От него

Назад

Книги (на български език)

 

Волни песни. - София, 1924 (София : печ. Политика) 1924. - 32 с. ; 18.5 см. - (Хумористична миниатюрна библиотека Маскарад ; № 2).

 

Горчиво кафе / Христо Смирненски ; Състав. Наташа Манолова и др. - София : ИК Христо Ботев, 2006. - 112 с. : с ил., факс. ; 24 см. - (Библиотека Сияйна зора).

 

Да бъде ден! - София : общо раб. кооп. д-во Освобождение, 1922 (София 1922. - 68 с. ; 25 см. - (Художествена библиотека Освобождение ; № 13).

 

Да бъде ден! / Христо Смирненски. - София, 1923 (София : печ. Балкан) 1923. - 63 с.

 

Да бъде ден! / Христо Смирненски. - София, 1925 (София : печ. Факел) 1925. - 63 с. - (Библиотека Звънар ; № 3).

 

Да бъде ден! : [Стихотворения]. - София : Бълг. писател, 1963. - 84 с. ; 25 см

Юбилейно изд. по случай 65-год. от рождението и 40-год. от смъртта на поета, оформено като първото изд. на кн. от 1922 г.

 

Да бъде ден! : Избрано / Христо Смирненски ; [С предг. от Христо Радевски] ; Худож. Иван Кьосев. - София : Нар. младеж, 1969. - 256 с. : с ил., факс. ; 37 см

 

Да бъде ден! : Стихотворения / Христо Смирненски ; [С послесл. от Любен Бумбалов]. - [Ново изд.]. - София : Нар. младеж, 1989. - 125 с. ; 17 см. - (Поредица Първи Книги).

 

Да бъде ден! / Христо Смирненски ; Състав., биогр. бел. Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2003 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 547 с. ; 20 см. - (Поредица Българска класика).

Съдържа: Да бъде ден! ; Лирика ; Хумор и сатира ; Проза.

 

Децата на града : Стихотворения и проза / Христо Смирненски ; Предг., състав. и прил. Светлозар Игов. - Велико Търново : Слово, 1992. - 120 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

Децата на града : [Стихотворения и проза] / Христо Смирненски ; Предг., състав. и прил. Светлозар Игов. - В. Търново : Слово, 1993. - 120 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

Децата на града : [Стихотворения и проза] / Христо Смирненски ; Предг., състав. и прил. Светлозар Игов. - В. Търново : Слово, 1998 (В. Търново : Абагар). - 120 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

До последен дъх : Предсмъртни бележници и кореспонденция на Христо Смирненски / Състав. Светла Андронова-Тошева и др. - София : Христо Ботев, 1995. - 208 с. : с факс., ил. ; 20 см

Други състав.: В. Иванова-Нинова, М. Маринова.

 

Зимни вечери / Христо Смирненски ; Нарис. Ал.[ександър] Жендов. - София, 1924 (София : Б. А. Кожухаров). - 16 с. ; 37 см. - (Библиотека Звънар ; № 1).

 

Зимни вечери : [Стихотворения] / Христо Смирненски ; Нарис. Александър Жендов. - София : Бълг. писател, 1963. - 16 с. : с ил. ; 37 см

Юбилейно изд. по случай 60-годишнината от рождението и 40-год. от смъртта на поета, оформено изд. на кн. от 1924 г.

 

Зимни вечери : [Стихотворения] / Христо Смирненски ; Худож. Александър Жендов. - София : Лъчезар Минчев, 1997. - 16 с. : с ил. ; 29 см

 

Зимни вечери / Христо Смирненски ; Състав., предг. Валери Стефанов. - София : Издателска къща Анубис, 2001 (София : Инвестпрес АД). - 158 с. ; 20 см. - (Българският канон).

 

Избрани произведения / Христо Смирненски ; Под ред. на Тодор Боров и др. ; С биогр. очерк от Георги Славов Караславов. - София : Бълг. писател, 1948. - 368 с. : 1 л. портр., 1 л. факс. ; 18 см

Други ред. : Женя Дюстабанова, Христо Радевски.

