За него (I част)

Назад

На български език

 

 

Авджиев, Жельо Димов

Христо Смирненски и неговото време : Лит.-крит. очерк / Жельо Авджиев. - София : Бълг. писател, 1978. - 215 с., 2 л. : ил., факс. ; 17,5 см

 

Аврамова, Добрина

Христо Смирненски : 60 г. от рождението му : 1898-1958 : Библиогр. указ. / Състав. Добрина Аврамова ; Ред. Любен Дунчев. - Плевен : Окр. библ. Хр. Смирненски, 1958. - 40 с. ; 25 см

 

Аврамова, Йорданка и др.

Христо Смирненски : Библиография : 1898-1923-1948 / Ред. Т. Боров. - София : ББИ, 1948. - 141 с. ; 18 см. - (Поредица Библиографии).

 

Андреев, Веселин

Не мога без вас : Есета и спомени за наши писатели / Веселин Андреев. - София : Бълг. писател, 1974. - 204 с. ; 20,5 см

За Хр. Ботев, З. Стоянов, М. Маджаров, П. Славейков, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Г. Белев, Д. Талев, Св. Минков, Н. Фурнаджиев, М. Ангелов.

 

Андреев, Веселин

Не мога без вас : Есета, спомени / Веселин Андреев. - София : Бълг. писател, 1976. - 343 с. ; 21 см

За Ленин, Г. Димитров, Ем. Шекерджийски, Ан. Драгиева, Г. Евтимов, С. Савов, Ст. Куцаров, Хр. Ботев, З. Стоянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, М. Ангелов, М. Маджаров, Г. Белев, Чудомир, Д. Талев, Св. Минков, Н. Фурнаджиев, К. Маджаров.

 

Андреев, Веселин

Не мога без вас : Есета, спомени / Веселин Андреев. - София : Бълг. писател, 1983. - 468 с. ; 21 см

За В. Левски, Г. Димитров, Ем. Шекерджийски, Ан. Драгиева, М. Минков, Г. Евтимов, С. Савов, Ст. Куцаров, М. Бехар, Хр. Ботев, З. Стоянов, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, Хр. Кърпачев, М. Ангелов, М. Маджаров, Т. Г. Влайков, Г. Белев, Чудомир, К. Константинов, Д. Талев, Св. Минков, Н. Фурнаджиев, К. Маджаров, Ив. Немилников, В. Воденичарски, Цв. Спасов, Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Еренбург, К. Паустовски, Ю. В. Трифонов.

 

Бакалов, Георги Иванов

От Пушкина до Смирненски : Лит. очерки / Георги Иванов Бакалов. - София, 1937 (София : Радикал). - 160 с. : с портр. ; 18,5 см. - (Библиотека Знание ; № 6).

 

Бакалов, Георги Иванов

Христо Смирненски : [Крит. студия] / Георги Иванов Бакалов. - София : Ясна поляна, 1925 (Плевен : Изгрев). - 48 с. ; 25 см

 

Бакалов, Георги Иванов

Христо Смирненски / Георги Бакалов. - Стара Загора : Лит. кръг Г. Бакалов, 1946. - 87 с. ; 18 см

 

Бенбасат, Алберт Нисим

Критически срещи в минало и сегашно време : [Литературнокрит. очерци] / Алберт Бенбасат. - София : Нар. младеж, 1991. - 207 с. ; 17 см. - (Смяна).

За А. Константинов, Хр. Смирненски, Н. Лилиев, Н. Фурнаджиев, Н. Вапцаров, Хр. Ботев, А. Попов, Я. Молхов, В. Петров, Р. Ралин, Ив. Теофилов, Г. Константинов, Н. Попова, П. Дубарова.

 

Боров, Тодор и др.

Христо Смирненски : Препоръч. библиогр. / Израб. Тодор Боров, Екатерина Иванова ; Под ред. на Цв. Желева. - София : Наука и изкуство, 1953. - 24 с. ; 25 см. - (Поредица Препоръчителна библиография ; № 21).

 

Бурин, Иван

Поезия - участ и съдба / Ив. Бурин. - София : Бълг. писател, 1972. - 176 с. ; 25 см

Лит.-крит. очерци за Хр. Ботев, П. Р. Славейков, Ив. Вазов, Хр. Смирненски, Г. Милев, С. Румянцев, Н. Хрелков, Н. Й. Вапцаров.

