марсел Салимов, Милош Манастерски, Надежда Мирошниченко, Ристо Василевски, Сергий Дзюба, Татяна Житкова, Теодор Крижка, Тетяна Дзюба.

 

Яворов, Пейо К.

Лирика : [Сборник] / Пейо Яворов ; [Прев. от бълг.] М. Павлова и др. ; [С предг. Людмил Ангелов]. - [София] : София-пресс, 1978. - 127 с. ; 16,5 см. - (България ; 1).

Други прев.: В. Виноградов, М. Петровых, М. Зенкевич, А. Тарковский, В. Корнилов, А. Гатов, П. Семынин, В. Бурич, В. Соколов, П. Железнов, Л. Озеров, А. Наль, А. Ладинский, Д. Самойлов, Б. Слуцкий. - 25 200 тир.

 

Яворов, Пейо Крачолов

Подир сенките на облаците : Стихотворения / Пейо Яворов ; [Прев. на арм.] ; Тонрежисьор, муз. оформление Иван Драголов. - София : ЦАПК Прогрес ООД, 2008. - (53 мин. 30 сек.) : зв. ; 12 см

 

Яворов, Пейо Крачолов

Стихи / Пейо Яворов ; Читает Валентин Сарнацкий ; Перев. [на рус.] М. Павлова и др. ; Тонрежиссер, муз. оформление Иван Драголов. - София : ЦАПК Прогресс ООД, 2009. - (1 ч. 19 мин. 16 сек.) : зв. ; 12 см

Други прев.: П. Семынин, М. Зенкевич, А. Гатов, П. Железов, В. Борич, Д. Карасев, А. Ладинский, Л. Озеров, М. Петров, В. Виноградов, В. Соколов, Д. Самойлов.

 

Javorov, Pejo K.

En suivant les ombres des nuages : Poesies / Pejo K. Javorov ; Trad. de bulg. par Georges-Assen Dzivgov ; [С предг. от Pantelej Zarev]. - София : Sofia-press, 1974. - 112 с. ; 20,5 см

 

Javorov, Pejo

Gesammelte Gedichte / Peju Jaworow ; Aus dem Bulg. ubertragen von Avram S. Ventura. - Sofia : Sofia-Press, 1974. - 224 с. : 4 л. портр., ил. ; 22 см

 

Javorov, Pejo K.

Wiersze wybrane / P. K. Jaworow ; Przett. z bulg. Wanda Smochowska. - Sofia : M-wo information i sztuk, 1947. - 96 с. ; 25 см

 

към следващата част >>