 

Избрани произведения / Христо Смирненски ; Под ред. на Тодор Боров и др. ; С биогр. очерк от Георги Славов Караславов. - София : Бълг. писател, 1949. - 352 с. : 1 л. портр., 1 л. факс. ; 18 см

Други ред. : Женя Дюстабанова, Христо Радевски.

 

Избрани стихотворения. - София : Бълг. писател, 1954. - 428 с. : 1 л. портр. 18 см

 

Избрани съчинения : В 2 т. - София : Бълг. писател, 1951-1952. - 18 см

Т. 1. Стихотворения / Под ред. на Т. Боров, Христо Радевски. - 460 с. : 1 портр.

Т. 2. Проза. - 1952. - 532 с.

 

Избрани съчинения. - София : Бълг. писател, 1952. - 412 с. : с портр. ; 18 см

Христо Смирненски псевд. на Христо Димитров Измирлиев.

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Под ред. на Божидар Божилов. - София : Бълг. писател, 1955. - 172 с. ; 25 см

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Под ред. на Божидар Божилов ; [Предг. от Христо Радевски]. - [2. изд.]. - София : Бълг. писател, 1961. - 148 с. ; 25 см.- (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1962. - 168 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1963. - 168 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1964. - 168 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1965. - 168 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1966. - 175 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1967. - 175 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1968. - 175 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби : В 2 т. - София : Бълг. писател, 1968 - . - 25 см

Т. 1. Стихотворения. - 312 с.

Т. 2. Проза. - 343 с.

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [Предг. и подбор Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1969. - 176 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; [С предг. от Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1970. - 175 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби : [Поезия и проза] / Христо Смирненски ; Подбор [с предг.] Минко Николов. - София : Бълг. писател, 1971. - 156 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби : [Поезия и проза] / Христо Смирненски ; [С предг. от Минко Николов]. - София : Бълг. писател, 1972. - 156 с. ; 25 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби : В 2 т. - София : Бълг. писател, 1972. - 25 см

Т. 1. Стихотворения. - 315 с.

Т. 2. Проза. - 143 с.

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подб., ред., встъп. думи, бел., прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1973. - 195 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

Съдържа Стихотворения, разкази, фейлетони, Животопис, В спомените на близки и приятели, Първи отзиви за стихосбирката „Да бъде ден“!, Бълг. критици и писатели за Смирненски.

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1974. - 195 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1975. - 195 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1976. - 195 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Български писател, 1977. - 200 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел., прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1979 (В. Търново : Д. Найденов). - 191 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1979. - 191 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подбор, ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1980. - 191 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Подб., ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1987 (Враца : В. Александров). - 192 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Състав., ред., встъп. думи, бел. и прил. Симеон Правчанов. - София : Бълг. писател, 1989. - 200 с. ; 20 см. - (Библиотека за ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Никола Георгиев. - София : Скорпио ви, 2002. - 184 с. ; 17 см. - (Библиотека на ученика).

 

Избрани творби / Христо Смирненски ; Състав. Любомир Русанов. - София : Пан, 2003 ([София] : Балкан прес АД). - 207 с. ; 20 см. - (Книги за ученика).

 

Избрано : Поезия, проза / Христо Смирненски ; Състав. Светлозар Жеков ; Предг. Живко Иванов. - [София] : Перо Класика, 2001 ([Русе] : Дунав прес). - 432 с. : с ил. ; 20 см. - (Мултимедийна библиотека Книжовно наследство. Новият прочит).

 

Каменарче : Стихове / Христо Смирненски ; Подбрал Васил Акьов ; Рис. от Илия Петров. - София : Детиздат, 1950. - 56 с. : с ил., 1 ск. ; 25 см

 

Литература за матура : Стихове и разкази за задължителния зрелостен изпит по български език и литература, които се изучават в XI и XII клас : Кн. 1-. - [София] : ВГБ, 2012. - 21 см

Кн. 3 / Христо Смирненски и др. - 64 с.