 

Буюклиев, Петко

Изминат път : Лит.-крит. статии / Петко Буюклиев ; Под ред. на Васил Колевски; Предг. Георги Караславов ; Очерк за авт. Ангел Тодоров. - София : Бълг. писател, 1973. - 120 с., 1 л. : портр. ; 21 см

Съдържа статии по теория на литературата и очерци за Хр. Смирненски, Г. Николов-Свинтила, Н. Чернишевски, М. Горки, Байрон и О. дьо Балзак.

 

Василев, Михаил Ив.

Редове за поезията : Очерци за бълг. поети / Михаил Василев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 181 с. ; 20,5 см

За П. Р. Славейков, Хр. Ботев, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов, Л. Стоянов, Хр. Ясенов, Хр. Смирненски, Д. Габе, Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, Ат. Далчев, Хр. Радевски, Ал. Геров, В. Петров, В. Ханчев, Ив. Пейчев, Б. Божилов, Г. Джагаров, П. Матев, Д. Методиев, П. Пенев, Вл. Башев, Л. Левчев, Сл. Хр. Караславов, П. Караангов.

 

Василев, Сава Йорданов

Българска литературна класика : Анализи и интерпретации / Сава Василев. - В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). - 288 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за Ив. Вазов, П. Славейков, А. Константинов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, А. Каралийчев, Елин Пелин, Й. Йовков, Р. Стоянов, Е. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов.

 

Василев, Сава Йорданов и др.

Ново ръководство за ученика по литература - ХII клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - В. Търново : Слово, 2002 (В. Търново : Абагар АД). - 407 с. ; 20 см

Съдържа анализи върху творчеството на Хр. Смирненски, Св. Минков, Г. Милев, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, А. Страшимиров, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Г. Караславов, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев, Г. Стоев, Ив. Динков, Хр. Фотев, Ив. Цанев, Б. Христов, В. Попов, Й. Радичков.

 

Василев, Стефан п.

Езикови и мемоарни очерци : Избрано / Стефан п. Василев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 519 с., 1 л. : портр. ; 21 см

За Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, Г. П. Стаматов, Е. Пелин, П. К. Яворов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Н. Райнов, Чудомир, Е. Багряна, Т. Милев, Хр. Смирненски, Св. Минков, Г. Караславов, Е. Станев, Н. Вапцаров, Ив. Шишманов, А. Страшимиров, К. Христов, М. Арнаудов, А. Балабанов, Ст. Младенов, Ал. Божинов, А. Златаров, Н. Дерижан, А. Мазон, Е. Дамиани, С. Слонски, Й. Пата, Г. Вайганд.

 

Вучков, Юлиан Димитров

Върхове в историята на българската литература / Юлиан Вучков. - София : Издателска къща Светулка-44, 1999 ([София] : Вулкан-4). - 360 с. ; 20 см

За Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Ст. Л. Костов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Д. Талев, Г. Караславов, Ем. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов.

 

Вълчев, Величко

Писмо на П. Р. Славейков до Фердинанд ; Христо Смирненски в Съветския съюз / Величко Вълчев. - София : БАН, 1958. - с. 285 - 374 ; 25 см

 

Габровски, Радослав

Човекът и поетът Христо Смирненски : Спомени / Радослав Габровски ; Под ред. [и предг.] на Ангел Тодоров. - София : Бълг. писател, 1968. - 228 с. : 3 л. ил.; 37 см

 

Генов, Кръстьо Тодоров

Стъпала към художественото майсторство / Кръстьо Генов. - София : Нар. просв., 1971 (Враца : В. Александров). - 188 с. ; 25 см

Сборник от лит. анализи на произведения на П. Р. Славейков, В. Друмев, Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров.

 

Георгиев, Любен Христов

Литературна класика : Студии и портр. : Кн. 1-6 / Любен Георгиев. - София : Цвят, 1992. - 20 см

Кн. 5. - 1992. - 317 с.

За Д. Дебелянов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Г. Бакалов, Хр. Смирненски, Хр. Ясенов, Г. Милев, А. Страшимиров, М. Арнаудов, Й. Йовков, Ст. Л. Костов, Р. Стоянов.

 

Георгиев, Любен

Наши писатели / Любен Георгиев. - Варна : Държ. изд., 1968. - 320 с. ; 25 см

10 080 тир.

