За него (II част)

Назад

Малинов, Ангел

От Ботев до Талев : Теми и разраб. по лит. за кандидат-студенти и ученици / Ангел Малинов. - [София] : Труд, 1998 (София : Образование и наука). - 192 с. ; 20 см

 

Мешеков, Иван Хараламбов

Из един живот : Мемоари ; Дневници ; Писма / Иван Мешеков. - София : Бълг. писател, 1968 (Враца : В. Александров). - 332 с. ; 25 см

Съдържа и спомени за Йордан Йовков, Георги П. Стаматов, Христо Смирненски, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Николай Хрелков, Асен Златаров, Михаил Димитров.

 

Мичева, Ваня Ангелова

Нови анализи на литературни творби : За обучението в VIII кл. / Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2003. - 159 с. ; 20 см

 

Николов, Минко

Избрани произведения : В два тома / Минко Николов ; Под ред. на Георги Цанев и др. ; Пред. от Георги Цанев. - София : Бълг. писател, 1968. - 25 см

Други ред. : Симеон Султанов, Иван Цветков. - 3 100 тир.

Т. 1. - 512 с. : 1 л. портр.

Съдържа очерци за Антон Страшимиров, Христо Смирненски и Бертолт Брехт.

 

Николов, Минко

Избрани произведения : Антон Страшимиров, Христо Смирненски, Брехт : Лит. очерци / Минко Николов ; Под ред. на Симеон Султанов, Иван Цветков ; Предг. Иван Цветков. - София : Бълг. писател, 1979 (Пловдив : Д. Благоев). - 523 с. : с портр. ; 20,5 см

 

Николов, Минко

Христо Смирненски : Лит.-крит. очерк / Минко Николов. - София : Бълг. писател, 1958. - 155 с., 1 л. : портр. ; 18 см

 

Николов, Минко

Христо Смирненски : Лит.-крит. очерк / Минко Николов. - София : Бълг. писател, 1965. - 179 с., 1 л. : портр. ; 18 см

 

Павлов, Тодор Димитров

На литературни и философски теми / Тодор Димитров Павлов. - София : Изд. авт., 1930 (София : [печ. Радикал]) 1930 (кор. 1931). - 96 с. ; 25 см

Съдържа следните статии, печ. в сп. Наковалня, 1929, бр. 185-190: Фашизмът и неговата идеология; Пролетарска и човешка култура; „Аз“ и „ние“; Против ултралевичарство; Г.[еорги] Кирков; Христо Смирненски; Критика, самокритика, критикарство; Големият въпрос. България полуколония ли е?

 

Пантелеева, Нина Димитрова

Уверени в часовете по литература : В помощ на учениците от ХII кл. ; В помощ на кандидат-студента и зрелостника / Нина Димитрова Пантелеева. - София : ИК Анубис, 2004. - 103 с. ; 22 см

 

Пашова, Мария

Български език и литература - втори вариант : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти : Ч. 1 - / Мария Пашова. - Пловдив : ИК Хермес, 2003 ([Хасково: Полиграф-юг]) - . - 23 см. - (Готови за матура).

Ч. 2. - 2004 ([София : Д. Благоев]). - 240 с.

Съдържа критически материали за Хр. Смирненски, Г. Милев, Ат. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Пенев, Станислав

В художествения свят на литературната творба : Анализи - VII кл. / Станислав Пенев. - Варна : К-Б, 1995. - 31 с. ; 20 см. - (Поредица за ученика).

Анализи на Юноша / Хр. Смирненски ; По жицата / Й. Йовков ; Моята песен / Ел. Багряна.

 

Петев, Николай

Фарът и неговият пазач : [Есета] / Николай Петев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 (София : Г. Димитров). - 184 с. ; 18 см

За В. Белински, Хр. Ботев, Вл. Мусаков, Ал. Куприн, Хр. Смирненски, К. Чуковски, Ф. Г. Лорка, Н. Вапцаров, Ъ. Хемингуей, Е. Веверис, В. Ханчев.

 

Петров, Здравко

Личности и съдби / Здравко Петров. - София : Бълг. писател, 1970. - 319 с. ; 18 см

Съдържа очерци за Г. Бакалов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Т. Траянов, С. Радев, В. Петров, М. Николов, Ив. Хаджийски и статии по теория на лит. критика.