Други авт.: Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Йордан Йовков.

 

На чист въздух : Избрани хуморист. произведения / Христо Смирненски ; Състав. и [послесл.] Лилия Кирова ; Худож. Георги Анастасов. - София : Профиздат, 1969.- 208 с. : 1 л. портр., рис. ; 18 см

 

Над мъртвата градинка вечерта... : Избрани творби - поезия, проза / Христо Смирненски ; Състав. Христо Ганов ; Ред., предг. Боян Ангелов. - София : Бълг. писател, 2013. - 96 с. ; 20 см

 

Новият Прометей : Избрани творби : [Поезия и проза] / Христо Смирненски ; Състав. Лилия Кирова ; [С предг. от Пантелей Зарев] ; Худож. Евгени Босяцки. - София : Профиздат, 1970. - 231 с. : с ил. ; 25 см

 

Поезия ; Проза / Христо Смирненски ; Предг., състав. и прил. Светлозар Игов.- Велико Търново : Слово, 1999 (В. Търново : Абагар ООД). - 159 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

 

Поезия ; Проза / Христо Смирненски ; Предг. Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2005. - 119 с. ; 20 см. - (Училищна библиотека).

 

Поезия [Дискета] ; Проза / Христо Смирненски. - София : Брейнуер, 2001. - (521 КВ) ; 9х9 см. - (Електронна книга ; 09).

Дигитално изд. - Съдържа: eBook.exe ; Smirnenski.eBook.

 

През бурята : Избрани стихотворения / Христо Смирненски ; Под ред. на Христо Радевски, Ангел Тодоров. - София : Бълг. писател, 1958. - 160 с. : 1 л. портр. ; 18 см

 

Приказка за стълбата : Разкази и фейлетони. - София : Александрова дизайн, 2011. - 128 с. ; 14 см. - (Софийски бюлетин ; 66).

 

Пролетно писмо : [Избрани стихотворения] / Христо Смирненски ; Подбор, състав. и уводни думи Симеон Правчанов ; Ил. Димитър Киров. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1982. - 163 с. : с ил. ; 17 см

 

Разнокалибрени въздишки в стихове и проза / Ведбал. - София : изд. печ. Гутенберг, 1918 (София : изд. печ. Гутенберг) 1918. - 64 с. ; 18.5 см. - (Хумористична библиотека ; № 26-27).

 

Северно сияние : [Стихотворения] / Христо Смирненски ; [С предг. от Божидар Божилов] ; Графики Петър Рашков. - София : Нар. култура, 1977. - 10 отд. л. в папка. ; 34,5 см

 

Стихотворения. - София : Бълг. писател, 1963. - 216 с. : 1 л. портр. ; 18 см

 

Стихотворения. - София : Бълг. писател, 1965. - 240 с. : 1 л. портр. ; 18 см

 

Стихотворения ; Хумор и сатира : [Сборник] / Христо Смирненски ; Състав. и ред. Христо Радевски. - София : Български писател, 1984. - 368 с. ; 21 см. - (Библиотека Световна класика).

 

Стихотворения [и проза] : Избрани произведения / Христо Смирненски ; Под ред. на Ангел Тодоров. - София : Бълг. писател, 1970. - 360 с., 1 л. : портр. ; 25 см. - (Български писатели).

 

Събрани Съчинения : В 4 т. / Христо Смирненски ; Под общата ред. на Пантелей Зарев и др. ; Подгот. на текста и бележки Елена Димитрова и др. ; [Предг. от Хр. Радевски]. - София : Бълг. писател, 1958-1960. - 25 см

Други ред. : Христо Радевски, Ангел Тодоров, Георги Цанев ; Други състав. : Веска Иванова, Надежда Измирлиева, Цвета Унджиева.

Т. 1. Лирика / Под ред. на Христо Радевски. - 1958. - XX, 596 с. : 5 л. портр., 2 л. факс.

Т. 2. Лирика / Под ред. на Георги Цанев. - 1959. - 576 с. : 5 л. портр., 11 л. факс.