Лит.-крит. очерци за Д. Благоев, д-р К. Кръстев, П. П. Славейков, П. Ю. Тодоров, Д. Бояджиев, Й. Йовков, Хр. Смирненски, Н. Й. Вапцаров.

 

Георгиев, Любен

Певец на революцията : 65 г. от рождението и 40 г. от смъртта на Христо Смирненски / Любен Георгиев. - София : Профиздат, 1963. - 32 с. ; 25 см

 

Георгиев, Любен

Смирненски : Моногр. / Любен Георгиев. - София : Нар. просв., 1967. - 235 с.: с 1 портр. ; 25 см

 

Георгиев, Любен

Христо Смирненски : Студии / Любен Георгиев. - София : Нар. култура, 1962. - 222 с. ; 25 см

 

Георгиев, Любен Христов

Христо Смирненски : [Лит.-крит. очерк] / Любен Георгиев. - София : Нар. младеж, 1982. - 266 с. : с ил., факс., 4 л. ил., портр., факс. ; 21 см

 

Георгиев, Любен Христов

Христо Смирненски : [Лит.-крит. очерк] / Любен Георгиев. - София : Нар. младеж, 1988 : Ст. Добрев-Странджата). - 280 с., 8 л. : ил., портр., факс. ; 21 см. - (Библиотека България в образи : Книга за велики българи ; № 52).

 

Григоров, Георги М.

С перо и меч : Очерци : [За юноши] / Георги М. Григоров ; Худож. Николай Цачев. - София : Отечество, 1986. - 112 с. : с ил. ; 20 см

За П. Берон, С. Доброплодни, Г. С. Раковски, Хр. Г. Данов, Гр. Пърличев, В. Левски, Ст. Караджа, Н. Бончев, Ив. Вазов, К. Шапкарев, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, Ц. Церковски, Хр. Ясенов, Д. Благоев, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров.

 

Григоров, Илия Георгиев

Литературни анализи - ХI-ХII клас : [Ч.] 1-3 / Илия Григоров. - Пловдив : Летера, 2003 - . - 20 см

[Ч.] 2. Литературно-интерпретативно съчинение върху лирика. - 200 с.

П. П. Славейков, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Н. Вапцаров.

 

Далчев, Атанас Христов

Поезия / Атанас Далчев ; Предг., състав. и прил. Чавдар Добрев. - Велико Търново : Слово, 1993. - 110 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

Съдържа и За българската поезия: Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Яворов, К. Христов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Хр. Смирненски.

 

Данчев, Пенчо

Обречени на безсмъртие : Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров : [Лит.-крит. очерци] / Пенчо Данчев. - София : Наука и изкуство, 1977 (Враца : В. Александров). - 144 с. ; 20,5 см

 

Джамбазки, Христо Н.

Христо Смирненски : Живот и поезия / Христо Джамбазки ; Ред. Йосиф Петров, 1947 (София : Просвета). - 144 с. ; 25 см

 

Димитров-Гошкин, Георги

Избрани произведения : Т. 1-2 / Георги Димитров-Гошкин. - София : Бълг. писател, 1972. - 25 см

Т. 2. - 544 с.

Лит.-крит. очерци за Хр. Смирненски, Д. Методиев, Бл. Димитрова, Д. Ангелов, А. Антонов-Тонич, Др. Асенов и статии за състоянието на бълг. лит. критика и по въпроси на киносценария.

 

Димитрова, Елка Ивелинова

Нови анализи на литературни творби : За кандидат-студенти : Ч. 1 - 2 / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2004. - 24 см

Ч. 1. - 416 с.

Ч. 2. - 360 с.

 

Димитрова, Елена Йорданова

Христо Смирненски : Живот и творчество : Студии / Елена Йорданова Димитрова. - София : Наука и изкуство, 1963. - 324 с. : с 1 портр. ; 25 см

 

Динеков, Петър Николов

Литературни образи / Петър Николов Динеков. - София : Нар. култура, 1968. - 364 с. ; 25 см

Сборник от лит.-крит. статии за Паисий Хилендарски, П. Р. Славейков, Н. Козлев, Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, З. Стоянов, Елин Пелин, Й. Йовков, Н. В. Ракитин, Хр. Смирненски, Д. Димов и Ел. Багряна.