 

Петров, Здравко

Личности и съдби : [Очерци] / Здравко Петров. - София : Бълг. писател, 1974. - 255 с. ; 20,5 см

За Г. Бакалов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Т. Траянов, С. Радев, В. Петров, М. Николов, Ив. Хаджийски и статии по теория на лит. критика.

 

Петров, Здравко

Поети : [Очерци] / Здравко Петров. - София : Бълг. писател, 1988 (В. Търново : Д. Найденов). - 308 с., 1 л. : портр. ; 21 см

За Д. Дебелянов, Т. Траянов, Хр. Смирненски, Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, Ат. Далчев, Ас. Разцветников, Хр. Радевски, Сл. Красински, В. Петров, Б. Райнов, Ив. Пейчев, Г. Джагаров.

 

Попвасилев, Стефан Т.

Строители на родната реч : Очерци върху езика и стила на наши писатели : Кн. [1] - 3 / Стефан п. Василев. - София : Бълг. писател, 1954. - 25 см

Т. [1]. П. Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Цанко Церковски, Елин Пелин, Христо Смирненски, Георги Райчев, Емануил п. Димитров, Людмил Стоянов, Георги Караславов, Стоян Ц. Даскалов. - 1954. - 160 с.

 

Попвасилев, Стефан

Строители на родната реч : Кн. 1 - / Стефан Попвасилев. - София : Бълг. писател, 1954 - . - 25 см

Кн. 4. - 1971. - 172 с.

Съдържа очерци върху езика и стила на Ив. Вазов, Й. Йовков, А. Каменова, П. Вежинов, Й. Радичков, Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Г. Милев, Ламар, В. Петров, Ив. Д. Шишманов, Б. Пенев.

 

Правчанов, Симеон

Едно последно лято : Христо Смирненски - етюди за неговия живот и творчество / С. Правчанов. - София : Нар. младеж, 1972. - 240 с., 4 л . : портр., факс. ; 25 см

 

Правчанов, Симеон

Ще остане песента : Един ден от живота на Христо Смирненски / Симеон Правчанов. - София : ОФ, 1988 (В. Търново : Д. Найденов). - 152 с., 8 л. : ил., портр., факс. ; 17 см

 

Радев, Стефан

Христо Смирненски : С фуражка и пагони / Стефан Радев. - София, 1946 (София : Рахвира). - 16 с. ; 25 см. - (Световната революция в образи и събития ; № 3).

 

Радева, Ирена Благоева и др.

Литературни анализи - VIII клас / Ирена Радева, Светлана Стоева ; Отг. ред. Владимир Атанасов, Добрин Добрев. - София : Кръгозор, 2001 ([София] : Унискорп ООД). - 86 с. ; 21 см. - (Пишете за отличен).

Съдържа критически материали за Н. Хайтов, И. Петров, Д. Дебелянов, Е. Багряна, Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, Е. Станев, Й. Радичков, В. Петров, П. Вежинов.

 

Радевски, Христо

Слово за поетите / Христо Радевски. - София : Бълг. писател, 1970. - 172 с. ; 18 см

Лит. статии за Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, П. П. Славейков, П. Яворов, Д. Подвързачов, Д. Дебелянов, Д. Полянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Фурнаджиев, Н. Вапцаров.

 

Русев, Пеньо Николов

История на българската литература от Смирненски до наши дни : Лекции / Пеньо Н. Русев. - София : Наука и изкуство, 1957 (Пловдив : Д. Благоев). - 320 с. ; 20,5 см

 

Сестримски, Иван Димитров

Отражения : Лит.-крит. очерци и портрети / Иван Димитров Сестримски. - София : Профиздат, 1969. - 159 с. ; 18 см

Очерци и портрети за Хр. Смирненски, Кр. Велков, Цв. Спасов, В. Воденичарски, М. Грубешлиева, В. Ханчев, Стр. Кринчев.