Т. 3. Проза / Под ред. на Ангел Тодоров. - 1960. - 308 с. : 7 л. ил., 9 л. факс.

Т. 4. Проза / Под ред. на Пантелей Зарев ; Бележки Цвета Унджиева. - 1960. - 752 с. : 10 л. факс., 2 л. портр.

 

Събрани съчинения : В 6 т. / Христо Смирненски ; [С предг. от Христо Радевски] ; Ред. кол. Жельо Авджиев и др. - София : Бълг. писател, 1978-1980. - 20,5 см

Други ред.: Веска Иванова, Надежда Измирлиева, Васил Колевски, Христо Радевски.

Т. 1. Стихотворения / Състав. Христо Радевски ; Ред. и бел. Илия Тодоров. - 1978. - 255 с., 3 л. : ил., факс.

Т. 2. Проза / Състав. Христо Радевски ; Ред. и бел. Илия Тодоров. - 1978. - 304 с., 1 л. : портр., факс.

Т. 3. Стихотворения / Състав. Надежда Измирлиева ; Ред. и бел. Веска Иванова. - 1979. - 440 с., 2 л. : портр., факс.

Т. 4. Стихотворения / Състав., ред. и бел. Веска Иванова. - 1979. - 416 с., 2 л. : ил., факс.

Т. 5. Проза / Състав., ред. и бел. Жельо Авджиев. - 1980. - 431 с. : с ил.

Т. 6. Проза / Състав., ред. и бел. Веска Иванова. - 1980. - 328 с. : с портр., факс.

 

Съчинения : В 2 т. / Христо Смирненски ; Състав. и ред. Веска Иванова, Илия Тодоров ; [С предг. от Хр. Радевски]. - София : Бълг. писател, 1988. - 21 см

Т. 1. Стихотворения / Състав. и ред. Веска Иванова, Илия Тодоров. - 456 с.

Т. 2. Художествена проза. - 472 с.

 

Съчинения : Т. 1-3 / Христо Димитров Измирлиев ; Под ред. на Т.[одор] Боров и Т.[ома] Измирлиев. - София : Хемус, 1932-1933 (София : П. Глушков). - 25 см

Истинското име на авт. Христо Димитров Измирлиев.

1. Стихотворения. - 1932. - 180 с., 1 л. портр., 1 л. факс.

2. Хумор и сатира : Стихотворения. - (печ. Стоп. развитие) 1932. - 280 с.

3. Разкази : Фейлетони : Хуморески. - (Придворна печ.) 1933. - 240 с.

 

Съчинения : Т. 1-3. - 1935-1940.

1. - 1935.

2. - (София : печ. Изгрев) 1940. - 280 с.

3. - (София : печ. Изгрев) 1940. - 240 с.

 

Съчинения : Т. 1. - София, 1939. - 180 с. : 1 л. портр., 1 л. факс.

 

Съчинения : Т. 1. - София, 1941. - 180 с.

 

Съчинения : Т. 1-3 / Христо Смирненски ; Под ред. на Т. Боров, Т. Измирлиев.- София, 1944 - . - 25 см

Т. 1. Стихотворения. - София : Хемус. - 1944. - 183 с.

Т. 2. Хумор и сатира ; Стихотворения. - София : Хемус - 1948. - 288 с.

 

Съчинения : Т. 1-3 / Христо Смирненски ; Под ред. на Т. Измирлиев. - София : Нариздат, 1945. - 25 см

Т. 1. 183 с.

Т. 2. Хумор и сатира ; Стихотворения. - 280 с.

Т. 3. Разкази ; Фейлетони ; Хуморески. - 244 с.

 

Съчинения : Т. 1-3 / Христо Смирненски ; Под ред. на Т. Боров, Т. Измирлиев.- София : Хемус, 1946-1947. - 25 см

Т. 1. 1946. – 183 с.

Т. 2. Хумор и сатира ; Стихотворения. - 1946. - 280 с.