 

Дишев, Атанас

Творци и съвременност : Лит. критика / Атанас Дишев. - София : Бълг. писател, 1970. - 220 с. ; 25 см

Статии върху съвременната бълг. критика и очерци за творчеството на Г. Караславов, П. Матев, Д. Димов, Елин Пелин, Ал. Константинов, Ст. Л. Костов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Й. Вапцаров.

 

Добрев, Господин

Бележити личности / Господин Добрев. - Монтана : Полимона ООД, 2004. - 503 с.; 21 см

 

Добрев, Чавдар

Планета на свободата : [Лит.-крит. очерци] / Чавдар Добрев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 324 с. ; 20,5 см

За Христо Ботев, Шандор Петьофи, Васил Карагьозов, Пейо К. Яворов, Людмил Стоянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев и Никола Й. Вапцаров.

 

Зарев, Пантелей

Избрани произведения : Т. 1 - / Пантелей Зарев. - София : Бълг. писател, 1971 - . - 25 см

Т. 1. - 1971. - 624 с. : 1 л. портр.

Лит. крит. статии за творчеството на Хр. Ботев, З. Стоянов, П. Яворов, Елин Пелин, Й. Йовков, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Вапцаров.

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 4 т. / Пантелей Зарев. - София : Наука и изкуство, 1969 - . - 25 см

Т. 3. - 1971. - 671 с.

Съдържа лит.-крит. изследване на лит. от нач. на 20-те г. до средата на 30-те г. и на творчеството на Хр. Смирненски, Гео Милев, Н. Фурнаджиев, Ел. Багряна, Ст. Загорчинав, Св. Минков, Г. Райчев, Н. Райнов, А. Каралийчев, К. Петканов, И. Волен, Ас. Разцветников, Ат. Далчев, Д. Пантелеев, Н. Ракитин, Н. Хрелков, Ст. Л. Костов.

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев. и доп. изд. - София : Наука и изкуство, 1977 (Плевен : Ал. Пъшев) - . - 21 см

Т. 3. - 1978. - 689 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на лит. от началото на 20-те до средата на 30-те г. и на творчеството на Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Фурнаджиев, Ел. Багряна, Ст. Загорчинов, Св. Минков, Г. Райчев, Н. Райнов, А. Каралийчев, К. Петканов, Ил. Волен, Ас. Разцветников, Ат. Далчев, Д. Пантелеев, Н. Ракитин, Н. Хрелков и Ст. Л. Костов.

 

Зидаров, Камен

Звезди от голямата плеяда : Спомени и размисли : Кн. 1 - / Камен Зидаров. - София : Нар. младеж, 1973 - . - 20,5 см

Кн. 2. - 1978. - 264 с., 8 л. : портр., факс., ил.

За Хр. Смирненски, Хр. Ясенов, А. Страшимиров, В. Кирков, Кр. Сарафов, Р. Попова, С. Огнянов, Н. Масалитинов, Зл. Недева, Н. Тенева, М. Попова, К. Кисимов, Н. Буюклиева, Л. Тенев, У. Шекспир, А. Чехов, М. Горки, А. Тарасова, А. Ахматова, О. Уайлд.

 

Зидаров, Камен

Социална поезия : Сб. : Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев / Камен Зидаров. - София : Хемус, 1946. - 103 с. ; 25 см. - (Българско творчество).

 

Игов, Светлозар Атанасов

Българийо, за тебе пяха : [Литературнокрит. очерци] / Светлозар Игов. - София : Партиздат, 1985 (В. Търново : Д. Найденов). - 256 с. ; 21 см

Авт. не е отбелязан на кор.

За Хр. Ботев, З. Стоянов, Ив. Вазов, А. Константинов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Н. Вапцаров.

 

Измирлиева, Надежда Д.

Христо Смирненски : Летопис за живота и творчеството му / Надежда Д. Измирлиева ; Отг. ред. Георги Цанев. - София : БАН, 1961. - 199 с. : с ил. ; 25 см

 

Исаев, Младен

В прекрасния свят на поезията : [Очерци и есета] / Младен Исаев. - София : Бълг. писател, 1973. - 199 с. ; 19 см

Очерци за Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Яворов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Ел. Багряна, Ламар, М. Грубешлиева, Хр. Радевски, Н. Вапцаров, А. Блок, С. Есенин.

 

Калешев, Асен Василев и др.