 

Симеонов, Владимир Иванов

Разкази за Смирненски : За средна училищна възраст / Владимир Зеленгоров. - София : Нар. младеж, 1954. - 116 с. : с ил. ; 25 см

 

Симеонов, Иван Илиев

Интерпретации на литературни теми : Помагало за ученици, кандидат-студенти и студенти / Иван Симеонов. - Пловдив : Летера, 2003. - 264 с. ; 20 см

Съдържа материали за Хр. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Смирненски, Христо

Да бъде ден! / Христо Смирненски ; Състав., биогр. бел. Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2003 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 547 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика).

Съдържа и Редове от биографията / Панко Анчев ; Христо Смирненски / Георги Бакалов ; Поетът на безхлебните / Иван Мешеков ; Смехът на Смирненски / Минко Николов ; Културната мисия на Смирненски в контекста на епохата / Симеон Янев ; Христо Смирненски / Панко Анчев ; Христо Смирненски и литературната традиция / Владимир Янев.

 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

Българска литература : Светове и светувания : Т. 1-2 / Валери Стефанов, Милена Кирова. - София : Данте, 2006. - 20 см

Т. 1. - 219 с.

Т. 2. - 159 с.

 

Стефанов, Валери Стоилов и др.

Теми. Автори. Проблеми : Изпити в Университета : Матура по литература : Т. 1 - 2 / Валери Стоилов Стефанов, Милена Георгиева Кирова. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 20 см

Т. 1. - 219 с.

Т. 2. - 218 с.

 

Стоянов, Людмил

Литературни очерци за български и руски писатели / Людмил Стоянов. - София : Нар. просв., 1968 (В. Търново : Д. Найденов). - 251 с. ; 25 см

Съдържа очерци за : Христо Ботев, Захари Стоянов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Никола Вапцаров, Александър Сергеевич Пушкин, Михаил Юриевич Лермонтов, Николай В. Гогол, Фьодор М. Достоевски, Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Владимир Владимирович Маяковски.

 

Танев, Димитър Христов и др.

Портрети и анализи : За VIII кл. на СОУ : Уч. помагало по лит. / Димитър Танев, Димитър Кирков. - София : Просвета, 2001 (София : Балкан прес АД). - 119 с.: с портр. ; 21 см

За Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Е. Багряна, Хр. Смирненски, Св. Минков, Ем. Станев, Н. Вапцаров, П. Вежинов, Н. Хайтов, В. Петров, Бл. Димитрова, И. Петров, Й. Радичков.

 

Танев, Димитър Христов

Траектория на духа : Ескизи за бълг. писатели / Димитър Танев. - София : Фонд Д[ора] Г[абе], 1995. - 199 с. : с портр. ; 21 см

За Д. Чинтулов, Хр. Ботев, З. Стоянов, А. Константинов, П. Славейков, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Н. Вапцаров, П. Р. Славейков, Н. Бончев, И. Вазов, Елин Пелин, П. К. Яворов, Е. Попдимитров, Д. Подвързачов, Л. Стоянов, В. Русалиев, Д. Габе.

 

Флоров, Ставри

Христо Смирненски : Живот и творчество / Ставри Флоров. - София : Д. Маджаров, 1945. - 55 с. ; 18 см

 

Цанев, Георги

Избрани съчинения : Т. 1 - / Георги Цанев. - София : Бълг. писател, 1975 - . - 21 см

Т. 1. Рецензии, полемични статии и бележки. - 1975. - 347 с., 1 л. портр.

За Хр. Смирненски, Д. Немиров, А. Разцветников, А. Каралийчев, Н. Фурнаджиев, Д. Пантелеев, Вл. Полянов, П. Михайлов, Вл. Русалиев, Ат. Далчев, Й. Йовков, Ив. Мирчев, К. Петканов, О. Василев, А. Страшимиров, Л. Станчев, Е. Коралов, И. Волен, Б. Шивачев, Св. Минков, Ст. Загорчинов, Г. Райчев, Ив. Радославов, М. Вълев, Ив. Хаджихристов, Г. Караславов, П. Горянски, Хр. Цанков-Дерижан, Ем. Станев, С. Андреев, П. Вежинов, А. Каменова, Ст. Младенов.

Т. 2. Проблемни статии, литературни очерци и портрети. - 1975. - 424 с., 1 л. портр.