Т. 3. Разкази ; Фейлетони ; Хуморески. - 1947. - 260 с.

 

Христоматия за държавен зрелостен изпит по български език и литература. - 2. доп. изд. - София : Дамян Яков, 2008. - 544 с. ; 24 см

 

Христос възкресе ли? : Поезия. - София : Александрова Дизайн, 2011. - 136 с.: с портр. ; 14 см. - (Софийски бюлетин ; 65).

 

Хумор и сатира / Христо Смирненски ; Под ред. на Христо Радевски. - София : Бълг. писател, 1982. - 391 с., 1 л. : портр. ; 21 см. - (Български писатели).

 

Червените ескадрони : [Стихотворения] / Христо Смирненски ; състав. и ред. Ганка Димитрова ; Худож. Тончо Тончев. - София : Нар. младеж, 1961. - 32 с. : с ил. ; 25 см. - (Масова библиотека Пчелица ; 8).

 

Юноша : Избрани произведения за юноши / Христо Смирненски ; Състав. Ганка Димитрова ; Илюстр. Илия Петров ; [Предг.] „Любим поет на младежта“ от Петър Димитров. - София : Нар. младеж, 1953. - 128 с. : с ил. ; 25 см

 

 

Книги (на чужди езици)

 

Смирненски, Христо

Да будет день! : [Стихотворения] / Христо Смирненский ; Пер. с болг. В. Арсеньева и др. - София : София-пресс, 1970. - 123 с. ; 25 см

Други прев.: А. Гатов, М. Павлов, Н. Глазков, С. Городецкий - 2 150 тир.

 

Smirnenski, Hristo

Es werde Licht! : [Стихотворения] / Christo Smirnenski ; Ubers. [от бълг.] Wili Bruckner, Kathe Papasova. - [София] : Sofia-Press, 1970. - 123 с. ; 25 см

 

Smirnenski, Hristo

Let there be light! : [Стихотворения] / Hristo Smirnenski ; Transl. [от бълг.] by Vladimir Philipov ; [С предг. ог Минко Николов]. - [София] : Sofia-Press, 1970. - 123 с. ; 25 см

 

Smirnenski, Hristo

Qu'il fasse jour! : [Стихотворения] / Christo Smyrnenski ; Trad. [от бълг.] Jeliazco Rainov. - [София] : Sofia-Presse, 1970. - 123 с. ; 25 см

 

Smirnenski, Hristo

Secilmis siirler / Hristo Smirnenski ; Terc. eden Recep Kupcu. - Sofia : Nar. prosv., 1967. - 160 с. ; 25 см. - (Bulgaristan sairleri serisi).

 

Smirnenski, Hristo

Selected poetry and prose / Hristo Smirnensky ; Transl. from the Bulg. by Peter Tempest. - [София] : Sofia-Press, 1980. - 175 с. : с ил. ; 24 см

 

Smirnenski, Hristo

Tra la ventego : Elektita verkaro / Hristo Smirnenski ; Trad. el la bulg. orig. Assen Grigorov, Atanas Lakov ; Antauparolo de Georgi Karaslavov. - 2. прераб. и доп. изд. - Sofia : Bulg. esperant. koop., 1950. - 80 с., 1 л. : портр. ; 25 см

 

 

Публикации в сборници (на български език)

 

Антология на класическата българска поезия / Състав., подб. и прев. Ерик Емил Караилиев ; [Предг. Соломон Паси] ; Ил. Величко Минеков и др. = Anthologie de la poesie classique bulgare /Pres., sel. et trad. Eric Emile Karailiev ; [Pref. Solomon Passi] ; Ill. Velichko Minekov et al. - [София] : Изток-Запад, 2005. - 396 с. : с портр., ил. ; 22 см

Други ил. : Н. Шмиргела, Ал. Кафеджийски, Ив. Нешев, В. Радославов, Ив. Лазаров, Ем. Попов, Д. Бойков, Л. Далчев, З. Нуриев, П. Койчев, Ив. Варчев, В. Старчев, Г. Малакчиев.