Литературни анализи за VII клас / Асен Калешев, Васил Петров, Петко Златев. - София : Ариадна, 2002. - 159 с. ; 21 см

 

Каралийчев, Ангел

Спомени / Ангел Каралийчев. - София : Бълг. писател, 1971. - 339 с., 1 л. : портр. ; 25 см

Съдържа разделите : Писатели (спомени за Г. Милев, Хр. Смирненски, Ас. Разцветников, Т. Г. Влайков, Елин Пелин, Ран Босилек, Н. Лилиев, Н. Фурнаджиев, Г. Райчев, Й. Йовков, Д. Габе, П. Георгиев, К. Паустовски).

 

Каранфилов, Ефрем

Българи / Ефрем Каранфилов. - София : Нар. младеж, 1980. - 800 с. ; 22 см

Биогр. очерци за Паисий, Раковски, Левски, Ботев, Бенковски, З. Стоянов, П. Волов, Т. Каблешков, К. Фичето, Ив. Вазов, Ат. Узунов, К. Паница, Г. Делчев, А. Страшимиров, Я. Сандански, Ст. Панчев, Б. Дрангов, Г. Кирков, Г. Димитров, Хр. Смирненски, Ст. Димитров, Ал. Стамболийски, П. Д. Петков, Г. Шейтанов, Г. Милев, К. Янков, Н. Вапцаров, Ел. Вапцарова, В. Заимов, В. Димитров-Майстора, Ил. Бешков, Н. Лилиев, К. Цонев, Ст. Загорчинов, Ив. Хаджийски, В. Демиревски и деца-герои.

 

Караславов, Георги

Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов ; Худож. Любен Гуляшки. - София : Партиздат, 1971. - 456 с. : с ил. ; 25 см

Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Гео Милев, Ц. Церковски, Н. Лилиев, Ал. Жендов, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Кр. Велков, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, Н. Марангозов, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, Г. Константинов, В. Павурджиев, Ал. Пламенов, К. Маджаров.

 

Караславов, Георги

Избрани произведения : В 11 т. / Георги Караславов. - София : Бълг. писател, 1978 - . - 20,5 см

Т. 9. Срещи и разговори. - 1979. - 479 с.

За Г. Димитров, Н. Вапцаров, Хр. Смирненски.

 

Караславов, Георги

Книга за Смирненски и Вапцаров / Георги Караславов. - София : Бълг. писател, 1971. - 340 с. ; 25 см

Съдържа биогр. очерк за Хр. Смирненски ; Срещи и разговори с Н. Й. Вапцаров.

 

Караславов, Георги

Христо Смирненски : Биогр. очерк / Георги Караславов. - София : Нар. култура, 1949. - 72 с. ; 18 см

 

Караславов, Георги

Христо Смирненски : Биогр. очерк / Христо Смирненски. - София : Бълг. писател, 1953. - 168 с. ; 18 см

 

Караславов, Георги

Христо Смирненски : Биогр. очерк / Георги Караславов. - 2. изд. - София : Бълг. писател, 1955. - 184 с. ; 18 см

 

Караславов, Георги

Христо Смирненски : Биографичен очерк / Георги Караславов. - [3. изд.]. - София : Бълг. писател, 1967. - 168 с., 3 л. : с ил., факс. ; 25 см

 

Кацарска, Красимира Щерева

Матура : План-тезиси, тестове, разработки : Ч. 1 - 2 / Красимира Щерева Кацарска-Тасева. - Благоевград : Бон, 2008. - 23 см

Ч. 1. XI клас. - 408 с.

Ч. 2. XII клас. - 384 с.

 

Кацарска, Красимира

Матура : Помагало по лит. / Красимира Кацарска. - София : ИК Ваньо Недков, 2003. - 384 с. ; 24 см

Съдържа разработки за Хр. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев.

 

Кацарска, Красимира Щерева

Помагало по литература за VIII клас : План-тезиси и разработки за учители и ученици / Красимира Щерева Кацарска-Тасева. - Благоевград : [Бон], 2006. - 400 с. ; 20 см

 

Кирова, Лилия

Литература и време : Лит.-крит. статии и очерци / Лилия Кирова. - София : Профиздат, 1974 (Ст. Загора : М. Станев). - 215 с. ; 16,5 см

За Г. Кирков, Хр. Смирненски, К. Калчев, Л. Левчев и съвр. бълг. лит.

 

Коларов, Стефан

Класа и литература : Лит.-крит. портр. и статии / Стефан Коларов. - София : Профиздат, 1976. - 200 с. ; 20 см

За Хр. Смирненски, Н. Й. Вапцаров, П. Пенев, Г. Джагаров, П. Матев, Л. Левчев.