За Хр. Смирненски, Н. Фурнаджиев, Н. Лилиев, Г. П. Стаматов, А. Разцветников, К. Чапек, Г. Райчев, Н. Й. Вапцаров, Д. Дебелянов, Хр. Радевски.

 

Цанев, Георги

Страници от историята на българската литература : В 4 т. / Георги Цанев. - София : Наука и изкуство, 1967 - . - 20 см

Т. 3. По нови пътища. - 1973. - 556 с.

Съдържа лит.-крит. изследване на лит. от края на Първата световна война до средата на 20-те г. и очерци за Хр. Смирненски, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, А. Каралийчев, Г. Милев.

 

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев

Спомени : Том 1-2 / Стилиян Чилингиров. - София : Кибеа, 2015 - . - 24 см

Том 1. Моите съвременници. - 2015. - 440 с. : с ил., портр., факс.

Том 2. Между малки и големи. - 2015. - 356 с. : с ил., портр., факс.

Съдържа и Спомените на Стилиян Чилингиров - Литература от чекмеджето / Румяна Пенчева.

За П. П. Славейков, П. К. Яворов, М. Георгиев, Елин Пелин, Христо Смирненски.

 

Чолаков, Здравко Г.

Христо Смирненски : [Творчески портр.] / Здравко Чолаков. - София : Нар. просв., 1988 (Враца : В. Александров). - 104 с., 8 л. : ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Творчески портрети).

 

Шикеров, Стефан

Българска литература - анализи : Кандидатстудентско пособие за висшите у-ща : Свит. 1 - / Стефан Шикеров. - [Стара Загора : Изд. авт., 2000 ([Ст. Загора : Кота СД]) - . - 20 см

Свит. 1. Поезия. - [2000]. - 86 с.

За Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Славейков, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Вапцаров.

 

Шопов, Драгомир Георгиев

Вечните букви на живота : Есета, спомени, размисли, интервюта / Драгомир Шопов ; Ред. Петър Ангелов. - София : ИК SPS Print, 2002. - 240 с. ; 21 см

Съдържа есета за Хр. Смирненски, Румянцев, Н. Вапцаров, Ц. Церковски, Д. Казасов, В. Павурджиев, Г. Караиванов, Д. Талев, Т. Харманджиев, Ем. Станев, Ат. Смирнов, М. Ягодов, Д. Светлин, Ус. Керим, Ив. Спасов, Андр. Германов, Д. Дамянов.

 

Шумелова, Мария Георгиева

Ръководство за ученика по литература : [За] XI кл. / Мария Шумелова. - Велико Търново : Слово, 2000 (В. Търново : Абагар АД). - 272 с. ; 20 см

 

Янев, Владимир Атанасов

Българска литература след Първата световна война : Помагало за студенти филолози от висшите у-ща / Владимир Янев. - Пловдив : Пловдивско унив. изд., 2002. - 252 с. ; 22 см

 

Янев, Владимир Атанасов

Христо Смирненски - Маскарадът и Празникът / Владимир Янев. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2000. - 132 с. ; 22 см

 

Янев, Владимир Атанасов

Христо Смирненски - маскарадът и празникът / Владимир Янев. - София : Захарий Стоянов, 2008. - 303 с. ; 20 см

 

Янкова, Роза Георгиева

От Христо Ботев до Димитър Димов : Лит. анализи в помощ за зрелостния изпит по бълг. език и лит. / Роза Янкова. - Стара Загора : Математ. поща, 2001 (с. Богомилово : Контраст). - 125 с. ; 19 см

За Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. Славейков, Елин Пелин, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Г. Милев, Ел. Багряна, Ат. Далчев, Н. Вапцаров, Д. Талев, Д. Димов.

 

 

На чужди езици

 

Karaslavov, Georgi

Christo Smirnenski / Georgi Karaslawoff ; Red. Erika Bojeva. - Sofia : БТА, 1953. - 88 с., 2 л. : портр. ; 25 см

 

Караславов, Георги

Христо Смирненский / Георгий Караславов ; [Прев. от бълг.]. - София : Болг. телегр. агентство, 1953. - 80 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

<< към предишната част