 

България - Любов : поетична антология / състав. Боян Ангелов, Атанас Звездинов. - София : Бълг. писател, 2016 ([София] : [Бетпринт]). - 332 с. : с ил. ; 24 см

Кн. ил. с творби на: Борислав Стоев, Буян Филчев, Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Димо Колибаров, Иван Газдов, Иван Нинов, Милко Божков, Светлин Русев, Стоимен Стоилов. - Биографични бележки: с. 293-320. - Съдържа произведения от: Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, Кирил Христов, Пейо Яворов, Стамен Панчев, Димитър Бояджиев, Димитър Подвързачов, Теодор Траянов, Стоян Дринов, Николай Лилиев, Никола Ракитин, Емануил Попдимитров, Людмил Стоянов, Димчо Дебелянов, Дора Габе, Христо Ясенов, Иван Хаджихристов, Елисавета Багряна, Гео Милев, Сергей Румянцев, Йордан Стубел, Асен Разцветников, Ламар, Христо Смирненски, Магда Петканова, Димитър Пантелеев, Крум Пенев, Никола Фурнаджиев, Христо Радевски, Атанас Далчев, Димитър Гундов, Младен Исаев, Богдан Овесянин, Никола Вапцаров, Славчо Красински, Венко Марковски, Надя Неделина, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Богомил Райнов, Александър Вутимски, Иван Кръстев, Валери Петров, Добри Жотев, Николай Зидаров, Блага Димитрова, Владимир Голев, Евстати Бурнаски, Божидар Божилов, Радой Ралин, Давид Овадия, Ана Александрова, Павел Матев, Георги Джагаров, Иван Давидков, Иван Радоев, Найден Вълчев, Лиана Даскалова, Усим Керим, Лиляна Стефанова, Станка Пенчева, Христо Черняев, Пеньо Пенев, Първан Стефанов, Николай Христозов, Петя Йорданова, Анастас Стоянов, Иван Динков, Петър Караангов, Димитър Стефанов, Слав Хр. Караславов, Цветан Илиев, Андрей Германов, Йордан Милев, Евтим Евтимов, Панчо Панчев, Велин Георгиев, Христо Фотев, Борислав Владиков, Дамян П. Дамянов, Любомир Левчев, Владимир Башев, Никола Инджов, Лъчезар Еленков, Иван Николов, Петър Андасаров, Христо Банковски, Янко Димов, Христо Ганов, Павел Славянски, Петър Динчев, Григор Ленков, Драгомир Шопов, Матей Шопкин, Воймир Асенов, Петко Братинов, Недялко Йорданов, Анита Коларова, Николай Заяков, Борис Данков, Иван Здравков, Иван Вълев, Петър Анастасов, Андрей Андреев, Атанас Звездинов, Георги Константинов, Петър Велчев, Таньо Клисуров, Анибал Радичев, Надежда Захариева, Ивайло Балабанов, Георги Драмбозов, Михаил Белчев, Ненчо Славчев, Васил Василев, Петя Александрова, Пламен Панчев, Лалка Павлова, Иван Есенски, Максим Максимов, Тенко Тенев, Виолета Станиславова, Иван Матанов, Надя Попова, Елка Няголова, Димитър Милов, Роза Боянова, Минко Танев, Георги Ралчев, Иван Странджев, Станислав Пенев, Славимир Генчев, Иван Гранитски, Романьола Мирославова, Стоянка Боянова, Венко Евтимов, Боян Ангелов, Ели Видева, Маргарита Петкова, Валери Станков, Ивайло Диманов, Тодор Биков, Димитър Христов, Светозар Аврамов, Николай Милчев, Атанас Капралов, Павлина Павлова, Пламен Киров, Петя Дубарова, Елена Алекова, Кети Бозукова, Виолета Христова, Марина Матеева, Йордан Пеев, Георги Ангелов, Христо Караславов, Камелия Кондова, Боян Бойчев.