 

Коларов, Стефан

Свобода и любов : Литературнокрит. статии / Стефан Коларов. - София : Бълг. писател, 1985 (В. Търново : Д. Найденов). - 238 с. ; 21 см

За П. К. Яворов, Д. Габе, Д. Бояджиев, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, А. Попов, К. Неделковски, В. Ханчев, П. Пенев, П. Дубарова.

 

Колевски, Васил Ламбрев

Литературната критика за Христо Смирненски / Васил Колевски. - София : Бълг. писател, 1964. - 176 с. ; 18 см

 

Колевски, Васил

Христо Смирненски и нашата критика : [Изследване] / Васил Колевски. - София : Бълг. писател, 1978. - 144 с. ; 20,5 см

 

Константинов, Георги Гогов

Като в приказките : Очерци за бълг. писатели / Георги Гогов Константинов. - София : Нар. младеж, 1968. - 243 с. ; 25 см

Съдържа очерци за Г. С. Раковски, Л. Каравелов, Ив. Вазов, П. Р. Славейков, П. П. Славейков, Ал. Константинов, Т. Г. Влайков, Елин Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски.

 

Константинов, Георги

Не е легенда, а жива история : Очерци / Георги Константинов. - София : Отечество, 1978. - 288 с. ; 20 см

За Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги С. Раковски, Васил Левски, Петко Р. Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов и Христо Смирненски.

 

Константинов, Георги Гогов

Съвест на народа : Очерци за живота и поезията на Петко Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Христо Смирненски / Георги Гогов Константинов. - София : Нар. култура, 1963. - 348 с., 6 л. : портр. ; 25 см

 

Костова, Магдалена Петрова

Българската литературна класика : Съвр. интерпретации за ученици и кандидат-студенти / Магдалена Костова-Панайотова. - София : ИК Сема РШ, 2003 ([София : Симолини 94]). - 172 с. ; 20 см

Съдържа критически материали за Хр. Ботев, Ив. Вазов, Ал. Константинов, П. П. Славейков, Ел. Пелин, П. Яворов, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Й. Йовков, Г. Милев, Ат. Далчев, Ел. Багряна, Н. Вапцаров, Д. Талев, Д. Димов.

 

Костова, Магдалена Петрова

Българската литературна класика : Интерпретации, анализи, тезиси за ученици и кандидат-студенти / Магдалена Петрова Костова-Панайотова. - София : СемаРШ, 2004. - 200 с. ; 20 см

 

Котева, Вера Борисова

Литературни анализи за VIII клас : Уч. помагало / Вера Котева. - София : Булвест 2000, 2002 (София : Инвестпрес). - 160 с. : с портр. ; 20 см

За Н. Хайтов, Ив. Петров, Д. Дебелянов, Ел. Багряна, Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Св. Минков, Н. Вапцаров, Ем. Станев, Й. Радичков, В. Петров, Б. Димитрова, П. Вежинов.

 

Кремен, Михаил

Портрети с цветни моливи : [Лит.-крит. очерци] / Михаил Кремен ; Състав., ред. и предг. Атанас Свиленов. - Варна : Г. Бакалов, 1983. - 420 с. ; 21 см

За Паисий Хилендарски, Г. С. Раковски, Хр. Ботев, Л. Каравелов, Гр. Пърличев, В. Друмев, П. Р. Славейков, З. Стоянов, Ив. Вазов, Ц. Гинчев, Ст. Михайловски, П. Славейков, К. Кръстев, Ц. Церковски, А. Константинов, П. К. Яворов, К. Христов, А. Страшимиров, Е. Пелин, Г. П. Стаматов, Д. Дебелянов, Н. В. Ракитин, Й. Йовков, Г. Милев, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров.

 

Кръстева, Емилия Симеонова

Литературни разработки за ХI-ХII клас : Теми за матура и кандидатстване във ВУЗ / Емилия Кръстева. - София : Албатрос, 2003 ([София : Скала]). - 140 с. ; 24 см

Съдържа крит. материали за Хр. Ботев, И. Вазов, З. Стоянов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев, Й. Йовков, Н. Й. Вапцаров, А. Далчев, Д. Талев.

 

<< към предишната част                                                                                                                                                                  към следващата част >>