 

Василькивский, Вячеслав Александрович

Основи на педагогическата психология : В 3 т. / Вячеслав Василькивский. - В. Търново : Интернац. д-во Перспектива, 1997 - . - 20 см

Т. 1. - 1997. - 223 с.

Съдържа и Приказка за стълбата / Хр. Смирненски.

 

Гезел, Силвио Жан

Естественият икономически ред / Силвио Гезел ; Прев. от англ. Георги Е. Андреев ; [Предг. Атанас Панчев, Владимир Богданов]. - София : ИК Новата цивилизация, 2007. - 496 с. : с портр. ; 20 см. - (Библиотека Анастасия ; 15).

Съдържа и Братчетата на Гаврош / Христо Смирненски.

 

Избрано : [Сборник] / [от] Христо Смирненски, Иржи Волкер ; Стиховете и прозата на Иржи Волкер са прев. от Вътьо Раковски ; Състав. Димитър Стефанов ; [С предг. от Вътьо Раковски, Лъчезар Еленков]. - София : ОФ, 1983. - 263 с. ; 21 см

 

Лихвата - рак на обществото : Сб. от статии / Състав., прев., [предг.] Владимир Богданов ; Ред. Атанас Панчев. - София : ИК Новата цивилизация, 2006. - 152 с. ; 21 см. - (Библиотека Анастасия ; 5).

Съдържа и Братчетата на Гаврош / Христо Смирненски.

 

Революционна поезия от наши и чужди поети. - София : РСДП, 1946. - 80 с. ; 18,5 см

Съдържа стихове от: П. Р. Славейков, Хр. Ботев, Ив. Вазов, Г. Кирков, Ст. Михайловски, Хр. Смирненски, Гео Милев, Н. Хрелков и др. бълг. поети и от Роже де Лил, Х. Хайне, П. Тичина, Н. Тихонов, С. Городецки и др. чужди поети.

 

Цветанов, Ценко и др.

Светли пътеки : Сб. стихове за деца от дядо Славейков до чичо Смирненски / Състав. Ценко Цветанов, Трайко Симеонов ; Илюстр. Бинка Вазова-Николова. - София : Държ. изд., 1947. - 280 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека за малките ; 4, 16).

 

 

Публикации в сборници (на чужди езици)

 

Антология на класическата българска поезия / Състав., подб. и прев. Ерик Емил Караилиев ; [Предг. Соломон Паси] ; Ил. Величко Минеков и др. = Anthologie de la poesie classique bulgare /Pres., sel. et trad. Eric Emile Karailiev ; [Pref. Solomon Passi] ; Ill. Velichko Minekov et al. - [София] : Изток-Запад, 2005. - 396 с. : с портр., ил. ; 22 см

Други ил. : Н. Шмиргела, Ал. Кафеджийски, Ив. Нешев, В. Радославов, Ив. Лазаров, Ем. Попов, Д. Бойков, Л. Далчев, З. Нуриев, П. Койчев, Ив. Варчев, В. Старчев, Г. Малакчиев.

 

Ботев, Христо и др.

Стихотворения : [Сборник] / Христо Ботев, Христо Смирненский, Никола Вапцаров; [Прев. от бълг.] ; Состав. Д. Михайлова. - София : Изд. лит. на иностр. языках, 1961. - 128 с. : с портр. ; 18 см. - (Болгария ; 2).

 

Константинов, Алеко и др.

Избранные сатирические произведения / Алеко Константинов, Георгий Кирков, Христо Смирненский ; Пер. с болг. Л. Жанова. - София : Нар. культура, 1958. - 126 с. ; 18 см. - (Болгария ; № 11).

5 000 тир.

Лит. прил. на сп. Болгария.

 

 

Преводи

 

Гастев, Алексей Капитонович

Химни на труда / Алексей Капитонович Гастев ; Прев. Хр. Смирненски, Кр. Кюлявков ; Предг. от Георги Бакалов. - София : Ясна поляна, 1925 (София : Художник). - 48 с. : с ил. ; 37 см

 

към следващата част >>